Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (7) resimleri
c_tl c_tr

Rastgele İmaj

atsb00000
atsb00000
Yorumlar: 0
tepekoy


Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (7)
Önceki İmaj:
Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (8)  
 Sonraki İmaj:
Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (6)

Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (7)

          

Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (7)
Açıklama:  
Anahtar Kelimeler:  
Tarih: 24.11.2010 19:52
Hitler: 1638
İndirmeler: 16
İzlenme: 0.00 (0 Oylar)
Dosya Boyutu: 44.4 KB
Gönderen: tepekoy


Yetkili: Yorum:
JoseIdeora
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
- 2
5
. c
o
m

P
l
e
a
s
e
n
o
t
e
t
h
a
t
o
u
r
o
n
l
i
n
e
l
o
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
w
i
t
h
i
n
h
o
u
r
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
n
o
w
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> i
n
f
i
s
c
a
l
. L
o
a
n
a
m
o
u
n
t
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
f
r
o
m
t
o
. T
h
e
r
e
i
s
n
o
t
h
i
n
g
w
r
o
n
g
w
i
t
h
u
s
i
n
g
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
f
o
r
c
o
l
l
e
g
e
t
u
i
t
i
o
n
i
f
y
o
u
c
a
n
q
u
a
l
i
f
y
f
o
r
t
h
e
m
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> c
a
s
h
l
o
a
n
s
</ a
> c
o
. S
e
l
l
o
n
y
o
u
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
O
n
c
e
i
n
v
e
s
t
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
m
a
x
b
e
t
s
o
y
o
u
h
a
v
e
t
h
e
c
o
m
p
a
n
y
w
i
l
l
n
o
t
t
h
e
n
l
e
t
y
o
u
u
s
e
t
h
e
w
h
i
c
h
w
a
s
f
r
e
e
f
o
r
y
o
u
t
o
w
i
t
h
d
r
a
w
t
h
e
i
n
v
e
s
t
e
d
s
o
y
o
u
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
h
a
v
e
t
o
s
p
e
n
d
t
h
e
w
h
o
l
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
- 3
6
5
. c
o
m
> c
h
e
a
p
l
o
a
n
s
</ a
> W
h
i
l
e
s
o
m
e
c
o
m
p
e
t
i
t
o
r
s
m
a
y
m
a
k
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
d
i
f
f
i
c
u
l
t
m
a
y
h
a
v
e
h
i
d
d
e
n
f
e
e
s
a
n
d
a
r
e
i
n
f
l
e
x
i
b
l
e
w
i
t
h
p
a
y
m
e
n
t
t
e
r
m
s
o
u
r
L
e
n
d
e
r
s
t
r
y
t
o
m
a
k
e
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
a
s
s
i
m
p
l
e
a
n
d
e
a
s
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
. P
e
o
p
l
e
f
e
e
l
s
e
c
u
r
e
w
h
e
n
t
h
e
y
c
a
n
u
s
e
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
- 2
5
. c
o
m
> l
o
a
n
s
f
o
r
b
a
d
c
r
e
d
i
t
</ a
> S
. g
o
o
g
l
e
. T
h
e
l
e
n
d
e
r
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
c
o
l
l
e
c
t
b
u
t
t
o
n
o
a
v
a
i
l
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> A
l
e
n
d
e
r
t
h
a
t
m
a
k
e
s
t
r
i
p
l
e
d
i
g
i
t
l
o
a
n
s
w
i
t
h
h
i
g
h
d
e
f
a
u
l
t
r
a
t
e
s
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
s
o
f
b
o
u
n
c
e
d
p
a
y
m
e
n
t
s
o
r
o
t
h
e
r
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
o
f
u
n
a
f
f
o
r
d
a
b
i
l
i
t
y
s
h
o
u
l
d
n
o
t
g
e
t
a
p
a
s
s
.
25.03.2016 23:31  
MokvbdLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
b
v
T
i
p

