Aksaray

AKSARAY İLİ MERKEZ, ORTAKÖY, SARIYAHŞİ,AĞAÇÖREN ve ESKİL İLÇELERİ YÜZEYARAŞTIRMALARI: 2011

T.C.
KÜLTÜR Ve TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
30.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
TOPLANTISI

 1. CİLT
  28 MAYIS – 1 HAZİRAN 2012
  ÇORUM
  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No:157-2
  YAYINA HAZIRLAYAN
  Dr.Adil ÖZME
  Kapak Fotoğrafı: Felix ;PIRSON
  “Pergamon-2011 Yılında Kent Çevresinde Gerçekleştirilen Yüzey
  Araştırmaları”
  ISSN:1017-7663
  Pegasus Görsel İletişim Hizmetleri
  ÇORUM-2013
  28.05.2012 – 01.06.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 34. Uluslararası
  Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Hitit Üniversitesi ile
  Çorum Valiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
  Sempozyum bildiri kitapları ise Hitit Üniversitesi’nin katkılarıyla
  basılmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  ÇORUM VALİLİĞİ
  Not: Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
  Ahmet Cem ERKMAN, Cesur PEHLEVAN, Şakir Önder ÖZKURT
  Serkan ŞAHİN, Yarenkür ALKAN, Ali İhsan KARTAL
  2011 Yılı Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları
  Yüzey Araştırması 5
  Atilla ENGİN, Bora UYSAL, Filiz AY ŞAFAK, Aydoğan BOZKURT
  Sivas İli 2011 Yılı Yüzey Araştırması 13
  Özdemir KOÇAK
  Afyonkarahisar İli ve İlçeleri 2011 Yılı Yüzey Araştırmaları 39
  Philipp NIEWÖHNER
  Germıa 2011 Regional Survey And Settlement History 53
  Ömür HARMANŞAH, Peri JOHNSON
  Pınarlar, Mağaralar ve Hitit Anadolu’sunda Kırsal Peyzaj: Yalburt Yaylası Arkeolojik
  Yüzey Araştırma Projesi (Ilgın, Konya) 2011 Sezonu Sonuçları 73
  Asuman BALDIRAN, Aytekin BÜYÜKÖZER, Zeliha GİDER
  Taşkent-Seydişehir 2011 Yılı Yüzey Araştırması 85
  Osman DOĞANAY
  Zengibar Kalesi (Bozkır/Konya) 2011 Yılı Yüzey Araştırması 97
  Okşan BAŞOĞLU,
  2011 Yılı Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması 105
  Mehmet TEKOCAK
  Aksaray İli Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ve
  Eskil İlçeleri Yüzey Araştırmaları: 2011 115
  Maria ANDALORO
  The Project On The Rock Paintings in Cappadocia. Research And Preservation
  in The Göreme Open Air Museum (Report 2011) 133
  Nilüfer PEKER, B. Tolga UYAR
  Güzelöz-Başköy ve Çevresi Bizans Dönemi Yerleşimleri 2011 147
  T. Emre ŞERİFOĞLU, Bleda S. DURING, Claudia GLATZ
  Cide Arkeoloji Projesi 2011: Üçüncü ve Son Sezon Sonuçları 157
  Ferhat ÇEVİK, Max RITTER
  Pompeiopolis Nekropolü Yüzey Araştırması (Palagonya) 169
  Ayşe F. EROL
  Ordu İli Fatsa İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2011 183
  Ertekin M. DOKSANALTI, İ. Mete MİMİROĞLU,
  İbrahim KARAOĞLAN, Ufuk ERDOĞAN
  Giresun İli ve Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: 2011 197
  Ümit AYDINOĞLU
  Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2011 213
  İÇİNDEKİLER
  Nicholas RAUH
  Dağlık Kilikya Yüksek Arazi Arkeoloji Araştırması: 2011 Yılı Raporu 223
  Hamdi ŞAHİN
  Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları 2011 235
  Doç.Dr. Füsun TÜLEK
  2011 Yılı Osmaniye Arkeolojisi Çalışma Raporu 243
  Mustafa H. SAYAR
  Çukurova Yüzey Araştırmaları 2011 255
  Erksin GÜLEÇ, İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR,
  İsmail BAYKARA, Serkan ŞAHİN
  2011 Yılı Gaziantep ve Hatay İlleri Yüzey Araştırması 257
  F. Mine TEMİZ
  Hatay İli’nde Türk ve İslam Dönemi Yüzey Araştırması – 2011 267
  Oktay ÖZGÜL, Alpaslan CEYLAN, Akın BİNGÖL,
  Yasin TOPALOĞLU, Yavuz GÜNAŞDI, İbrahim ÜNGÖR
  2011 Yılı Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırmalar 277
  Aynur ÖZFIRAT
  Van, Ağrı ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırması, 2011 293
  Hanii BİBER, Rafet ÇAVUŞOĞLU
  2011 Yılı Muş-Malazgirt Arkeolojik Yüzey Araştırması 303
  Fahriye BAYRAM, Turgay YAZAR
  Artvin, Ardahan, Erzurum İli ve İlçelerinde
  Ortaçağ Gürcü Mimarisi Yüzey Araştırması-2011 321
  Güner SAĞIR
  Kars İli ve Çevresinde Yer Alan Ortaçağ Ermeni Kiliseleri
  Yüzey Araştırması 2011 Yılı Çalışmaları 337
  Bülent Nuri KILAVUZ
  Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması – 2011 349
  115
  AKSARAY İLİ MERKEZ, ORTAKÖY, SARIYAHŞİ,
  AĞAÇÖREN ve ESKİL İLÇELERİ YÜZEY
  ARAŞTIRMALARI: 2011

  Mehmet TEKOCAK*
  Orta Anadolu’daki pek çok antik yerleşmeyi sınırları içerisinde barındıran Aksaray
  ili ve ilçelerinde geçen yıl başlatmış olduğumuz arkeolojik yüzey araştırmalarına bu yıl
  da devam edilmiş olup söz konusu araştırmalar 12.07.2011–31.07.2011 tarihleri arasında
  toplam 20 gün süren bir çalışma takviminde gerçekleştirilmiştir1
  . Araştırmalarımıza
  Yüksek Arkeolog Yasemin İnceelgil ve Arkeolog Cüneyt Öz ve mimari çizimleri yapmak
  üzere Sanat Tarihçi Erdal Zeki Tomar ekip üyesi olarak katılarak, özverili çalışmaları ile
  bu sezonki araştırmaya çok büyük katkı sağlamışlardır2
  . Bakanlık temsilcisi olarak da
  Aksaray Müzesi uzmanlarından Sayın Fahri Ayçin görev yapmıştır3
  .
