Ağaçören belde, köyleri ve resimleri

Ağaçören

Ağaçören

Eski adı Panlı olan Ağaçören, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray iline bağlı bir ilçedir. 2021 nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 7.633’dür. İlçe 407 kilometrekare alan kaplamaktadır ve ortalama yüksekliği 1.217 metredir.

Tarihçe
İlçe sınırları MÖ 3-4. yüzyılda Hititler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmış olup, daha sonraları Bizanslılar zamanında Kapadokya bölgesi içinde kalmıştır. Bu zamanlara ait buluntular ilçe sınırları içindeki Taşkale ve Kilise mevkiinden elde edilmiştir. 1071’den sonra bölgeye Oğuzlar ve daha öncesinde Peçenekler yerleşmeye başlamışlardır. Daha sonrasında ise Anadolu Selçukluları’na bağlı olarak kalmışlardır. Bu devletin yıkılması ile bölgeye Karamanoğulları hakim olmuşlar ve daha sonra Kadı Burhaneddin Beyliği hakimiyeti altında bulunmuşlardır. Osmanlı döneminde pek bir hareketlilik görülmeyen bölge, mütareke döneminde düşman işgaline uğramamıştır. Ancak, işgal altında bulunan bölgelerden çok sayıda göç almıştır. Panlı 1920’den 1933’e kadar Aksaray’ın tek nahiyesi olmuştur fakat Aksaray ilçe yapılınca Ankara’ya bağlanmıştır. İlçenin adı 1961 yılında Ağaçören olarak değiştirilmiştir. Sonrasında ise Ankara’ya bağlı bir nahiye iken 15.06.1989 tarih ve 3578 sayılı kanun ile ilçe olarak yeniden Aksaray’a bağlanmıştır.

Nahiye olduğu dönemde 2 mahalle, ilçe olduktan sonra ise 5 mahalle olmuştur. 2013 itibarıyla 8 mahallesi bulunmaktadır. Bunlar; Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gümüştepe Mahallesi, Kale Mahallesi, Şehit Rasim Bozkurt Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yılmazlar Mahallesi, Yurtsever Mahallesi, Zafer Mahallesi’dir.

İlçede 1957 yılından günümüze kadar Nahiye Müdürü ile birlikte toplam 8 Belediye başkanı görev almıştır.[3]Belediye başkanları ve görev yaptıkları dönemler şöyledir:[4]

Salih Arslanhan 1957-1963
Ömer Lütfi Posluoğlu 1963-1973
Ramazan Göktaş 1973-1980
Hidayet Ülger 1980-1984
Salih Atak 1984-1994
Ramazan Bekleviç 1994-2004
Fırat Salman 2004-2014
Tuncay Atak 2014-2019
Yaşar Bekleviç 2019-…


Genel coğrafyası ve yeryüzü şekilleri


Ağaçören İlçesi İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nün güneyinde yer almaktadır. Kuzeyinde Sarıyahşi İlçesi, Doğusunda Ortaköy İlçesi Güneyi Aksaray Merkez İlçesi ve Batısı ise Şereflikoçhisar İlçesi sınırları ile çevrilidir.

İlçenin toplam yüzölçümü 385.000 hektar olup, rakımı ortalama 1100 m’dir. İlçenin yerleşim alanı plato olasına rağmen ilçe merkezi bir tepe üzerinde kuruludur. Güney ve Doğu bölümleri yörenin volkanik dağları olan Ekecik ve Hasandağı volkan küllelerinin soğuyarak sertleşmesiyle oluşan yumuşak kayalarla kaplanmıştır. Genelde toprak yapısı kumlu, kireçli ve çoraktır.

Dalgalı bir görünüm arz eden toprakları üzerinde hakim bitki örtüsü bozkırdır. Doğal bitki örtüsü geven, çakır dikeni, kekik, burçak, ağaç türü bitkiler ise küçük akarsu boylarında yetişen söğüt, kavak, iğde ağaçlarıdır.

İlçenin belli başlı tek akarsuyu güneybatısında bulunan Peçenek Deresi’dir. İlçe sınırlarında birçok dere mevcut olup, üzerinde göletler yapılmış ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Belli başlı dereleri Kilise, Çelikgöl, Camili ve Kederli dereleridir. İklimi karasal olup, kısa geçen yazlar sıcak ve kurak, uzun geçen kışlar ise oldukça soğuktur. Yağan kar ve yağmurlar taşkın ve sel gibi afetlere sebebiyet vermektedir. İlçenin batısı genelde diğer bölgelere oranla ılık ve rutubetlidir. Bunun nedeni ise İç Anadolu Bölgesinin en büyük gölü olan Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajı’na yakın olmasındandır.[3]

Nüfus
İlçe; 27 köy ve 6 mahalleden oluşmaktadır.

Yıl Toplam Şehir Kır
1990[5] 17.962 3.543 14.419
2000[6] 15.869 4.983 10.886
2007[7] 11.870 4.005 7.865
2008[8] 11.284 3.696 7.588
2009[9] 10.911 3.630 7.281
2010[10] 10.448 3.449 6.999
2011[11] 9.995 3.309 6.686
2012[12] 9.379 3.047 6.332
2013[13] 9.269 2.989 6.280
2014[14] 8.881 2.906 5.975
2015[15] 8.467 2.746 5.721
2016[15] 8.373 2.752 5.621
2017[15] 8.175 2.712 5.463
2018[15] 8.320 3.034 5.286
2019[15] 7.972 2.952 5.020
2020[15] 7.827 2.899 4.928
2021[15] 7.633 2.878 4.755

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Başa dön tuşu