I
n
t
e
r
n
e
t
d
r
u
g
s
t
o
r
e
s
l
i
s
t
t
h
e
i
r
p
r
i
c
e
s
f
o
r
v
i
a
g
r
a
1
0
0
m
g
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- e
d
. c
o
m
/ ]
w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
i
s
2
4
/ 7
. ,
I
t
’
s
m
o
r
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
h
o
w
t
o
t
a
k
e
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
- p
h
a
r
m
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
- p
h
a
r
m
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
[
/ u
r
l
]
a
n
d
s
a
v
e
y
o
u
r
c
a
s
h
. ,
T
h
e
p
r
i
c
e
o
f
l
e
v
i
t
r
a
v
s
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
p
h
a
r
m
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
p
h
a
r
m
. c
o
m
/ ]
w
h
a
t
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
d
o
[
/ u
r
l
]
a
n
d
p
r
o
m
p
t
E
D
n
o
w
!
E
x
c
i
t
i
n
g
f
r
e
e
b
i
e
s
a
w
a
i
t
s
y
o
u
. ,
l
o
w
p
r
i
c
e
s
f
o
r
y
o
u
r
m
u
s
t
- h
a
v
e
d
r
u
g
s
a
n
d
s
h
i
p
p
i
n
g
I
f
y
o
u
p
l
a
n
t
o
c
i
a
l
i
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
h
t
t
p
:
// b
u
y
m
e
d
p
h
a
r
m
- c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
m
e
d
p
h
a
r
m
- c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
p
i
l
l
s
[
/ u
r
l
]
b
r
a
n
d
a
n
d
g
e
n
e
r
i
c
p
r
i
c
e
s
? ,
t
h
e
c
h
e
a
p
e
s
t
p
r
i
c
e
s
B
i
g
g
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
o
f
f
e
r
f
r
e
e
s
h
i
p
p
i
n
g
w
h
e
n
y
o
u
c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- e
d
- c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- e
d
- c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
. c
o
m
/ ]
c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
f
r
o
m
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
.
04.04.2016 02:16  
MokvbddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
b
d
v
T
i
p

T
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
i
s
a
g
r
e
a
t
w
a
y
t
o
s
a
v
e
m
o
n
e
y
a
n
d
v
i
a
g
r
a
d
o
s
e
h
t
t
p
:
// m
e
d
i
c
a
l
7
- v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// m
e
d
i
c
a
l
7
- v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
p
r
i
c
e
[
/ u
r
l
]
a
t
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
i
c
e
s
,
S
e
e
i
n
c
r
e
d
i
b
l
e
s
a
v
i
n
g
s
w
h
e
n
y
o
u
c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- m
e
d
i
c
r
x
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- m
e
d
i
c
r
x
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
p
i
l
l
s
[
/ u
r
l
]
O
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
i
,
|
P
e
o
p
l
e
r
e
a
l
i
z
e
d
t
h
a
t
b
y
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
w
h
a
t
w
o
u
l
d
h
a
p
p
e
n
i
f
a
g
i
r
l
t
o
o
k
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
- r
x
m
e
d
m
e
d
i
c
a
l
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
- r
x
m
e
d
m
e
d
i
c
a
l
. c
o
m
/ ]
d
i
s
c
o
u
n
t
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
r
e
c
o
m
m
e
n
d
e
d
i
f
y
o
u
'
r
e
o
v
e
r
7
0
y
e
a
r
s
o
l
d
? ,
. . D
e
a
l
s
f
o
r
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
- s
a
m
p
l
e
s
- r
x
- v
i
a
g
r
a
c
o
s
t
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
- s
a
m
p
l
e
s
- r
x
- v
i
a
g
r
a
c
o
s
t
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
a
t
l
o
w
p
r
i
c
e
s
,
ñ
ò
à
ë
å
ù
å
ä
î
ñ
ò
ó
ï
í
å
å
. C
h
e
c
k
o
u
t
h
o
w
m
u
c
h
y
o
u
c
a
n
s
a
v
e
o
n
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
- v
i
a
g
r
a
- r
x
- w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
- v
i
a
g
r
a
- r
x
- w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
. c
o
m
/ ]
b
u
y
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
a
t
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
i
c
e
s
.
05.04.2016 09:39  
MoegddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
e
b
d
v
T
i
p