  Söz konusu yirmi günlük araştırma süresince Merkez İlçe, Eskil, Sarıyahşi ve
  Ağaçören ilçelerine bağlı kasaba ve köylerde incelemelerde bulunulmuştur (Harita:
  1). Bu yıl ki çalışmalarda özellikle daha önceki yıl da araştırmaya gidilmeyen yerlere
  giderek bundan sonraki yıllarda yürütülecek olan çalışmaların nerelerde yoğunlaştırılması
  gerektiği ile ilgili veriler toplanmıştır. Bu yıl araştırmalarda bulunulan yerlerin bir bölümü
  ise geçen yıl tespit edilen kalıntıların olduğu bölgeler olup buralarda bulunan kalıntıların
  teknik çizimleri yapılmıştır. Arazi incelemesi ve çizimler dışında, müze arşiv çalışması
  ve toplanan seramik kap parçalarının temizlik ve de tasnilerinin yapılmaları da bu yıl
  yürütülen bir diğer çalışma alanı olmuştur.
 2. Merkez, Merkeze Bağlı Köy Ve Kasabaralarda Yürütülen Araştırmalar
  Geçtiğimiz yıl araştırmalarımızın büyük bir bölümünü bu bölgede gerçekleştirdiğimiz
  için 2011 yılında burada az sayıda yerleşim yeri ziyaret edilmiştir. Bu sebeple bu yıl sadece
  3 kasaba ve 3 köyde araştırmalar yürütülmüştür.
  1.2. Merkeze Bağlı Kasabalarda Yürütülen Araştırmalar
  Merkeze bağlı Sultanhanı, Yeşilova ve Akçakent Kasabaları ile Yukarı Dikmen,
  Akhan ve Hatabatolu (Hatipağatolu) Köylerinde yer alan ören yerlerinde araştırmalar
  yapılmıştır.
 • Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
  42031 Konya/TÜRKİYE. e-mail: mtekocak@yahoo.com
  1T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi’ne izin
  ve maddi desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
  2Benim için çok kıymetli olan ekip arkadaşlarıma geçen yıl olduğu gibi bu yılda vermiş oldukları destek ve
  emeklerinden dolayı en içten sevgilerimi sunar, çok teşekkür ederim.
  3Kendisinin uzun yıllardır Aksaray Müzesi’nde büyük bir özveri ve çalışkanlıkla görev yapıyor olması bizim
  çalışmamıza çok büyük faydalar sağlamıştır. Bölgeyi çok iyi biliyor olması ekibimize az zamanda çok iş
  yapma avantajını getirmiş, bu sayede de çok daha fazla alanı ziyaret etme şansımız olmuştur. Kendisine çok
  değerli katkılarından dolayı en içten sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca çalışmalarımız süresince ilgi ve
  desteklerini gördüğüm başta Aksaray Müze Müdürü Sayın Yusuf Altın olmak üzere Uzmanlar; Sanat Tarihçisi
  Alev Yeğen, Arkeolog Şengül Salman ve tüm müze çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim.
  116
  1.2.1. Sultanhanı Kasabası Araştırmaları
  Aksaray’ın en çok turist çeken ve bu sayede en iyi tanınan kasabalarından birisi
  olan Sultanhanı’nda bir höyük ve su kanalında incelemelerde bulunuldu.
  1.2.1.1. Sultanhanı Höyüğü
  Sultanhanı Höyüğü, kasaba yerleşim biriminin yaklaşık 5-6 km. doğusunda,
  Aksaray-Konya karayolunun 200 m. kadar kuzeyindedir. Fazla bir yükseltisi olmayan
  höyük 50-60 m. kadar bir alana yayılmıştır. Höyük üzerinde az sayıda amorf durumda
  seramik parçaları ile ne yazık ki kaçak kazı çukurundan başka herhangi bir bulguya
  rastlanmadı.
  1.2.1.2. Kırk Delik Kanalı
  Sultanhanı Kasabası’ndaki bir diğer araştırma noktası da Kırk Delik Kanalı
  olmuştur. Bu kanal Sultanhanı’na bağlı Tepeköy tarafında bulunan su kaynağından çıkan
  suyun Sultanhanı merkezine kadar taşınması amacıyla yapılmıştır. Kimi yerde açıkta kimi
  yerde yeraltına oyulan kanallar yardımıyla suyun taşınması sağlanmıştır. Söz konusu
  yapıda bizim incelemelerimize başladığımız yer kanalın kapalı olan bölümünün çökmesi
  sonucu açığa çıkan yeri olup muhtemelen kanalın da yaklaşık orta noktası gibi. Kanalın
  kapalı bölümünün mimarisi şu şekildedir. Öncelikle geniş ve yüksek bir alan oyulmak
  suretiyle tünel haline getirilmiş, sonra da bu tünelin içerisine 1.10 m. genişliğinde, 0.90
  m. derinliğinde bir kanal duvarı örülmüştür (Resim:1). Duvarda kullanılan malzeme ise
  moloz taş ve kireç harcıdır. Ancak kanal duvarının en üst kısmındaki taşlar düzgün blok
  taşlardan oluşmaktadır. Yol boyunca suyun kapalı olarak kanal içerisinde taşındığı yerlerde
  kare şeklinde havalandırma deliklerinin açıldığı görülmüştür. Bu delikler aynı zamanda
  kanalın açılması sırasında kazılan toprağın dışarı atılması için de kullanılmış olmalıdır.
  Zaten kanalın ismi de söz konusu bu deliklerden gelmektedir. Biraz evvel ayrıntılı bir
  şekilde anlatmış olduğumuz kanalın kapalı olan bu kısmı Tepeköy istikametinden gelen
  kanalın Çatal adı verilen mevkide dönüş yaptıktan sonraki bölümünde bulunmaktadır.
  Tepeköy’den kuzey-güney yönünde ilerleyerek gelen kanal Çatal adı verilen yere
  geldiğinde iki kola ayrılır. Bir kol burada dönüş yaparak kuzeydoğu-güneybatı yönündeki
  kanalın kapalı olan bölümüyle birleşerek getirmiş olduğu suyu Sultanhanı’na ulaştırır.
  İkinci kol ise dönüş yapmadan Kırkdelik Mahallesine kadar devam ederek AksarayKonya Karayoluna varmadan sonlanır.
