Hacıahmetlitepeköy

Köyümüzde Tarım

Köyümüzde Tarım

Eskiden Köyümüzde ekim alanları az ve verimsiz olup engebeli bir yapıya sahiptir. Az yağış aldığı gibi sulama imkanlarından da mahrumdur. Sonbahar aylarında ekilecek tarlalar karasabanla traktorle sürülür. Çift sürmesi denilen bu iş çok zahmetli ve eziyetli olur. Buna “Ferg” de denir Amaç tarlayı ekime hazır hale getirmektir. Mart ve Nisan aylarından sonra Ferg edilen tarlalara karasabanla açılan ince ve uzun kanallara “Garıg” buğday, arpa ve diger tahıllar ekilir, arkasından “Taban” denilen tahta bütün tarlanın üzerinden giderek açılan kanalları kapatır böylece tarla ekilmiş olur. Yazın Temmuz ayına doğru ekinler olgunlaşırtırpana gelen yerler tırpanla diğer yerler ise orakla biçilir. Biçilen ekinler tarla içinde üstüste yığılarak “Depecik”ler oluşturulur.


Kağnı arabaları ile depecikler tarlalardan harmanlara taşınır yine burada üst üste istif edilerek büyük “Yığınlar” oluşturulur. Yığınlar peyderpey harmana serilir, kömüş, öküz veya atların çektiği düvenler bu tahil sapları üzerinde sürülür, bu işlem tahıl taneleri başaklardan ayrılana ve sapların incelerek saman haline gelene kadar devam eder. Buna “Harman Sürme” denir. Harman yabalarla rüzgara karşı savrularak tahıl taneleri ile saman birbirinden ayrılır.
Elde edilen saman kış aylarında hayvanlara verilmek üzere samallıklara doldurulur, tahıllar ise ambar bölmelerine koyulur. Köyümüzde ekseri Buğday, arpa, çavdar ve mısır ekimi yapılır. Sulama problemi olduğundan az miktarda bostanlada fasülye ve kabak da yetiştirilir. 

Tahil ölçü birimleri

Yarım tenekeBir ölçek
4 NügüBir Ölçek
8 TenekeBir Kile
16 ÖlçekBir Kile

BİÇERDÖVER

Köyümüzde Tarım ve hayvancılık birlikte yürütüldüğünden hayvanların da her türlü yem saman ve ot ihtiyacı köylülerimizce yetiştirilmektedir. Hayvanların ihtiyacı açısından dışarıya bağımlılık bulunmamaktadır. Köyümüzün arazisi içinde bulunan çayırlık alanda yetişen otlar ekinlerin biçilmesinden bir iki hafta önce biçilip kurutulduktan sonra kışlık olarak depolanır. Köyümüzün arazisindeki bu çayırlık imkân etraftaki bir çok köyde olmadığından bizim köyümüzden ot satın almak için çok sayıda talep olmaktadır.

SAMAN MAKİNASI

Köyümüzde modern tarımda kullanılan her türlü aleti bulmak nerdeyse mümkün haldedir. Bu nedenle eskiye oranla insan gücü ve el emeği ihtiyacı oldukça azalmıştır. Zaten böyle olmasaydı eski şartlarda tarımı yapabilecek genç nüfus olmadığı için işlerin bir çoğu yapılamazdı. Köyde traktörü olmayan aileler ya diğerleriyle ortak yada ücretli olarak ekim yaptırmaktadır. Tarımdan elde edilen gelirin yıllara oranla iyice azalması insanlarımızı önceleri şeker pancarına sonraları soğan üretimine yöneltmiş, bunlarda da uygulanan kota ve pazar imkânının az olması çiftçilerimizi zor durumda koymuştur

MİBZER

Köyümüzde tarla ekimlerinin haricinde az da olsa bağlarda üzüm yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Her aile kendisine ait bağlık alanda mevsimine göre bakımını yaptığı bağlarından sarmalık yapraklarını yazın sofralık üzümlerini temin eder. Yaz sonunda ise bağ bozumu yapılır. Bağdaki tüm üzümler toplanılıp bunlar kaynatılarak pekmez yapılır. Çok fazla olmasa da bağlarda ve köyün alt kısmında yeralan bahçelik alanda meyve ağaçlarıda bulunmaktadır. Genel olarak yetiştirilen meyveler başta kayısı omak üzere badem, iğde, ceviz ağacı bulunur. Kırsal alanlarda ise kendiliğinden yetişen alıç ve kuşburnu ağaçları vardır. Şu gün itibarıyla bağlarda ve bahçelerde bakımı ve üretimi yapılan meyve sebze yok denecek kadar azdır. Eski yıllarda köy bahçelerine yazlık sebzeler(domates, biber, patlıcan, mısır, fasulye, salatalık v.s.) ekilir, köy çeşmesinin suları ile sıralı olarak herkes kendi bahçesini sulardı. Suya çok ihtiyaç duyulan mevsimlerde köy korucuları bu işi organize eder. Saatli olarak 24 saat süre ile sulama yapılırdı. köyde bir yada iki adet kır korucusu bir adet köy bir adet de bağ korucusu bulunur. Bunlar sorumlu oldukları mıntıkaların zarar görmemesi için bekçilik yapardı. Bu kişilerin ücretleri ise köylüden toplanan arpa, buğdaylarla karşılanırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Başa dön tuşu