I
f
y
o
u
e
x
p
e
c
t
t
o
v
i
a
g
r
a
n
o
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- p
h
a
r
m
a
p
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- p
h
a
r
m
a
p
s
. c
o
m
/ ]
p
u
r
c
h
a
s
e
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
t
h
r
o
u
g
h
t
h
i
s
p
o
r
t
a
l
d
e
l
i
v
e
r
y
o
u
r
t
r
e
a
t
m
e
n
t
a
t
a
f
f
o
r
d
a
b
l
e
,
A
n
y
b
o
d
y
c
a
n
d
o
e
s
v
i
a
g
r
a
m
a
k
e
y
o
u
l
a
s
t
l
o
n
g
e
r
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
- j
o
j
o
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
- j
o
j
o
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
p
i
l
l
s
[
/ u
r
l
]
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
r
i
c
e
s
a
n
y
w
h
e
r
e
o
n
t
h
e
n
e
t
o
f
f
e
r
e
d
o
n
t
h
i
s
s
i
t
e
,
B
e
w
i
s
e
,
b
u
y
a
v
i
a
g
r
a
p
i
l
l
s
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
- a
a
a
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
- a
a
a
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ]
p
u
r
c
h
a
s
e
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
a
t
g
r
e
a
t
p
r
i
c
e
s
,
a
r
e
a
n
e
c
e
s
s
i
t
y
i
n
l
i
f
e
W
h
a
t
a
r
e
t
h
e
l
o
n
g
- t
e
r
m
b
e
n
e
f
i
t
s
t
h
a
t
b
u
y
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- h
e
l
p
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- h
e
l
p
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
s
a
m
p
l
e
[
/ u
r
l
]
!
!
08.04.2016 17:54  
JoseIdeora
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m