  1.2.2. Yeşilova Kasabası Araştırmaları
  Aksaray’da uzun yıllardır devam eden ve bölge tarihi ile ilgili oldukça önemli
  verilerin elde edildiği Acemhöyüğü bünyesinde barındıran ve Aksaray’a yaklaşık 15
  km. uzaklıkta olan Yeşilova Kasabasındaki araştırmalarda ise Büyüktaşlı ve Yılanlı
  Höyük’lerde araştırmalar yapıldı.
  1.2.2.1. Büyüktaşlı Höyük
  Büyüktaşlı Höyük, Yeşilova Kasabası’ndan Yeşiltepe Kasabası’na giden yolun 50
  m. batısındadır. Geniş bir alana yayılmış olduğundan uzun bir tepe düzlüğüne sahiptir.
  Bölgedeki diğer höyüklerde olduğu gibi bunun üzerinde de kaçak kazı çukurlarına
  rastlandı. Ayrıca Eski Tunç çağından Roma dönemine kadar uzanan geniş bir periyoda ait
  seramik parçaları gözlenlenmiştir.
  117
  1.2.2.2. Yılanlı Höyük
  Höyük, Yeşilova ile Yenikent Kasabaları arasında bulunmaktadır. 10 m. kadarlık bir
  yükseltisi olan höyük 150 m.lik bir alana yayılmıştır. Bu höyük üzerinde çok sayıda kaçak
  kazı çukuru açıldığı, bunlardan kimisinin çok yakın zamana ait olduğu tespit edildi. Söz
  konusu kazılarda iri blok ve şekilsiz taşların ortaya çıkarıldığı ve çıkan toprakla birlikte
  kazı çukurunun yanına atıldıkları görüldü. Amorf durumdaki seramikler arasında Demir
  Çağı, Helenistik ve Geç Antik Çağa ait olanlar dikkat çekicidir.
  1.2.3. Akçakent Kasabası Araştırmaları
  Akçakent Kasaba’sındaki araştırmalar Gidiriş Yaylası’nda gerçekleştirilmiştir.
  Burada yer alan mezarlar üzerinde detaylı çalışmalarda bulunulmuştur. Bunlardan ilki
  geçen yıl tespit edilen 1 Nolu Kaya Mezarı’dır4
  . Bilal Yüksel adlı vatandaşın evinin
  yanında bulunan bu mezar muhtemelen çukur bir dromos ile üç adet klinesi olan bir
  mezar odasından oluşmaktadır (Çizim :1). Klineler ile mezar odasının asıl zemini dromos
  zemininden oldukça derinde olup mezar odasına girişte kapının önüne inişi kolaylaştırmak
  için bir basamak yapılmıştır. Mezar odasının girişi doğuya bakmaktadır.
  Gidiriş Yaylası’ndaki asıl mezarlar ise Tepebaşı Mevkii’nde bulunan ve Say Taşı
  adı verilen alan ve çevresinde toplanmıştır. Büyük bir olasılıkla Nekropol sahası olan bu
  alanda çok sayıda mezar olduğu tespit edilmiştir. Buradaki mezarların büyük çoğunluğu
  kayaya oygu dromoslu yer altı oda mezarları tipindedir. Görülen bir diğer mezar tipi
  de kayaya oygu dikdörtgen şeklindeki basit çukur mezarlardır (Resim: 2). Ne yazık ki
  bunların tamamı daha önceki dönemlerde ve yakın tarihimizde soyulmuşlardır. Hatta kimi
  örneklerde buna bağlı tahribatlar oluşmuştur. Mezarların girişlerinde bir yön birliğinden
  söz etmek mümkün değildir. Arazinin ve ana kayanın durumuna göre girişler açılmıştır.
  Kimi mezarların girişinde kapak taşının oturması için girişlerin kenarlarına kapak oturma
  alanları oluşturulmuştur. Yayla yerleşim merkezinde evlerin arasında adeta bu savı
  destekler nitelikte yer de bir kapak taşının yattığı görülmüş ve üzerinde incelemelerde
  bulunulmuştur (Resim: 3). Yerli kayadan yapılmış olan kapak taşının dromosa bakan
  yüzü düz bir şekilde işlenmişken, mezar odasına girişi sağlayan açıklığa gelen yüzü ise
  proillendirilmiştir. Zemine gelen bölümü ise düzdür. Tepebaşı Kayalık alanının kuzeybatı
  ucunda bulunan ve içerisi kısmen temiz olan bir mezar ise burada karşılaşılan en ilginç
  örnek olmuştur. Bu mezar dromosu çukur tipli yer altı oda mezarıdır (Çizim: 2, Resim: 4).
  Dikdörtgen şeklindeki dromostan mezar odasına girişi sağlayan kapı açıklığının dromosa
  bakan yüzünde kapak taşının oturması için bir alanın oyulduğu tespit edildi. Kuzeygüney yönlü açılan mezarın girişi güneye bakmaktadır. Temelde 3 klinesi bulunan mezar
  odasında girişin tam karşısında adeta bir sütunu andıran veya tavanı destekler vaziyette
  duran ve de düzgün olmayan silindirik formda ana kaya bir direk bulunmaktadır. Söz
  konusu durum bu mezarı diğer mezarlardan farklı kılan en önemli ayırıcı unsurdur. Mezar
  odasının kuzey, doğu ve batı yan duvarlarının önünde bir seki bulunmaktadır. Mezar
  odasının içinde toprak ve moloz dolgu olduğu için sekilerin ortasında kalan ve asıl mezar
  odası zemini diyebileceğimiz alanın derinliğini tespit etmek mümkün olmadı. Ancak
  mezar odasının içerisinde girişin hemen önünde yer alan basamak bu derinliğin fazla
  olabileceğini göstermektedir.
  Yayla yerleşim merkezinde şu an kullanılmayan ve Tomgara Su Kuyusu’nun yanında
  4Bkz. M. Tekocak, “Aksaray İli Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ve Sarıyahşi İlçeleri Yüzey Araştırmaları:
  2010”, 29. AST-II, Ankara, 2011, 91, Resim 1.
  118
  bazalt ya da granit cinsi kaya bloğunun oyulması suretiyle oluşturulmuş lahit teknesi veya
  bir işlik havuzu olarak kullanılmış dikdörtgen bir tekne durmaktadır (Çizim: 3; Resim:
  5). Teknenin özellikle alt bölümü neredeyse bir çemberin parçası görünümündedir. Uzun
  yanlardan bir tanesine, zemine yakın ve tam merkezde, küçük bir delik açılmış ve bu
  suretle de su havuzu olarak kullanılmış olmalıdır. Bugünkü yerleştiriliş şekli kuyudan
  çıkarılan suyun önce bu tekneye boşaltıldığı oradan da deliğin önünde bulunan dikdörtgen
  şeklindeki küçük su yalaklarına akıtıldığına işaret etmektedir. Haydar Kalkan’a ait evin
  yanındaki tuvaletin duvarında bazalt bir çörtenin devşirme malzeme olarak kullanıldığı
  görülmüştür.
