Köşe Yazıları

Ortaköy Ad Almalar

Akpınar, Bozkır, Camuzluk, Çatin, Ceceli, Çiftevi, Cumali, Devedamı, Durhasanlı, Gökkaya, Gökler, Hacıibrahimuşağı, Hacımahmutuşağı, Harmandalı, Hıdırlı, Hocabeyli, Karapınar, Kümbet, Namlıkışla, Oğuzlar, Ortaköy, Ozancık, Pirli, Pınarbaşı, Reşadiye, Salarıalaca, Salarıgödeler Sarıkaraman, Satansarı, Seksenuşağı, Yıldırımlar

Ortaköy Ad Almalar

Ortaköy Ad Almalar Bu isim hakkında iki rivayet vardır. Kışehir’de mekân tutmuş olan Caca Bey’e bağlı birkaç aile, buraya
yerleşmiş, kendilerine Cacalı ve zamanla Ceceli denilmiştir. Türkistan’dan, Ceceli adlı bir boy gelip Anadolu’da üç yere dağılır. Bu yöreler, Trabzon, Adana ve Ortaköy’dür.

Köyün şimdi bulunduğu yerde daha önce Ermeniler varmış.Doğu’dan Karaboğaz Mehmet Ağa adında biri kavmi ile buraya gelmiş. Köyün halkı kayaların arasında, ine benzer yerde yaşarmış. Karaboğaz Mehmet Ağa kendisine iki katlı bir ev yaptırmış, üzerini de çatı ile kapatmış. Köy halkı buraya “Çatılı İn” demeye başlamışlar. Zamanla köy bu ad ile alınır olmuş. Bu da değişerek Çatin adını almış. İkinci bir söylenti ise şöyle: Köyün iki yanından dere geçmektedir. Bu yüzden buraya “Çatılı” denilmiş. Bu da zamanla “Çatin” olmuştur.


Önceleri Muratlı Höyüğü yanında bir köy varmış. Buraya “Muratuşağı” denilirmiş. İki kardeş köy halkıyla kavga etmiş. Bu yüzden buradan ayrılmak zorunda kalmışlar. Köyün şimdi bulunduğu yeri mesken tutmuşlar. Köyün nüfusu zamanla artmış. Halk da bu köye “Çiftevi” demeye başlamış.

Köyün bulunduğu bugünkü yerde eskiden oldukça fazla deve bulunurmuş. Devedamı ismini alışı bu yüzdendir.

Bu isim hakkında üç rivayet vardır: Aksaray’daki Hasan Dağının ismi Arap kaynaklarında Tur-ı Hasan’dır.
Bu isim de Danişmendliler zamanında şehit düşüp burada yatan Hasan Bey’den gelir. Bu beye mensup olanlar “Hasan Dağlı” anlamında “Tur Hasanlı” denilmiş, zamanla Dur Hasan olarak söylenmeye başlanmış. Hasan Bey’e mensup ailelerden bir kadın şimdiki köyün bulunduğu yere gelince; oğlu Hasan’a “Dur Hasan! Burada konaklayalım.” demiş. Bu söz zamanla
köye isim olmuş. Bir söylentiye göre hasan Bey, Danişmend Gazi’nin amcasıdır. Hasan Bey’in üç çocuğundan birisinin adı da “Turasan”dır. (Peker, 1999; 10)

Vaktiyle buraya her bahar ayında Toroslardan üç kardeş kalabalık olarak gelir yayla hayatını geçirirlermiş. Bu, uzun müddet devam etmiş. Zamanla yerleşik hayata geçmişler. Kendilerine bugünkü yerleşme merkezlerini seçmişler. Başlarındaki büyüklerinin adlarından dolayı bu isimleri almışlar.

Vaktiyle köyde Evliyagiller’in kızı kaçırılır. Bu, köyde kan davası başlatır. İki taraftan da çok sayıda insan öldürülür; çok kan dökülür. Bu yüzden buraya “Kanlıkışla” denilir. Son zamanlarda ismi devlet tarafından “Namlıkışla” olarak değiştirilir. Halk şu sıralar iki ismi de söylemektedir

Yaşlı bir kişi (pir) buradan geçerken, dinlenmeye kalmış. Burası hoşuna gitmiş; mesken tutmuş. Diğer köylerden de zamanla buraya yerleşenler olmuş. Halk ta buraya “Pirli” demiş.

Köy, 1293 (Miladi 1877-1878) muhaciri olarak Erzurum ve Kars’tan gelenler Sultan Reşat zamanında buraya yerleştirilmiştir. Padişahın 5badından dolayı buraya Reşadiye denilmiştir. Köyün 1908 yılında kurulmuş olduğu söylenir. (Peker, 1999; 11)

Köy halkı Nevşehir’in “Sallar Köyü”nden gelmiştir. Köyün toprağa ala renkte olduğundan buraya “Sallarıalaca”, zamanla da “Salarıalaca” denilmiştir.

Buraya sarı benizli (veya sarı elbiseli), şişman, kısa boylu, halk tabiriyle “gödek” biri gelir, yerleşir. Köyün nüfusu zamanla artar. Halk da buraya “Salarıgödeler” der.

Konya’nın Karaman kazasından buraya bir sülâle gelir. Halk bu yüzden buraya “Sarıkaraman” der.

Anadolu’nun başka bir bölgesinden buraya Hacı Mehmet, Kara Osman, Mevlit Âciz Ağa gelmişler. Bunlara “Bozaklar” denilirmiş. Zamanla “Bozkır” denilmeye başlanmış.

Daha önceleri buraya Kurt (veya Kürt) Mahmutlu denilirmiş.Şimdiki Balcı Barajı’nın bulunduğu bir yerde de bir köy bulunurmuş. Kurt Mahmutlu’dan buraya bir adam bal getirip satarmış. Halk da, onun köyüne “Balcı” demiş. Bu isim zamanla yaygınlaşmış.

Bozkır Köyü’nde bir mevkiidir. Bu köye yakın köylerden birisi Rumlara esir düşüyor. Rumlardan biri; “Sana bir kâğıt vereceğim. Bunu Bozkır’da filan yere götür koy. Söz verirsen seni kurtarabilirim.” diyor. Türk serbest kaldıktan sonra, bu kâğıdı tarif edilen yere götürüyor. Bir de ne görsün! Orada bir oyuktan yığınla arı çıkıyor. Adama saldırıyorlar. O da kendini imkânı nispetince korumaya çalışıyor. Eli yettiğince arıların bazılarını öldürüyor. Ölü olarak yere düşen arılar altın oluyorlar. Adam ölüyor ama, yerde de bir hayli altın oluşuyor. Halk bu yüzden buraya “Altınçanak” diyor.

Ortaköy Ad Almalar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Başa dön tuşu