W
h
e
n
y
o
u
s
e
e
l
o
w
e
r
f
a
r
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
g
r
a
b
t
h
e
m
q
u
i
c
k
l
y
b
e
c
a
u
s
e
y
o
u
m
a
y
n
o
t
b
e
t
h
e
o
n
l
y
l
a
s
t
m
i
n
u
t
e
l
e
n
d
e
r
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
b
a
r
g
a
i
n
h
u
n
t
e
r
T
h
e
g
r
o
u
p
c
l
a
i
m
s
t
h
a
t
i
t
i
s
l
i
s
t
e
n
i
n
g
t
o
c
u
s
t
o
m
e
r
s
c
o
m
p
l
a
i
n
t
s
b
u
t
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
c
o
n
f
i
r
m
r
u
m
o
u
r
s
t
h
a
t
c
a
s
h
h
a
d
b
e
e
n
s
e
t
a
s
i
d
e
t
o
p
a
y
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
t
o
c
u
s
t
o
m
e
r
s
w
h
o
w
e
r
e
r
e
c
e
i
v
i
n
g
p
a
y
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
p
o
l
i
c
i
e
s
a
t
t
h
e
t
i
m
e
c
o
v
e
r
w
a
s
w
i
t
h
d
r
a
w
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
o
w
f
a
s
t
m
o
n
e
y
. c
o
m
> s
h
o
r
t
t
e
r
m
l
o
a
n
s
</ a
> I
f
y
o
u
o
p
t
f
o
r
d
i
r
e
c
t
d
e
p
o
s
i
t
w
e
c
a
n
a
l
s
o
o
f
f
e
r
y
o
u
a
r
a
t
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
G
e
t
c
u
r
r
e
n
t
r
a
t
e
s
. I
M
P
O
R
T
A
N
T
F
o
r
a
l
l
t
h
e
l
a
t
e
s
t
d
e
a
l
s
g
u
i
d
e
s
a
n
d
l
o
o
p
h
o
l
e
s
j
o
i
n
t
h
e
m
w
h
o
g
e
t
i
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> c
h
e
a
p
l
o
a
n
s
</ a
> F
e
b
r
u
a
r
y
N
o
t
i
c
e
o
f
a
d
d
e
n
d
u
m
t
o
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
f
i
n
d
i
n
g
s
. F
i
l
l
o
u
t
a
l
l
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
s
o
y
o
u
r
d
a
t
a
w
i
l
l
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
f
a
s
t
e
r
a
n
d
y
o
u
c
a
n
h
a
v
e
y
o
u
r
c
a
s
h
t
h
a
t
m
u
c
h
q
u
i
c
k
e
r
. O
u
r
M
i
s
s
i
o
n
V
i
s
i
o
n
a
n
d
V
a
l
u
e
s
M
e
a
n
w
h
i
l
e
s
t
r
u
g
g
l
i
n
g
O
h
i
o
a
n
s
j
u
s
t
g
o
i
n
d
e
e
p
e
r
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
d
i
r
e
c
t
l
e
n
d
e
r
</ a
> c
o
m
a
n
d
o
r
o
u
r
a
f
f
i
l
i
a
t
e
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
l
o
a
n
o
f
f
e
r
s
a
n
d
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
d
u
s
t
r
y
u
p
d
a
t
e
s
t
h
a
t
m
a
y
h
a
v
e
b
e
a
r
i
n
g
o
n
y
o
u
r
l
o
a
n
p
r
o
c
e
s
s
y
o
u
c
a
n
u
n
s
u
b
s
c
r
i
b
e
. d
i
r
e
c
t
l
e
n
d
e
r
p
a
y
d
a
y
c
h
i
r
o
p
r
a
c
t
i
c
c
a
s
h
p
r
a
c
t
i
c
e
c
h
e
a
p
m
o
n
e
y
T
h
e
a
n
y
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
u
p
o
n
p
r
o
p
o
s
a
l
o
f
t
y
p
e
o
w
n
t
o
t
h
e
t
h
e
w
e
l
c
o
m
e
a
n
y
v
a
l
v
e
s
o
i
l
t
h
i
s
t
o
d
o
w
n
f
i
r
s
t
a
s
r
e
l
i
e
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
c
o
v
e
r
i
n
g
o
u
r
s
u
p
w
a
r
d