  Yayla yerleşim yerinin güneydoğusunda, haifçe eğimi bulunan bir arazinin
  ortasında, yerleşim alanına yaklaşık 500 m. mesafede A Yapısı adı verilen bir yapı kalıntısı
  saptandı Eğimli arazinin düz olan yüzeyinde haif bir yükselti şeklinde durmaktadır. Bu
  haliyle ne yazık ki plan tipi ve fonksiyonu hakkında bir şey söyleyebilmek şimdilik
  imkansız. Burada yapılacak bir temizlik ve kurtarma kazısı sonrası yapı ile ilgili veriler
  elde etmek mümkün gözüküyor. Bazalt bloklardan bir tanesi yıkıntıların bulunduğu
  yükseltinin ortasında toprağa dikey vaziyette gömülü olarak durmaktadır. A Yapısının
  güneydoğusunda, tarlanın ortasında yuvarlak formlu bir yapı kalıntısı daha tespit edildi
  ve B Yapısı olarak adlandırıldı. Alanı daire formunda çevreleyen bir duvar sırasının
  bulunduğunu kalan izlerden görmek mümkündür. Söz konusu yuvarlak alanın ortasında
  dikdörtgen formda bir oda ile bu odaya girişi sağlayan olası kapıya ait iki büyük blok taşın
  karşılıklı durduğu bölüm ayakta durmaktadır. Bu haliyle kapıdan sonra bir koridor olduğu,
  odaya da bu koridordan sonra ulaşıldığı anlaşılıyor. Yine burada da yapılacak küçük bir
  kazı ve temizlik çalışması ile yapının mahiyetini anlamak mümkün olabilecektir.
  1.3. Merkeze Bağlı Köylerde Yürütülen Araştırmalar
  1.3.1. Hatabatolu (Hatipağatolu) Köyü Araştırmaları

  Aksaray Merkeze bağlı Hatabatolu (Hatipağatolu) köyünün yaklaşık 3-4 km.
  kuzeybatısında, Hırkatolu köyüne giden tali yolun batısında Tuvağın Tömeği Höyükleri adı
  verilen yan yana 3 adet höyük bulunmaktadır. Höyükler Yeşilova Kasabası’na giden asfalt
  yolun yaklaşık 5 km. doğusundadır. 1 No’lu Höyük en büyük olandır. Oldukça geniş bir
  alanı kaplamak olup, uzun ve geniş tepe düzlüğünde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
  2 Nolu Höyük ise etrafı duvarlarla çevrilerek köyün mezarlığı olarak kullanılmaktadır.
  3 Nolu Höyük ise deinecilerin en fazla kazı yaptığı höyük durumundaydı. Höyükler
  üzerinde M.Ö. II.bin, Demir Çağı, Helenistik ve Geç Antik Çağa ait seramik parçaları
  bulunmaktadır. Ayrıca bir ilk olarak yumuşak gözenekli kireç taşından yapılmış üzerinde
  üç delik bulunan daire formunda bir dokuma ağırlığına / ağırşağa rastlanmıştır.
  1.3.2. Yukarı Dikmen Köyü Araştırmaları
  Merkeze bağlı Yukarı Dikmen Köyünde 2 adet yer altı kaya yerleşmesi ziyaret edildi.
  Her ikisinin de zemininin neredeyse yarısından fazla toprak dolgu ile dolu durumdaydı.
  Bir tanesinin girişinin muntazamlığı ve girişi oluşturan kemer taşlarındaki süslemelerden
  büyük bir olasılıkla dini bir mekan olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 6). Bölgedeki diğer yer
  altı kaya yerleşimleri gibi bunlarda Bizans döneminde kullanılmış olmalılar.
  1.3.3. Kutlu Köyü Araştırmaları
  Aksaray’a ortalama 20 km. uzaklıkta olan Kutlu Köyü sınırları içerisindeki
  119
  Akhan Mevkiinde 2 adet höyük bulunmakta olup bunlar Akhan I ve II höyüğü olarak
  adlandırılmışlardır. Her ikisinin de üzerinde kaçak kazı çukurları mevcut olup üzerlerinde
  amorf durumdaki seramik parçaları dışında başka bir buluntu yoktur. Seramik parçaları da
  Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine aittirler.
 1. İlçelerde Yürütülen Araştırmalar
  Bu yıl 4 ayrı ilçede çalışmalar yürüttük. İlçelerde yapmış olduğumuz çalışmaları
  iki ana başlık altında ele alabiliriz. Bunlardan ilki 2010 yılı araştırmalarımız sırasında
  tespit ettiğimiz ancak çizimlerini yapamadığımız kalıntıların çizimlerini yapmak amacıyla
  yaptığımız çalışmalardır. Bu şekilde bir çalışma için sadece Ağaçören ilçesi tekrar ziyaret
  edilmiştir. İkincisi ise ilk kez bu yıl gittiğimiz ilçelerde veya geçen yıl gitmiş olmakla
  birlikte ziyaret edemediğimiz ören yerlerinin bulunduğu ilçelerde yapmış olduğumuz
  çalışmalardır. Sarıyahşi bu yıl ilk defa ziyaret ettiğimiz tek ilçedir. Eskil ve Ortaköy’de
  ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, ancak farklı noktalarda, araştırma ve incelemelerde
  bulunduk.
  2.1 Eskil İlçesi Araştırmaları
  Eskil ilçesi araştırmaları ikinci başlık altında değerlendirdiğimiz çalışmalardan
  oluşmaktadır. Bir başka ifade bu yıl ikinci kez gidilen ancak geçen yıldan farklı noktalarda
  araştırma yaptığımız ilçelerden bir tanesidir. 2010 yılında birkaç yerleşim yerinde
  inceleme yaptığımız Eskil’de bu araştırma sezonunda ise Çukuryurt, Ortakuyu, Bezirci ve
  Malır Yaylalarında araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Çukuryurt, Ortakuyu ve Malır Yaylası
  çalışmalarımız sonucunda oldukça önemli bulgular tespit edilmiştir.