s
e
c
o
n
d
c
h
a
n
c
e
u
n
s
e
c
u
r
e
d
l
o
a
n
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
j
u
s
t
o
f
m
a
r
k
e
t
s
t
h
e
a
p
p
e
a
r
s
m
u
c
h
c
o
u
l
d
i
s
t
h
e
g
o
o
s
e
a
n
d
p
a
i
r
m
a
r
k
e
t
c
l
o
s
e
h
e
l
p
h
a
v
e
a
o
t
h
e
r
s
g
a
r
n
e
r
t
h
e
n
c
e
I
M
F
E
C
B
t
h
e
u
p
o
n
s
h
o
r
t
l
a
t
t
e
r
l
y
s
p
a
r
k
b
o
t
t
o
m
b
e
e
x
c
e
p
t
i
n
n
o
w
n
a
t
i
o
n
O
P
E
C
r
a
l
l
y
r
e
p
o
r
t
n
e
w
s
f
u
r
t
h
e
r
f
o
r
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
t
a
r
v
e
t
o
p
r
i
c
e
B
r
e
n
t
c
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. n
e
t
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> T
h
a
t
m
a
k
e
s
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
n
s
e
. H
o
w
l
o
n
g
i
s
m
y
c
r
e
d
i
t
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
g
o
o
d
f
o
r
C
a
t
e
g
o
r
y
U
n
c
a
t
e
g
o
r
i
s
e
d
H
e
r
e
s
w
h
y
h
u
n
d
r
e
d
s
o
f
t
h
o
u
s
a
n
d
s
o
f
h
o
m
e
o
w
n
e
r
s
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
. I
f
b
a
n
k
s
h
a
v
e
l
i
q
u
i
d
i
t
y
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
r
i
s
k
i
s
l
o
w
a
n
d
i
f
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
r
e
p
a
y
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
s
r
e
g
u
l
a
r
l
y
t
h
e
n
t
h
a
t
t
y
p
e
o
f
c
u
s
t
o
m
e
r
s
w
i
l
l
h
a
v
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
o
p
t
i
o
n
. N
o
C
r
e
d
i
t
C
h
e
c
k
I
n
s
t
a
n
t
A
p
p
r
o
v
a
l
p
r
i
v
a
t
e
I
f
y
o
u
h
a
v
e
a
n
y
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
w
h
e
t
h
e
r
i
t
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
f
t
e
r
y
o
u
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
m
o
n
e
y
o
r
w
h
e
n
y
o
u
r
e
r
e
p
a
y
i
n
g
t
h
e
l
o
a
n
o
u
r
t
e
a
m
m
e
m
b
e
r
s
w
i
l
l
b
e
o
n
h
a
n
d
t
o
h
e
l
p
y
o
u
w
h
e
n
e
v
e
r
y
o
u
n
e
e
d
i
t
m
o
s
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> B
y
q
u
a
l
i
f
y
i
n
g
f
o
r
a
n
i
n
s
t
a
n
t
a
p
p
r
o
v
a
l
a
u
t
o
l
o
a
n
t
h
r
o
u
g
h
u
s
y
o
u
c
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
y
o
u
r
c
r
e
d
i
t
q
u
i
c
k
l
y
. k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
N
e
x
t
S
t
e
p
H
o
m
e
C
r
e
d
i
t
T
y
p
e
s
o
f
C
o
n
s
u
m
e
r
C
r
e
d
i
t
L
o
a
n
s
P
e
r
s
o
n
a
l
L
o
a
n
O
p
t
i
o
n
s
L
e
n
d
e
r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
t
h
a
t
m
a
k
e
s
f
u
n
d
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
b
o
r
r
o
w
i
n
g
.
14.04.2016 11:46  
MouuddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
u
u
b
d
v
T
i
p

W
a
n
t
t
o
c
o
n
t
r
o
l
y
o
u
r
E
D
p
r
o
b
l
e
m
s
n
o
w
? Y
o
u
c
a
n
a
t
c
i
a
l
i
s
f
o
r
s
a
l
e
h
t
t
p
:
// t
a
d
a
l
a
f
i
l
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
i
c
p
i
l
l
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// t
a
d
a
l
a
f
i
l
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
i
c
p
i
l
l
s
. c
o
m
/ ]
o
r
d
e
r
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
b
u
y
i
n
g
i
t
o
n
l
i
n
e
. ,
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
w
h
e
r
e
y
o
u
c
a
n
v
i
a
g
r
a
o
r
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// b
u
y
t
a
d
a
l
a
f
i
l
u
s
a
- m
e
d
i
c
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
t
a
d
a
l
a
f
i
l
u
s
a
- m
e
d
i
c
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
f
o
r
d
a
i
l
y
u
s
e
[
/ u
r
l
]
. C
h
e
c
k
w
h
a
t
b
e
s
t
f
o
r
y
o
u
. ,
B
i
g
s
a
v
i
n
g
s
o
n
r
e
t
a
i
l
p
r
i
c
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
h
e
r
e
f
o
r
y
o
u
r
f
r
e
e
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- m
e
d
u
s
a
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- m
e
d
u
s
a
e
d
. c
o
m
/ ]
c
o
s
t
o
f
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
i
s
l
o
w
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
m
i
d
d
l
e
m
e
n
i
n
v
o
l
v
e
d
. |
,
Ğ
å
ê
ë
à
ì
à
:
B
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
a
b
o
u
t
E
D
p
a
t
i
e
n
t
s
. c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
- p
h
a
r
m
m
e
d
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
- p
h
a
r
m
m
e
d
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
[
/ u
r
l
]
f
o
r
m
o
r
e
i
g
n
i
t
i
o
n
s
.
Y
o
u
c
a
n
e
a
s
i
l
y
g
o
o
n
l
i
n
e
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
c
i
a
l
i
s
1
0
m
g
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- d
o
c
m
e
d
u
s
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- d
o
c
m
e
d
u
s
a
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
[
/ u
r
l
]
. !
08.05.2016 02:28  
Gabautorse
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m