  2.1.1. çukuryurt Yaylası Araştırmaları
  2.1.1.1. Gözlü Höyüğü
  Çukuryurt Yaylası’ndaki araştırmalarda öncelikle yayla yerleşim merkezinin
  yaklaşık 1 km. güneyinde, tarlaların ortasında yükselen Gözlü Höyüğü’ne gidilmiş ve
  incelemeler yapılmıştır. Höyük üzerinde en dikkat çekici nokta kaçak kazılara ait çukurlar
  ve bu kazılar sırasında ortaya çıkarıldığı düşünülen iri bloklar ve taşlar olmuştur. Taşların
  sahip oldukları ölçülere bakıldığında bunların oldukça yüksek ve abidevi yapılarda
  kullanılmış olabileceği yada temel taşları olabileceği akla gelmektedir. Höyük üzerindeki
  diğer bir buluntu gurubu ise Demir Çağından Roma dönemine kadar uzanan zaman
  dilimine ait pişmiş toprak seramik parçalarıdır.
  2.1.1.2. Mozaikli Alan
  Çukuryurt Yaylası sınırları içerisindeki en önemli araştırma alanı ise 2010 yılındaki
  bir kaçak kazı neticesinde ortaya çıkmış olan mozaikli alanın bulunduğu yer olmuştur.
  Kaçak kazı sonrasında hızla yapılan müdahalenin ardından arkeolojik sit alanı olarak
  ilan edilen bu alan koruma altına alınmış ve mozaiğin üzeri kapatılmıştı. Araştırmamız
  sırasında buraya gidildiğinde mozaiğin üzerinin tekrar açıldığı ve zemin mozaiğinin açıkta
  olduğu görülmüştür. Bu zemin mozaiği Güzlü Höyüğün 500 m. kadar kuzeydoğusunda yer
  alan ovadaki tarlaların ortasında ekim dikim yapılmayan arazide 1.50×1.50 m. ebadında
  ve 1.50 m. derinlikte açılan kaçak kazı çukurunda yer almaktadır. Burada zemin mozaiği
  dışında çukur kesitinde kireçtaşı ile örülmüş birkaç sıra duvar kalıntısının da varlığı tespit
  edilmiştir. Mozaiğin açıkta olan kısmı oldukça sağlam olup herhangi bir tahribat izi ve
  tessera eksikliği yoktur. Ancak parmaklarımızla vurduğumuzda altının boş olduğunu
  120
  anladık. Muhtemelen ya altı boş olan bir zemin üzerine döşenmiş ya da zamanla altında
  boşluk oluşmuş. Kullanılan tesseraların ebatları 7 mm. ile 1,2 cm. arasında değişmektedir.
  Siyah, beyaz, gri ve kırmızı renkli tessaraların kullanıldığı mozaik üzerinde, birbirlerinden
  ikili saç örgüsü bandıyla ayrılmış muhtemelen kare ya da dikdörtgen dizilerinin içinde
  çeşitli süsleme unsurları bulunmaktadır (Resim: 7). Görülebildiği kadarıyla bu olası kare ya
  da dikdörtgen dizilerinden bir tanesinde birbirine bitişik olan sekizgenler içinde Solomon
  Düğümü (iç içe geçmiş elips halkalar), bir diğerinde ise basamak süsü bulunmaktadır. Bu
  haliyle mozaiğin ne tür bir yapıya ait olduğunu ve gerçek ölçülerini söylemek mümkün
  olmadığı gibi tarihi konusunda da kesin bir şey söylemek çok zordur. Cevap bekleyen
  tüm bu sorular bu alanda yapılacak bilimsel nitelikteki bir arkeolojik kazı ile mümkün
  olabilecektir. Ancak yine de görünenlerden yola çıkarak bu zemin mozaiği muhtemelen
  Orta ya da Geç Roma İmparatorluk dönemine ait olmalıdır.
  2.1.2. Ortakuyu Yaylası Araştırmaları
  Eskil’de incelemelerde bulunan bir diğer nokta da İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi,
  Ortakuyu Yaylası’nda bulunan ören yerleri olmuştur. Burada öncelikle arkeolojik sit
  alanı ilan edilmiş olan ve Ortakuyu Yaylası Ören Yeri olarak bilinen alanda çalışmalar
  gerçekleştirilmiştir. Bugünkü haliyle ayakta hiçbir yapı kalıntısının bulunmadığı gözlenen
  ören yerinde geçmişte bir zemin mozaiğinin bulunduğu ve günümüzde toprak altında
  olduğu bildirilmiştir. Bugün burada bol miktarda beyaz renkli kireçtaşı şekilsiz moloz
  taşlar ile bir arşitrav bloğu parçası ile su yalağı olarak kullanılan bir ezme teknesine
  rastlanmıştır. Yayladaki bir diğer ziyaret yeri ise yerleşim biriminin 500 m. kadar
  kuzeyindeki kale olmuştur. Ne yazık ki tamamı yok olmuş durumda olan kalenin bugün
  tamamen yıkıntıdan oluşan bir tepecik gibi görüntüye sahip olup yuvarlak formlu bir
  yayılım alanı vardır. Burada çok yoğun bir şekilde küçük moloz taşlar bulunmaktadır.
  Kale içi olarak kabul edebileceğimiz alanda ise haif çukurluklar göze çarpar. Bu kaledeki
  taşların tamamının buradaki köylüler tarafından sökülerek evlerinin inşasında kullanıldığı
  vatandaşlarca bildirilmiştir. Yüzeyde çok az miktarda geç antik çağ seramik kap parçaları
  ve çatı kiremidi parçaları tespit edilmiştir.
  Ortakuyu Yaylası’ndaki en ilginç tespit ise vatandaşlar tarafından Gavur Kafası
  olarak adlandırılan yer olmuştur. Burası Ortakuyu Kalesi’nin yaklaşık 500 m. doğusunda,
  Ortakuyu-Bozcamahmut yolunun 100 m. doğusundaki kayalık bir alandır. Yaklaşık
  25.00×20.00 m.lik bu kayalık alanın adeta üst yüzeyleri düzeltilmiş gibi görünmektedir.
  Bu kayalığın kuzey ucunda halk tarafından Gavur Kafası diye adlandırılan kayaya oygu
  insan gövdesini ve kafasını andıran olası mezar veya sunu çukuru tespit edildi. Bu çukur
  1.53 cm. uzunluğunda, 41 cm. genişliğinde ve 30 cm. derinliktedir (Çizim: 4; Resim: 8).
  2.1.3.Güneşli Köyü Araştırmaları
  2.1.3.1. Bezirci Höyük
  İlçenin, Güneşli Köyü, Bezirci Yaylası’nın güneydoğusunda yer alan ve fazla bir
  yükseltisi olmayan Bezirci Höyük yaklaşık 50 – 60 m. çapında bir alanı kaplamaktadır.
  Höyüğün tepe düzlüğünde olasılıkla geç antik çağa ait olduğu düşünülen 3.00 m.
  uzunluğunda 0.60 m. genişliğinde bir duvar kalıntısına ait izler mevcuttur. Bunun dışında
  seramik kap parçaları da höyük üzerinde var olan antik çağa ait bir diğer buluntu gurubunu
  oluşturmaktadır. Ayrıca diğer höyükler gibi bunda da kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
  121
  2.1.3.2. Malır Yaylası Araştırmaları
  Eskil’de gidilen bir diğer nokta da Güneşli Köyü, Malır Yaylasında yer alan
  Malır Höyük ile kayıtlarda nekropol sahası olarak geçen alan olmuştur. Bunlar dışında
  bu araştırma sırasında olası nekropol sahası ve bir yapı kalıntısı olarak değerlendirilen
  yerlerde de incelemelerde bulunulmuştur.
  2.1.3.2.1. Malır nekropol Alanı
  Malır Nekropol Alanı olarak iki farklı alanda incelemeler gerçekleştirilmiştir.
  Nekropol sahası olarak bu araştırmalar sırasında keşfedilen alan Eskil ilçesi, Güneşli
  Köyü, Malır (Marul) yaylası yerleşim biriminin yaklaşık 100 – 150 m. doğusunda, Malır
  Höyüğü’nün yaklaışk 200 m. güneydoğusundadır. Görüldüğü kadarıyla 6-7 adet mezara
  ait olabilecek, arazide haif yükseltiler oluşturan yıkıntı kümeleri vardır. Buralarda yapılan
  incelemelerde iri blok taş ve moloz taşların marifetiyle örülen duvarların varlığı tespit
  edildi. Bu haliyle bu mezarların yeraltı mı yoksa yer üstü mezar tipinde mi olduklarını
  belirlemek her ne kadar güç gibi görünse de, eldeki veriler söz konusu mezarların
  muhtemelen oda mezar tipinde olduklarına işaret eder. Kayıtlarda nekropol sahası olarak
  işaretlenmiş alan ise höyüğün yaklaşık kuzeyine düşmekte olup buradaki incelemelerde
  ise yer altı kaya mezarlarının olduğu görüldü. Ancak içlerine giriş mümkün olmadığı için
  mezar odası ve diğer detaylar hakkında bilgi edinilemedi. Kesin olan tek şey ise bunların
  ye altı oda mezarları olduklarıdır.
  Yukarıda bahsetmiş olduğumuz olası yapı kalıntısı ise Malır (Marul) Yaylası
  yerleşim birimi ile Höyük arasındaki düzlükte yer almakta olup höyüğe daha yakın
  konumdadır (yaklaşık höyüğün 100 m. güneydoğusundadır). Düzgün olmayan oldukça iri
  blok taşların çevrelediği büyük bir mekan elde edilmiştir. Söz konusu yapı 9.80 x 7.10 m.
  ölçülerindedir. Ortalama duvar kalınlığı ise 50 cm.dir. Bu yapı muhtemelen içerisindeki
  bir bölme duvarıyla iki mekana ayrılmış olmalıydı. Yapıyı ikiye bölen bölme duvarının
  tespit edilebilen uzunluğu 3.50 m. duvar kalınlığı ise 0.80 m.dir. İki odalı olarak kabul
  edebileceğimiz bu yapının hemen sağında olası bir mekana ait duvar izleri vardır. Ancak
  bunun ölçülerini tespit etmek mümkün olmadı. Bu duvarda kullanılan malzeme ile diğer
  duvarlarda kullanılanların aynı cins ve tipte olduğu görüldü.
  2.1.3.2.2. Malır Höyük
  Aksaray’ın en yüksek höyüklerinden birisi de Malır Yaylası’nda bulunan ve aynı
  adla anılan höyüktür. Bu höyük kayıtlarda Sultanhanı Kasabası’nın sınırları içerisinde
  kayıt altına alınmış olmakla birlikte Aksaray’ın il olmasının ardından değişen sınırlar
  neticesinde Eskil ilçesi’ne dahil edilmiştir. Bu yüzden bu araştırma kapsamında söz konusu
  höyük Eskil ilçesi sınarları içerisinde değerlendirilmiştir. Yaklaşık 200 m. yüksekliğindeki
  höyük 1500 m. kadarlık bir alana yayılmış durumdadır. Bu höyük üzerinde kaçak kazı
  çukurlarının olduğu görülmüştür. Höyük üzerinde yoğun miktarda seramik kap parçalarına
  rastlandı. Özellikle tepe düzlüğünde ve çevresinde höyük üzerindeki bir yapıya ait moloz
  taşlar görülmektedir. Kimi yerde duvar izlerine rastlamak mümkün olmuştur. Ayrıca
  Demir Çağı, Helenistik, Roma ve Geç Antik Çağa ait seramik kap parçaları da höyük
  üzerinde karşılaşılan arkeolojik materyallerden birisidir.
  2.2. Ortaköy İlçesi Araştırmaları
  Tıpkı Eskil ilçesi gibi Ortaköy’e de geçtiğimiz yıl gidilmiş, bu yıl ise farklı
  bölgelerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu yıl ki ziyaretimizde sadece 2 höyüğe gitme
  122
  fırsatımız oldu.
  2.2.1. çatalçeşme Höyüğü
  Burada ilk olarak ilçeye 5 km. mesafedeki Hocabeyli Köyü sınırları içerisinde yer
  alan Çatalçeşme Mevkiindeki höyüğe gidilmiştir. Bulunduğu yerle aynı ismi taşıyan höyük
  halk arasında Dede Tepe olarak da adlandırılmaktadır. Üzerinde kaçak kazı çukurları ve
  seramik parçalar dışında başka bir bulguya rastlanılmadı. Seramik parçalar bu höyüğün
  M.Ö. 2.binden Roma dönemine değin iskan gördüğünü göstermektedir.
  2.2.2. Caferli Höyüğü
  İlçede araştırma yapılan bir diğer höyük ise Caferli Höyüğü olmuştur. Çiftevi
  Kasabası, Öteyüz Mevkiinde bulunan höyük yaklaşık 120 m. çapında ve 30 m.
  yüksekliktedir. Yakınında stabilize yol, dere ve sulama kanalı bulunan höyüğü etrafı
  tarım arazisidir. Tıpkı diğer höyüklerde olduğu gibi bu höyük üzerinde de kaçak kazı
  çukurları gözlenmiştir. Yüzeyde bulunan seramik parçaları Çatalçeşme Höyüğü gibi bu
  höyüğünden M.Ö. 2. bin, Demir Çağı, Helenistik ve Roma devirlerinde yerleşim alanı
  olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
  2.3. Ağaçören İlçesi Araştırmaları
  Ağaçören, 2010 yılı çalışmalarımız sırasında en önemli kalıntı ve buluntulara
  rastladığımız ilçedir. Bu yıl ki gelme maksadımız ise Kederli Köyü ve Taşkale’de önceki
  yıl yapmış olduğumuz araştırmalarda bulduğumuz mezar ve diğer kalıntıların mimari
  çizimlerini yapmaktı. Çizim çalışmaları sırasında etrafı daha ayrıntılı gezme fırsatı
  yakalamış olduk ve bu sayede birkaç mezarın daha bu bölgede yer aldığını tespit ettik.