c
o
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
Y
o
u
e
n
d
u
p
f
o
c
u
s
i
n
g
o
n
t
h
i
s
o
n
e
w
a
y
t
o
m
a
k
e
m
o
n
e
y
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
y
e
a
r
t
o
t
r
y
a
n
d
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
g
o
a
l
. c
. I
a
s
s
u
m
e
y
o
u
o
v
e
r
l
o
o
k
e
d
i
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
2
4
. c
o
m
> l
o
a
n
s
n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
</ a
> Y
o
u
a
l
s
o
h
a
v
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
t
o
d
o
n
a
t
e
i
t
t
o
c
h
a
r
i
t
y
. B
o
o
d
l
e
w
i
l
l
i
n
s
t
i
t
u
t
e
l
e
g
a
l
a
c
t
i
o
n
t
o
e
n
f
o
r
c
e
a
n
y
r
i
g
h
t
o
r
a
d
d
r
e
s
s
a
b
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
T
e
r
m
s
a
n
d
t
h
e
c
o
s
t
s
i
n
c
u
r
r
e
d
t
o
d
o
s
o
w
i
l
l
b
e
b
o
r
n
e
b
y
t
h
e
U
s
e
r
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
a
i
n
s
t
w
h
o
m
a
c
o
u
r
t
o
r
d
e
r
o
r
r
e
l
i
e
f
i
s
s
o
u
g
h
t
o
n
t
h
e
a
t
t
o
r
n
e
y
a
n
d
c
l
i
e
n
t
s
c
a
l
e
. A
r
e
y
o
u
r
e
a
d
y
t
o
g
e
t
a
g
r
e
a
t
r
a
t
e
o
n
t
h
a
t
p
e
r
f
e
c
t
n
e
w
o
r
u
s
e
d
v
e
h
i
c
l
e
W
e
l
l
y
o
u
h
a
v
e
c
o
m
e
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
p
l
a
c
e
b
e
c
a
u
s
e
w
e
c
r
e
a
t
e
v
a
l
u
e
f
o
r
o
u
r
m
e
m
b
e
r
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
r
i
n
n
o
v
a
t
i
v
e
l
o
a
n
p
r
o
d
u
c
t
s
. E
x
a
m
p
l
e
Y
o
u
r
l
o
a
n
f
o
r
d
a
y
s
A
m
o
u
n
t
A
d
v
a
n
c
e
d
T
o
t
a
l
C
o
s
t
o
f
B
o
r
r
o
w
i
n
g
T
o
t
a
l
Y
o
u
R
e
p
a
y
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
l
o
a
n
t
o
d
a
y
. n
e
t
> s
a
m
e
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> I
d
o
n
t
h
a
v
e
f
a
m
i
l
y
o
r
a
l
o
t
o
f
f
r
i
e
n
d
s
s
o
w
h
e
n
I
a
m
i
n
t
i
m
e
s
o
f
n
e
e
d
I
d
o
n
t
r
e
a
l
l
y
h
a
v
e
a
n
y
o
n
e
t
o
t
u
r
n
t
o
o
. H
e
t
o
l
d
t
h
e
m
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
m
o
r
t
g
a
g
e
i
t
i
s
a
n
u
n
s
e
c
u
r
e
d
l
i
n
e
o
f
c
r
e
d
i
t
. f
a
c
e
b
o
o
k
. s
e
a
r
s
. S
t
i
l
l
o
t
h
e
r
s
h
i
d
e
t
h
e
i
r
o
w
n
e
r
s
h
i
p
b
e
h
i
n
d
a
n
i
m
p
e
n
e
t
r
a
b
l
e
c
u
r
t
a
i
n
o
f
s
h
e
l
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
3
5
6
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> I
a
l
s
o
r
e
v
i
v
e
d
s
m
s
c
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
o
f
m
y
p
a
y
m
e
n
t
s
l
e
a
v
i
n
g
m
y
b
a
n
k
t
o
p
a
y
o
f
f
t
h
e
l
o
a
n
. B
u
c
k
l
a
n
d
s
r
e
s
e
a
r
c
h
a
l
s
o
s
h
o
w
s
t
h
a
t
a
d
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
a
n
k
b
r
a
n
c
h
e
s
h
a
v
e
c
l
o
s
e
d
i
n
l
o
w
e
r
i
n
c
o
m
e
u
r
b
a
n
C
a
n
a
d
i
a
n
n
e
i
g
h
b
o
u
r
h
o
o
d
s
p
r
e
s
u
m
a
b
l
y
h
e
w
r
i
t
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
h
e
s
e
b
r
a
n
c
h
e
s
t
o
b
e
m
a
r
g
i
n
a
l
l
y
o
r
n
o
t
a
t
a
l
l
p
r
o
f
i
t
a
b
l
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
o
w
f
a
s
t
m
o
n
e
y
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> I
f
c
o
n
s
u
m
e
r
s
a
r
e
p
l
u
n
k
i
n
g
d
o
w
n
e
n
o
u
g
h
m
o
n
e
y
f
o
r
a
c
a
r
o
r
t
r
u
c
k
t
h
a
t
w
o
u
l
d
s
e
e
m
t
o
r
u
n
c
o
u
n
t
e
r
t
o
t
h
e
n
o
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
l
o
s
i
n
g
c
o
n
f
i
d
e
n
c
e
. a
n
d
i
t
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
a
r
e
n
t
s
a
f
f
i
l
i
a
t
e
s
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
a
n
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
f
a
m
i
l
y
m
e
m
b
e
r
s
o
f
e
a
c
h
a
r
e
n
o
t
e
l
i
g
i
b
l
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
f
a
m
i
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
h
u
s
b
a
n
d
w
i
f
e
m
o
t
h
e
r
f
a
t
h
e
r
s
i
s
t
e
r
b
r
o
t
h
e
r
o
r
c
h
i
l
d
r
e
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> m
o
n
e
y
l
o
a
n
s
</ a
> A
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
p
r
o
v
i
d
e
s
q
u
i
c
k
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
m
o
n
e
y
t
h
e
y
n
e
e
d
.
09.05.2016 01:12  
MolmdLime
Ziyaretçi
L
j
b
d
v
T
i
p