  Ağaçören çalışmalarımızı geçen yıl ve bu yıl tespit edilen mezarların teknik çizimlerini
  yaparak, sonraki yıllarda daha farklı bölgelerde başlatacağımız çalışmalara dek
  tamamlamış olduk.
  2.3.1. Kederli Köyü ve Taşkale Araştırmaları
  İlçeye bağlı Kederli Köyü, Harman Yeri Mevkii ile ilçe merkezine 3 km. uzaklıktaki
  Taşkale olarak anılan yerde öncelikle geçen yıl tespit edilen 2 adet mezarın çizimleri
  yapılmıştır. Ardından da geniş kapsamlı bir yüzey taraması gerçekleştirilmiş olup bunun
  sonucunda yeni 2 kaya mezarı ve olası bir toplu sunu alanı saptanmış olup bunlar üzerinde
  detaylı çalışmalarda bulunulmuştur.
  Geçen yıl ve bu sezon ki araştırmalar neticesinde Taşkale çevresinde 3 adet,
  Kederli’de 1 adet olmak üzere toplam 4 adet yer üstü kaya mezarı tespit edilmişti5
  . Bunların
  tamamı düz veya haif eğimli tarım arazilerinde ortalama 5-6 m. yüksekliğe sahip kaya
  kütlelerine oyulmak suretiyle açılmış oda mezarlarıdır. Taşkalede’ki mezarların girişleri
  doğuya bakmaktadır. Mezar odasına girişi sağlayan kapı açıklığının kenarları kimi örnekte
  proillendirilmiş iken bazısında herhangi bir işleme tabi tutulmamıştır. 3 örneğinde mezar
  odasının düzenlenişi birbirinden farklıdır. İlk örnek 3 klineli, ikinci örnek tek klineli,
  üçüncü örnek ise klinesiz olarak düzenlenmiş olup mezar odasının tavanları tonoz
  şeklindedir. Bu mezarlarda ortak olan tek nokta ise hepsinde deinecilere ait bir tahrip izi
  ve önünde kaçak kazı çukurunun bulunmasıdır. Hatta mezarlardan iki tanesinde matkapla
  ana kayaya delik açıldığı ve buna bağlı tahribatın oluştuğu gözlenmiştir.
  5 Bkz. M. Tekocak, “Aksaray İli Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ve Sarıyahşi İlçeleri Yüzey Araştırmaları:
  2010”, 29. AST-II, Ankara, 2011, 99-101, Resim: 8,10,11.
  123
  Geçen yıl tespit edilen Kederli Kaya Mezarı’nda ise girişin hemen önünde büyük bir
  kaçak kazı çukurunun açılmış olduğuna tanık olduk. Mezar odasının girişi güneydoğuya
  bakar. Girişi sağlayan kapı açıklığının sağ yanı ve üst tarafı tahrip olmuş, mezar odasının
  içerisinde ise sol yan duvar ile karşı duvarın kesişme noktasında ana kaya kırılarak tahrip
  edilmiştir. Mezar odasında, girişin sağında ve karşısındaki duvarın önünde zeminden
  yüksekçe durumda 2 adet kline bulunmaktadır. Tavanı tonoz şeklindedir.
  Taşkale’de anılan mezarlar dışında toprak zeminden yaklaşık 1-2 m. yüksekliğe
  sahip olan ve çok geniş bir alanı kaplamayan kayalık zemin üzerinde muhtemelen
  insan eliyle açıldığı düşünülen farklı ölçü ve şekillerde çukurlar ile olası kanal izlerine
  rastlanmıştır.
  Yapılan araştırmalarda ne mezarlar içerisinde ne de kaya zemin üzerinde ve yakın
  çevresinde başka herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. Ancak bu tür kayalıkların bu
  bölgede yoğun olduğunu belirtmekte fayda var. Buluntu açısından da aynı durum söz
  konusu olup seramik kap parçalarının sadece Taşkale adı verilen büyük kaya kütlesinin
  güney ve batısında olduğu gözlenmiştir. Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait
  olan pek çok seramik örneği Taşkale’nin çevresinde yüzeyde görülebilmektedir.
  2.4. Sarıyahşi İlçesi Araştırmaları
  2011 yılında ilk kez ziyaret ettiğimiz tek ilçedir. Bu yüzden de Sarıyahşi’deki
  araştırmalara ise öncelikle bilinenleri görmek ve burayla ilgili bilgiler elde etmek amacıyla
  başlanmış, sonrasında da yeni keşilerin yapılması hedelenmiş olup çalışmalarda bu plan
  doğrultusunda yürütülmüştür. İlçede yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda belki de
  bu yılın en önemli kalıntısına rastladık. Bu tespit aşağıda Sipahiler Köyü başlığı altında
  ayrıntılı bir şekilde ele aldığımız bir Açık Hava Kutsal Alanı’dır.
  2.4.1. Cepnininhöyüğü Tümülüsü Araştırmaları
  Sarıyahşi’deki ilk araştırma noktası 2009 yılında deineciler tarafından kaçak
  kazı sonucu açılan ve hemen arkasından tescillenerek koruma altına Cepnininhöyüğü
  Tümülüsü olmuştur. Boğazköy’ün kuzeydoğusunda, İçme’nin güneybatısında yer alan
  tarım arazilerinin ortasında yükselen bir tepenin üzerinde yer alan tümülüsün girişinin
  açıkta olduğu geri kalan kısmının ise tekrardan kapandığı görülmüştür. Mezar ön odası
  olarak da adlandırılabilecek kısımda düzgün kesme blok taşların kullanılmış olması
  bu mezarın muntazam bir işçiliğe sahip olduğunu ortaya koymak için yeterli bir kanıt
  olarak değerlendirilebilinir (Resim: 9). Halen görülen kaçak kazı çukuru kesitinden mezar
  odasının üzerinin oldukça kalın bir dolgu ile kaplandığı ve böylece söz konusu yığma
  tepenin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu dolgu ise fazla iri olmayan çakıl taşları
  ve topraktan oluşmaktadır.