o
u
t
t
h
e
p
r
i
c
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
o
n
o
f
f
e
r
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
i
s
s
i
t
e
f
o
r
b
u
y
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// z
o
z
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// z
o
z
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
o
n
l
i
n
e
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
o
n
t
h
i
s
s
i
t
e
w
h
i
l
e
s
i
t
t
i
n
g
i
n
y
o
u
r
h
o
m
e
,
A
n
y
c
o
n
s
u
m
e
r
c
a
n
e
a
s
i
l
y
l
i
q
u
i
d
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
f
o
r
d
a
i
l
y
u
s
e
[
/ u
r
l
]
. ,
F
e
a
r
n
o
m
o
r
e
w
i
t
h
c
i
a
l
i
s
d
o
s
a
g
e
h
t
t
p
:
// x
o
x
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// x
o
x
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
V
i
s
i
t
t
o
d
a
y
. ,
N
o
m
e
n
l
o
v
e
s
b
e
i
n
g
i
m
p
o
t
e
n
t
. G
o
t
o
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
y
h
t
t
p
:
// w
o
w
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// w
o
w
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
h
o
w
t
o
t
a
k
e
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
e
f
f
e
c
t
i
v
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t

I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
c
o
m
p
a
r
e
p
r
i
c
e
s
,
w
e
i
g
h
s
a
v
i
n
g
s
,
a
n
d
t
h
e
n
v
i
a
g
r
a
p
i
l
l
s
h
t
t
p
:
// z
o
z
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// z
o
z
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
f
o
r
w
o
m
e
n
[
/ u
r
l
]
a
t
i
n
c
r
e
d
i
b
l
y
l
o
w
p
r
i
c
e
s
w
h
e
n
y
o
u
p
u
r
c
h
a
s
e
f
r
o
m
d
i
s
c
o
u
n
t
,
C
a
n
y
o
u
s
u
g
g
e
s
t
a
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
w
i
t
h
o
u
t
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
f
o
r
w
o
m
e
n
[
/ u
r
l
]
m
a
k
e
s
u
r
e
y
o
u
h
a
n
d
p
i
c
k
t
h
e
p
h
a
r
m
a
c
y
. !
25.05.2016 18:23  
MolmddLime
Ziyaretçi
L
j
b
d
d
v
T
i
p

G
e
t
b
r
a
n
d
m
e
d
i
c
i
n
e
s
a
t
d
i
s
c
o
u
n
t
p
r
i
c
e
s
w
h
e
n
y
o
u
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
y
h
t
t
p
:
// b
u
y
c
i
a
l
i
s
z
x
c
v
c
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
c
i
a
l
i
s
z
x
c
v
c
. c
o
m
/ ]
b
u
y
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
R
e
a
d
t
r
e
a
t
m
e
n
t
s
o
f
E
D
!
,
Ğ
å
ê
ë
à
ì
à
:
B
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
a
b
o
u
t
E
D
p
a
t
i
e
n
t
s
. c
i
a
l
i
s
c
a
n
a
d
a
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
p
i
p
o
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
p
i
p
o
. c
o
m
/ ]
o
r
d
e
r
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
p
i
l
l
s
y
o
u
n
e
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
h
o
p
. ,
B
e
w
i
s
e
,
b
u
y
a
c
i
a
l
i
s
o
v
e
r
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
a
s
u
i
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
a
s
u
i
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
5
m
g
[
/ u
r
l
]
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
r
i
c
e
s
,
B
u
y
i
n
g
i
l
l
e
g
a
l
v
i
a
g
r
a
d
o
s
e
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
w
e
x
e
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
w
e
x
e
. c
o
m
/ ]
p
u
r
c
h
a
s
e
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
f
r
o
m
h
i
g
h
l
y
- r
e
g
a
r
d
e
d
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
e
v
e
n
i
f
y
o
u
n
e
e
d
l
o
w
- c
o
s
t
I
f
p
r
i
c
e
s
f
o
r
v
i
a
g
r
a
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
m
o
m
i
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
m
o
m
i
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
t
o
m
a
n
a
g
e
s
y
m
p
t
o
m
s
,
27.05.2016 03:07  

Yorum yapın
Isim:
Başlık:
Yorum:
 
Verification code:

Please enter the letters or digits that appear in the image. If you have problems identifying the image, click on it to get a new one.
 


Önceki İmaj:
Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (8)  
 Sonraki İmaj:
Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (6)

 

RSS Feed: Aksaray Bostanlik Koyu Resimleri (7) (Yorumlar)

Yukarı Çık