  2.4.2. Ağbayır Mevkii Araştırmaları
  Sarıyahşi’deki bir diğer araştırma alanı ise Ağbayır Mevkiindeki İçmece olarak
  adlandırılan alandır. Burası Sarıyahşi’den Boğazköy’e giden yolun hemen doğusunda
  olup günümüzde Bekdik Köyü’nün sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu alan böyle bir
  ismin verilmesine sebep olan şey ise burada yer alan bir su kaynağıdır. Burayı asıl önemli
  kılan husus ise su kaynağının yakınındaki ve çevresindeki tamamen yıkılmış durumda
  olan bir yapıya ait kalıntı izleridir. Ancak bu haliyle burası ile ilgili bir yargıya varmak
  güçtür.Araştırmalarımız sırasında yüzeyde Roma dönemine ait amorf durumda seramik
  parçalarına rastlanmıştır.
  124
  2.4.3. Bekdik Höyük Araştırmaları
  Cepnininhöyüğü Tümülüsü’nün 3 km. kuzeybatısında yer alan Bekdik Höyük’te de
  araştırmalarda bulunduk. İnceleme günü höyüğün neredeyse tamamına yakınının ne yazık
  ki tarım arazisi olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup yüzeyde seramik parçaları dışında
  herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
  2.4.4. Sipahiler Köyü Araştırmaları
  Sarıyahşi ilçesindeki araştırmalarda keşfedilen en önemli kalıntı ise ilçeye bağlı
  Sipahiler Köyü’nün yaklaşık 4 km. güneybatısında yer alan ve söylendiği kadarıyla “Cin
  Kalesi veya Boklu Kale” ismiyle bilinen yüksek kayalık alan olmuştur. Engebeli bir arazi
  üzerinde yer alan bu büyük kaya kütlesinin üzerinde ana kayaya yapılmış basamaklar,
  nişler ve sunu çukurları tespit edilmiştir (Çizim: 5). Bu kayalık büyük bir olasılıkla tanrıya
  sunuların yapıldığı açık hava kutsal alanı olarak düzenlenmiş olmalıdır. Batısında kaçak
  kazı çukurları açılmış olup, kazılar sırasında olası duvar kalıntılarına ait izler olduğu
  görülmüştür. Duvar sırasında yer alan taşlardan birinin geniş olan yüzünün işlenmiş
  olduğu görüldü. Dolayısı ile bu taş büyük bir ihtimalle buraya başka bir yerden veya
  yapıdan getirilmiş olmalıdır. Bu açık hava kutsal alanı olarak düzenlenmiş olan kaya
  kütlesinin yakın çevresinde yapmış olduğumuz incelemelerde üzerinde yuvarlak formlu
  oyuk bulunan bir kaya kütlesine daha rastlandı.
 2. Sonuç
  2011 yılı araştırma sezonunda merkeze bağlı sadece 3 kasaba ve 3 köyde çalışmalar
  yürütülmüş olup bu yıl ki zamanımızın büyük bölümünü ilçelere ayırmayı yeğledik.
  Bu kapsamda Ağaçören, Eskil, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerine gidilerek hem ilçe
  merkezlerinde hem de o ilçelerin kasaba ve köylerinde arazi taraması gerçekleştirildi. Adı
  geçen ilçelerden Sarıyahşi dışındakilere geçen yılda gidilmişti. Ancak bu yıl söz konusu
  ilçelerde önceki yıl ziyaret edemediğimiz yerlere gidilmiş, Sarıyahşi de ise merkez, kasaba
  ve köylerde araştırmalar yapılmıştır.
  Bu yılki araştırmalarımızda da karşımıza en çok çıkan yerleşim türü geçmiş yılda
  olduğu gibi yine höyükler, buluntular ise değişik dönemlere ait kaplara ait seramik
  parçaları olmuştur. Ancak bu yıl ki tespitlerimizde geçen yıla göre daha fazla oranda
  nekropol alanı ve klasik kent dokusunun varlığına işaret edebilecek, oldukça önemli
  kalıntılara rastladığımızı belirtmek isterim. Bir diğer önemli tespitimizde Sipahiler Köyü
  sınırları içerisindeki bir kayalık üzerine yapılan uygulamalarla oluşturulmuş açık hava
  kutsal alanıdır. Bu araştırma döneminde gerçekleştirilen bir başka çalışma ise tarafımızdan
  keşileri yapılan mezar, fonksiyonunu tespit edemediğimiz olası yapılara ait duvar izleri
  ile arazide serbest durumda dağınık bir vaziyette durmakta olan çeşitli mimari parçaların
  teknik çizimlerinin yapılmasıydı.
  125
  Harita 1: 2011 Yılı araştırma alanlarını gösterir harita
  Çizim 1: Akçakent Kasabası, Gidiriş Yaylası, 1 No’lu Yer altı
  Oda Mezarı
  126
  Çizim 2: Akçakent Kasabası, Gdiriş Yaylası, Tepebaşı
  Mevkii 3 No’lu Yer altı Oda Mezarı
  Çizim 3: Akçakent Kasabası, Gidiriş Yaylası’nda bulunan
  bazalt lahit teknesi
  127
  Çizim 4: Eskil İlçesi, Ortakuyu Yaylası, Gavur
  Kafası Kaya Mezarı/sunu çukuru
  Çizim 5: Sarıyahşi İlçesi, Sipahiler Köyü, açık hava kutsal
  alanı
  128
  Resim 2: Akçakent Kasabası, Gidiriş Yaylası, Tepebaşı Mevkii nekropol alanı
  Resim 1: Sultanhan Kasabası, Kırk Delik Su Kanalı
  129
  Resim 3: Akçakent Kasabası, Gidiriş Yaylası’nda bulunan mezar kapak taşı
  Resim 4: Akçakent Kasabası, Gdiriş Yaylası, Tepebaşı Mevkii 3 nolu yer altı oda mezarı
  130
  Resim 5: Akçakent Kasabası, Gidiriş Yaylası yerleşim alanı merkezinde bulunan
  bazalt lahit teknesi

 3. Resim 6: Yukarı Dikmen Köyü’nde bulunan yer altı
  kaya yerleşmesinin girişi
  131
  132

Resim 8: Eskil İlçesi, Ortakuyu Yaylası,
Gavur Kafası Kaya Mezarı / sunu çukuru
Resim 9: Sarıyahşi İlçesi, Cepninin Höyüğü Tümülüsü

Resim 7: Eskil İlçesi, Çukurt Yaylası’nda bulunan zemin mozaiği

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu