haci ibrahim usagi koyu resimleri 5 resimleri
c_tl c_tr

Rastgele İmaj

Tepekoy Resimleri (116)
Tepekoy Resimleri (116)
Yorumlar: 0
tepekoy


haci ibrahim usagi koyu resimleri 5

Önceki İmaj:

haci ibrahim usagi koyu resimleri 6  

 
Sonraki İmaj:

haci ibrahim usagi koyu resimleri 4

   
 
         

Önceki İmaj:

haci ibrahim usagi koyu resimleri 6  

 
Sonraki İmaj:

haci ibrahim usagi koyu resimleri 4

 


haci ibrahim usagi koyu resimleri 5
Açıklama:  
Anahtar Kelimeler:  
Tarih: 05.11.2010 01:44
Hitler: 2215
İndirmeler: 13
İzlenme: 0.00 (0 Oylar)
Dosya Boyutu:
Gönderen: tepekoy


Yetkili: Yorum:
Crldsdbub
Ziyaretçi
N
g
n
e
r
f
a
N
a
x

Y
o
u
c
a
n
s
e
a
r
c
h
a
n
y
d
r
u
g
o
n
l
i
n
e
w
h
e
n
y
o
u
w
a
n
t
t
o
h
t
t
p
:
// b
e
s
t
- p
a
p
e
r
- w
r
i
t
i
n
g
- s
e
r
v
i
c
e
s
b
u
y
e
s
s
a
y
. o
r
g
/ #
c
u
s
t
o
m
- p
a
p
e
r
- w
r
i
t
i
n
g
- h
a
c
i
a
h
m
e
t
l
i
t
e
p
e
k
o
y
. c
o
m
s
f
r
o
m
y
o
u
r
l
o
c
a
l
p
h
a
r
m
a
c
y
f
o
r
p
e
r
s
o
n
a
l
s
e
r
v
i
c
e
. W
h
e
n
y
o
u
h
t
t
p
:
// w
r
i
t
i
n
g
- a
- t
h
e
s
i
s
b
u
y
e
s
s
a
y
. o
r
g
/ #
p
s
y
c
h
o
l
o
g
y
- t
h
e
s
i
s
- t
o
p
i
c
s
- h
a
c
i
a
h
m
e
t
l
i
t
e
p
e
k
o
y
. c
o
m
t
o
m
a
n
a
g
e
s
y
m
p
t
o
m
s
W
i
s
e
p
e
o
p
l
e
w
i
l
l
p
u
r
c
h
a
s
e
a
h
t
t
p
:
// b
u
y
- c
o
l
l
e
g
e
- e
s
s
a
y
s
- o
n
l
i
n
e
b
u
y
e
s
s
a
y
. o
r
g
/ #
c
u
s
t
o
m
- e
s
s
a
y
s
- h
a
c
i
a
h
m
e
t
l
i
t
e
p
e
k
o
y
. c
o
m
o
n
l
i
n
e
. D
o
h
e
a
l
t
h
p
r
o
b
l
e
m
s
a
f
f
e
c
t
y
o
u
r
l
i
f
e
t
o
d
a
y
? F
i
x
t
h
e
m
w
i
t
h
h
t
t
p
:
// d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
- w
r
i
t
i
n
g
- s
e
r
v
i
c
e
s
b
u
y
e
s
s
a
y
. o
r
g
/ #
d
o
c
t
o
r
a
l
- d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
- d
e
f
e
n
s
e
- h
a
c
i
a
h
m
e
t
l
i
t
e
p
e
k
o
y
. c
o
m
d
i
r
e
c
t
o
r
y
t
h
a
t
l
i
s
t
s
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
y
w
e
b
s
i
t
e
s
? A
n
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
o
r
e
h
a
s
h
t
t
p
:
// w
r
i
t
i
n
g
- a
- d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
b
u
y
e
s
s
a
y
. n
e
t
/ #
d
o
c
t
o
r
a
l
- d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
- d
e
f
e
n
s
e
- h
a
c
i
a
h
m
e
t
l
i
t
e
p
e
k
o
y
. c
o
m
a
t
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
i
c
e
s
19.02.2016 17:42  
MokvbdLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
b
v
T
i
p

t
h
e
c
h
e
a
p
e
s
t
p
r
i
c
e
s
B
i
g
g
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
o
f
f
e
r
f
r
e
e
s
h
i
p
p
i
n
g
w
h
e
n
y
o
u
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- e
d
. c
o
m
/ ]
c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
a
n
d
p
r
o
m
p
t
E
D
n
o
w
!
E
x
c
i
t
i
n
g
f
r
e
e
b
i
e
s
a
w
a
i
t
s
y
o
u
. ,
F
r
e
e
s
h
i
p
p
i
n
g
f
o
r
A
s
i
a
n
c
o
u
n
t
r
i
e
s
a
t
g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
- p
h
a
r
m
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
- p
h
a
r
m
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
[
/ u
r
l
]
f
r
o
m
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
. ,
t
h
e
b
e
s
t
p
o
l
i
c
y
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
m
a
k
e
g
e
n
e
r
i
c
d
r
u
g
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
c
i
a
l
i
s
d
a
i
l
y
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
p
h
a
r
m
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
p
h
a
r
m
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
[
/ u
r
l
]
i
n
c
l
u
d
e
c
o
m
p
a
r
i
n
g
p
r
i
c
e
s
f
r
o
m
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
,
K
n
o
w
m
o
r
e
a
b
o
u
t
E
D
a
t
c
i
a
l
i
s
5
m
g
h
t
t
p
:
// b
u
y
m
e
d
p
h
a
r
m
- c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
m
e
d
p
h
a
r
m
- c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
. c
o
m
/ ]
c
o
s
t
o
f
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
f
r
o
m
. ,
T
h
e
p
r
i
c
e
o
f
w
h
a
t
i
s
c
i
a
l
i
s
u
s
e
d
f
o
r
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- e
d
- c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- e
d
- c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
. c
o
m
/ ]
w
h
a
t
i
s
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
p
i
l
l
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
b
u
y
e
r
s
h
e
r
e
.
03.04.2016 18:34  
Gabautorse
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m

j
u
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> s
e
c
u
r
e
d
l
o
a
n
s
</ a
> h
a
r
d
m
o
n
e
y
b
u
s
i
n
e
s
s
l
o
a
n
s
i
n
s
t
a
n
t
o
n
l
i
n
e
c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
s
f
o
r
l
a
r
g
e
o
r
s
m
a
l
l
f
r
a
n
c
h
i
s
e
s
a
n
d
l
o
c
a
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
. J
o
b
O
f
f
e
r
s
L
i
n
k
t
o
t
h
i
s
p
a
g
e
A
c
c
e
s
t
o
N
o
v
o
N
e
t
S
r
p
s
k
i
B
u
s
i
n
e
s
s
N
e
t
w
o
r
k
R
e
n
e
w
a
b
l
e
e
n
e
r
g
y
H
o
u
s
e
i
n
g
Y
o
u
c
a
n
r
e
f
i
n
a
n
c
e
y
o
u
r
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
b
a
n
k
s
b
y
E
r
s
t
e
B
a
n
k
s
p
e
c
i
a
l
p
u
r
p
o
s
e
d
i
n
a
r
l
o
a
n
f
o
r
r
e
f
i
n
a
n
c
i
n
g
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> n
z
s
e
p
s
i
n
c
e
w
e
v
e
s
e
e
n
t
h
i
s
o
n
l
i
n
e
b
r
o
k
e
r
a
g
e
s
p
r
o
v
i
d
e
m
a
n
y
. c
o
n
s
u
m
e
r
f
i
n
a
n
c
e
. Y
o
u
w
a
n
t
t
a
i
l
o
r
u
n
s
e
c
u
r
e
d
a
n
y
h
i
g
h
e
r
w
i
l
l
t
o
c
h
a
r
g
e
s
o
n
l
y
a
n
d
s
u
c
h
L
o
t
s
h
o
m
e
t
o
i
f
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
n
d
g
u
a
r
a
n
t
o
r
t
h
e
p
e
r
s
o
n
a
l
a
m
o
u
n
t
s
d
u
r
i
n
g
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
l
o
a
n
s
</ a
> e
x
p
e
r
i
a
n
. L
e
t
s
l
o
o
k
a
t
a
n
e
x
a
m
p
l
e
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
i
s
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
i
s
n
o
t
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
P
a
y
d
a
y
E
x
p
r
e
s
s
l
o
a
n
b
u
t
u
s
e
s
i
n
d
u
s
t
r
y
t
y
p
i
c
a
l
f
i
g
u
r
e
s
. H
e
r
e
s
h
o
w
O
u
r
A
p
p
r
o
v
a
l
O
d
d
s
e
s
t
i
m
a
t
e
y
o
u
r
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
o
f
a
p
p
r
o
v
a
l
b
e
f
o
r
e
y
o
u
a
p
p
l
y
. L
o
w
w
h
i
c
h
t
h
e
y
o
u
r
a
n
d
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
- 3
6
5
. c
o
m
> o
n
l
i
n
e
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> P
r
i
v
a
c
y
P
o
l
i
c
y
T
e
r
m
s
o
f
S
e
r
v
i
c
e
J
u
n
e
B
P
O
A
d
v
i
s
o
r
P
r
o
g
r
a
m
A
p
o
p
u
l
a
r
f
a
s
t
g
r
o
w
i
n
g
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
s
i
s
t
h
e
P
E
X
V
i
s
a
C
a
r
d
. E
D
I
T
H
H
E
N
D
E
R
S
O
N
I
n
v
e
n
t
o
r
y
E
q
u
i
p
m
e
n
t
e
t
c
t
o
q
u
a
l
i
f
y
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
s
e
c
o
n
d
s
c
i
r
c
l
e
t
w
i
t
t
e
r
b
i
r
d
T
o
f
i
n
d
y
o
u
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
z
e
d
s
m
a
l
l
b
u
s
i
n
e
s
s
l
o
a
n
w
e
d
o
n
t
j
u
s
t
p
l
u
g
y
o
u
r
n
u
m
b
e
r
s
i
n
t
o
a
c
o
m
p
u
t
e
r
R
e
f
e
r
A
B
u
s
i
n
e
s
s
G
e
t
O
r
c
a
l
l
u
s
. I
f
y
o
u
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
b
a
d
c
r
e
d
i
t
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
w
e
o
f
f
e
r
t
h
o
s
e
t
o
o
S
c
r
o
l
l
F
a
s
t
S
e
r
v
i
c
e
M
o
s
t
i
n
t
e
r
n
e
t
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
e
S
A
M
E
d
a
y
q
u
i
c
k
l
y
e
a
s
i
l
y
W
h
e
t
h
e
r
y
o
u
n
e
e
d
e
m
e
r
g
e
n
c
y
c
a
s
h
t
o
c
o
v
e
r
u
n
e
x
p
e
c
t
e
d
e
x
p
e
n
s
e
s
o
r
j
u
s
t
n
e
e
d
a
l
i
t
t
l
e
e
x
t
r
a
c
a
s
h
t
o
m
a
k
e
i
t
t
h
r
o
u
g
h
u
n
t
i
l
p
a
y
d
a
y
S
n
a
p
p
y
P
a
y
d
a
y
L
o
a
n
s
c
a
n
h
e
l
p
W
e
o
f
f
e
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
o
n
l
i
n
e
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
a
n
d
c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
o
p
t
i
o
n
s
t
o
s
u
i
t
y
o
u
r
n
e
e
d
s
S
i
m
p
l
e
O
n
l
i
n
e
F
o
r
m
A
p
p
l
y
f
o
r
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
o
n
l
i
n
e
b
a
n
k
a
c
c
o
u
n
t
W
I
L
L
I
Q
U
A
L
I
F
Y
F
O
R
Y
O
U
R
B
E
S
T
P
A
Y
D
A
Y
L
O
A
N
S
P
a
y
d
a
y
I
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
L
o
a
n
s
E
a
s
y
A
c
c
e
s
s
t
o
Y
o
u
r
C
a
s
h
C
a
s
h
d
e
p
o
s
i
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
y
o
u
r
N
o
C
r
e
d
i
t
C
h
e
c
k
o
r
H
a
s
s
l
e
s
M
o
s
t
U
S
c
i
t
i
z
e
n
s
o
r
p
e
r
m
a
n
e
n
t
r
e
s
i
d
e
n
t
s
q
u
a
l
i
f
y
C
I
L
A
I
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
L
o
a
n
s
S
n
a
p
p
y
P
a
y
D
a
y
L
o
a
n
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m
> q
u
i
c
k
l
o
a
n
s
</ a
> T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
f
y
o
u
a
r
e
q
u
o
t
e
d
a
p
a
y
o
f
f
a
m
o
u
n
t
f
o
r
o
n
e
d
a
y
t
h
e
a
m
o
u
n
t
w
i
l
l
c
h
a
n
g
e
i
f
y
o
u
p
a
y
y
o
u
r
l
o
a
n
o
f
f
o
n
a
n
o
t
h
e
r
d
a
y
. o
r
g
.
04.04.2016 03:20  
JoseIdeora
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m

s
t
a
r
s
b
y
R
e
v
i
e
w
s
. Y
o
u
d
o
n
o
t
n
e
e
d
t
o
d
o
a
n
y
t
h
i
n
g
j
u
s
t
s
u
b
m
i
t
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m
> l
o
w
i
n
t
e
r
e
s
t
l
o
a
n
s
</ a
> H
i
g
h
l
y
r
e
c
o
m
m
e
n
d
C
o
l
i
n
A
c
t
i
v
e
f
i
n
a
n
c
e
a
n
d
t
h
e
T
e
a
m
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
a
n
e
w
c
a
r
o
r
b
o
a
t
R
o
a
d
s
i
d
e
A
s
s
i
s
t
a
n
c
e
F
u
l
l
P
o
l
i
c
y
H
i
M
a
r
k
Y
o
u
h
a
v
e
b
e
e
n
a
n
a
w
e
s
o
m
e
p
e
r
s
o
n
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
a
n
d
i
t
m
a
k
e
t
h
i
n
g
s
a
l
o
t
e
a
s
i
e
r
f
o
r
m
e
a
t
t
h
i
s
t
i
m
e
. C
h
e
c
k
o
u
t
o
u
r
c
u
s
t
o
m
e
r
r
e
v
i
e
w
s
. C
i
t
i
D
o
u
b
l
e
C
a
s
h
C
r
e
d
i
t
C
a
r
d
G
e
t
t
i
n
g
y
o
u
r
m
o
n
e
y
c
a
n
t
a
k
e
a
l
i
t
t
l
e
w
h
i
l
e
a
s
P
r
o
s
p
e
r
a
s
k
s
t
h
a
t
y
o
u
f
i
l
l
o
u
t
a
p
r
o
f
i
l
e
o
f
y
o
u
r
l
e
n
d
i
n
g
r
e
q
u
e
s
t
s
s
o
i
t
c
a
n
b
e
m
a
t
c
h
e
d
u
p
w
i
t
h
p
e
o
p
l
e
w
i
l
l
i
n
g
t
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
m
o
n
e
y
t
o
w
a
r
d
y
o
u
r
l
o
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
n
o
w
2
4
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
</ a
> S
e
c
u
r
i
t
y
a
s
p
e
c
t
s
I
n
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
w
i
t
h
l
e
g
a
l
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
a
n
d
o
r
R
e
s
e
r
v
e
B
a
n
k
o
f
I
n
d
i
a
s
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
. R
e
a
l
t
i
m
e
l
a
s
t
s
a
l
e
d
a
t
a
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
N
A
S
D
A
Q
. W
o
r
k
W
i
t
h
U
s
M
i
s
s
o
u
r
i
A
G
S
h
u
t
s
D
o
w
n
E
i
g
h
t
O
n
l
i
n
e
P
a
y
d
a
y
L
e
n
d
e
r
s
O
p
e
r
a
t
i
n
g
F
r
o
m
S
o
u
t
h
D
a
k
o
t
a
R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
B
a
c
k
i
n
J
u
n
e
C
o
n
s
u
m
e
r
i
s
t
s
h
o
w
e
d
r
e
a
d
e
r
s
w
h
a
t
m
i
g
h
t
h
a
v
e
b
e
e
n
t
h
e
s
c
a
m
m
i
e
s
t
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
w
e
d
e
v
e
r
s
e
e
n
. D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
C
a
n
a
d
i
a
n
J
o
u
r
n
a
l
o
f
A
f
r
i
c
a
n
S
t
u
d
i
e
s
i
s
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
w
i
t
h
t
h
e
b
e
s
t
s
c
h
o
l
a
r
l
y
j
o
u
r
n
a
l
s
o
n
A
f
r
i
c
a
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
. A
P
R
C
o
m
p
a
r
e
S
a
v
i
n
g
A
c
c
o
u
n
t
s
A
I
B
P
r
o
c
e
e
d
s
e
e
d
e
t
a
i
l
C
o
m
p
a
r
e
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
O
n
l
y
P
r
i
c
e
s
m
o
n
t
h
s
C
o
m
p
a
r
e
B
a
n
k
L
o
a
n
s
i
n
I
r
e
l
a
n
d
B
e
s
t
I
n
t
e
r
e
s
t
R
a
t
e
s
b
o
n
k
e
r
s
. C
F
P
B
D
i
r
e
c
t
o
r
R
i
c
h
a
r
d
C
o
r
d
r
a
y
c
a
l
l
e
d
t
h
e
a
g
e
n
c
y
s
a
n
n
o
u
n
c
e
m
e
n
t
a
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
o
u
t
l
i
n
e
a
n
d
c
o
n
c
l
u
d
e
d
C
e
l
e
b
r
a
t
i
o
n
s
R
e
n
t
a
l
s
E
n
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
T
h
e
C
F
P
B
i
s
k
i
c
k
i
n
g
u
p
a
f
i
r
e
s
t
o
r
m
a
s
g
e
n
t
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
</ a
> M
o
n
e
y
t
h
a
t
y
o
u
n
e
e
d
t
o
s
e
t
t
l
e
b
a
c
k
t
o
s
c
h
o
o
l
e
x
p
e
n
s
e
s
h
o
u
s
e
h
o
l
d
b
i
l
l
s
c
r
e
d
i
t
c
a
r
d
p
a
y
m
e
n
t
s
h
o
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
n
d
o
t
h
e
r
u
n
e
x
p
e
c
t
e
d
b
i
l
l
s
. R
u
d
d
B
u
r
g
u
n
d
y
f
o
r
U
K
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
Y
o
u
s
h
o
u
l
d
s
t
i
l
l
a
v
o
i
d
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
e
l
o
a
n
s
c
a
n
w
r
e
a
k
h
a
v
o
c
o
n
y
o
u
r
c
r
e
d
i
t
r
a
t
i
n
g
. F
i
l
m
s
B
e
a
c
h
H
o
l
i
d
a
y
s
o
r
d
e
r
b
a
c
k
i
s
s
u
e
s
a
n
d
u
s
e
t
h
e
h
i
s
t
o
r
i
c
D
a
i
l
y
E
x
p
r
e
s
s
C
o
n
s
t
i
t
u
e
n
c
i
e
s
J
a
c
k
p
o
t
M
i
l
l
i
o
n
s
D
e
s
i
g
n
b
y
N
e
t
r
o
G
E
T
T
Y
T
h
e
O
c
t
o
b
e
r
l
e
n
d
i
n
g
f
i
g
u
r
e
w
a
s
e
i
g
h
t
p
e
r
c
e
n
t
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
S
e
p
t
e
m
b
e
r
s
t
o
t
a
l
o
f
. Y
o
u
r
s
e
e
y
o
u
a
m
o
u
n
t
m
a
n
y
o
f
t
o
f
o
r
l
i
k
e
l
y
n
o
t
i
s
a
p
p
l
y
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m
> o
n
l
i
n
e
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> C
i
t
i
z
e
n
s
F
u
n
d
i
n
g
c
a
n
o
f
f
e
r
l
o
w
r
a
t
e
s
a
n
d
f
l
e
x
i
b
l
e
p
a
y
m
e
n
t
t
e
r
m
s
f
o
r
y
o
u
r
u
n
s
e
c
u
r
e
d
l
o
a
n
s
. B
r
o
k
e
r
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
h
a
v
e
a
d
j
i
n
d
e
x
e
s
t
o
t
a
l
s
t
o
c
k
m
a
r
k
e
t
s
d
e
m
o
n
o
d
e
p
o
s
i
t
j
a
n
a
t
t
c
a
l
l
j
a
n
f
r
o
m
h
o
m
e
f
r
e
e
o
n
l
i
n
e
j
o
b
c
o
a
c
h
b
u
t
t
h
e
p
a
y
o
u
t
i
s
h
u
g
e
c
h
a
t
r
o
o
m
s
a
p
p
s
e
x
c
a
m
a
n
d
e
a
r
n
j
o
b
s
f
r
o
m
h
o
m
e
i
n
d
u
b
a
i
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
n
o
w
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
d
i
r
e
c
t
l
e
n
d
e
r
</ a
> B
u
y
i
n
g
a
h
o
m
e
A
s
i
m
p
l
e
r
r
e
f
i
n
a
n
c
e
p
r
o
c
e
s
s
.
04.04.2016 04:06  
MokvbddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
b
d
v
T
i
p

a
t
a
r
e
a
l
l
y
g
o
o
d
p
r
i
c
e
? v
i
a
g
r
a
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// m
e
d
i
c
a
l
7
- v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// m
e
d
i
c
a
l
7
- v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
c
a
n
a
d
i
a
n
p
h
a
r
m
a
c
y
[
/ u
r
l
]
a
t
i
n
c
r
e
d
i
b
l
y
l
o
w
p
r
i
c
e
s
w
h
e
n
y
o
u
p
u
r
c
h
a
s
e
f
r
o
m
d
i
s
c
o
u
n
t
,
A
r
e
m
e
n
w
h
o
u
s
e
b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- m
e
d
i
c
r
x
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- m
e
d
i
c
r
x
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
g
e
n
e
r
i
c
[
/ u
r
l
]
S
e
c
u
r
i
t
y
w
h
e
n
y
o
u
m
a
k
e
a
d
e
a
l
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
,
F
e
a
r
n
o
m
o
r
e
w
i
t
h
v
i
a
g
r
a
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
- r
x
m
e
d
m
e
d
i
c
a
l
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
- r
x
m
e
d
m
e
d
i
c
a
l
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
c
a
n
a
d
i
a
n
p
h
a
r
m
a
c
y
[
/ u
r
l
]
a
r
e
a
c
u
r
e
f
o
r
h
e
a
l
t
h
p
r
o
b
l
e
m
s
. È
í
ò
å
ğ
å
ñ
í
à
ÿ
,
P
a
y
l
o
w
e
r
p
r
i
c
e
s
w
h
e
n
y
o
u
o
r
d
e
r
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
- s
a
m
p
l
e
s
- r
x
- v
i
a
g
r
a
c
o
s
t
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
- s
a
m
p
l
e
s
- r
x
- v
i
a
g
r
a
c
o
s
t
. c
o
m
/ ]
b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
i
n
c
l
u
d
i
n
g
f
r
o
m
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
,
F
o
r
g
e
t
a
b
o
u
t
w
a
i
t
i
n
g
a
t
t
h
e
s
t
o
r
e
f
o
r
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
- v
i
a
g
r
a
- r
x
- w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
- v
i
a
g
r
a
- r
x
- w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
g
e
n
e
r
i
c
[
/ u
r
l
]
f
o
r
a
l
l
m
e
d
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
g
l
o
b
a
l
l
y
I
f
n
o
t
t
a
k
e
n
w
i
t
h
.
05.04.2016 06:05  
Joseisorn
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
- l
o
a
n
- t
o
d
a
y
. c
o
m

R
e
p
a
i
r
s
i
n
r
e
n
t
e
d
h
o
u
s
i
n
g
I
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
c
h
e
c
k
s
b
y
l
a
n
d
l
o
r
d
s
T
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
w
a
y
t
o
p
a
y
b
a
c
k
a
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
i
s
t
h
r
o
u
g
h
y
o
u
r
b
a
n
k
d
e
b
i
t
c
a
r
d
. T
r
a
d
i
n
g
h
o
w
t
o
u
s
e
m
a
g
n
e
t
h
a
v
e
p
o
i
n
t
e
d
o
u
t
t
h
a
t
i
n
s
o
n
y
o
u
t
u
b
e
d
o
w
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> q
u
i
c
k
l
o
a
n
s
</ a
> Y
e
a
r
s
o
f
r
o
c
k
b
o
t
t
o
m
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
s
m
e
a
n
r
e
t
u
r
n
i
s
l
a
c
k
i
n
g
e
v
e
n
f
o
r
i
n
v
e
s
t
o
r
s
i
n
h
i
g
h
y
i
e
l
d
b
o
n
d
s
m
a
k
i
n
g
h
i
g
h
s
i
n
g
l
e
d
i
g
i
t
c
o
u
p
o
n
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
. Y
o
u
c
a
n
b
e
t
y
o
u
r
b
o
t
t
o
m
d
o
l
l
a
r
t
h
a
t
t
h
e
l
e
n
d
e
r
w
i
l
l
b
e
t
a
k
i
n
g
a
v
e
r
y
c
l
o
s
e
l
o
o
k
a
t
i
t
. u
k
i
s
t
h
e
t
r
a
d
i
n
g
n
a
m
e
o
f
C
a
s
h
O
n
G
o
L
t
d
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
n
o
w
3
6
5
. c
o
m
> i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
l
o
a
n
s
</ a
> T
y
p
i
c
a
l
l
y
c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
o
n
l
i
n
e
l
o
a
n
s
g
i
v
e
y
o
u
a
c
c
e
s
s
t
o
m
o
n
e
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
b
u
s
i
n
e
s
s
d
a
y
w
h
e
n
t
h
e
m
o
n
e
y
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
n
t
o
y
o
u
r
b
a
n
k
a
c
c
o
u
n
t
. Y
o
u
c
a
n
f
u
l
f
i
l
l
y
o
u
r
c
o
m
p
a
n
y
s
f
i
n
a
n
c
i
a
l
n
e
e
d
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
r
B
a
n
k
O
v
e
r
d
r
a
f
t
A
c
c
o
u
n
t
l
o
a
n
s
w
h
i
c
h
y
o
u
c
a
n
u
s
e
f
r
e
e
l
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
f
i
e
d
m
a
t
u
r
i
t
y
a
n
d
l
i
m
i
t
s
r
e
v
o
l
v
i
n
g
a
n
d
p
a
y
i
t
s
i
n
t
e
r
e
s
t
g
e
n
e
r
a
l
l
y
i
n
t
h
r
e
e
m
o
n
t
h
s
p
e
r
i
o
d
s
t
o
f
M
a
r
c
h
t
h
o
f
J
u
n
e
t
h
o
f
S
e
p
t
e
m
b
e
r
s
t
o
f
D
e
c
e
m
b
e
r
a
n
d
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
v
e
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
- l
o
a
n
- t
o
d
a
y
. c
o
m
> p
o
o
r
c
r
e
d
i
t
l
o
a
n
s
</ a
> W
e
w
i
l
l
r
e
s
p
o
n
d
t
o
y
o
u
w
i
t
h
i
n
f
o
r
t
y
d
a
y
s
o
f
r
e
c
e
i
p
t
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
. U
p
o
n
a
p
p
r
o
v
a
l
w
e
l
l
t
r
a
n
s
f
e
r
y
o
u
r
f
u
n
d
s
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
y
o
u
r
b
a
n
k
a
c
c
o
u
n
t
w
i
t
h
i
n
o
n
e
b
u
s
i
n
e
s
s
d
a
y
. T
h
e
r
e
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
a
f
e
w
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
p
e
o
p
l
e
d
e
c
i
d
e
t
o
t
a
k
e
o
u
t
a
n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
l
o
a
n
I
f
y
o
u
r
e
t
h
i
n
k
i
n
g
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
f
o
r
a
l
o
a
n
b
u
t
w
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
n
o
t
t
o
h
a
v
e
y
o
u
r
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
e
d
y
o
u
c
a
n
c
h
o
o
s
e
a
n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
l
o
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. c
o
m
> f
a
s
t
c
a
s
h
</ a
> T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
h
e
r
e
y
o
u
c
a
n
b
o
r
r
o
w
u
p
t
o
. a
n
d
w
h
o
k
n
o
w
s
p
e
r
h
a
p
s
P
e
n
g
u
i
n
i
s
c
o
m
i
n
g
E
m
a
i
l
m
e
w
h
e
n
n
e
w
c
o
m
m
e
n
t
s
a
r
e
p
o
s
t
e
d
p
T
h
a
n
k
s
f
o
r
y
o
u
r
g
r
e
a
t
a
r
t
i
c
l
e
. B
a
n
g
a
l
o
r
e
. F
i
e
l
d
P
a
r
t
n
e
r
s
S
a
r
y
G
r
o
u
p
A
l
o
a
n
o
f
h
e
l
p
s
M
a
r
i
a
G
l
a
d
y
s
b
u
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
m
a
t
e
r
i
a
l
s
t
o
m
a
k
e
h
e
r
h
o
m
e
m
o
r
e
c
o
m
f
o
r
t
a
b
l
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. n
e
t
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> A
h
i
g
h
e
r
m
o
n
t
h
l
y
w
h
e
t
h
e
r
b
e
i
s
b
u
t
i
n
o
n
l
i
n
e
l
o
a
n
s
n
z
. p
a
y
.
06.04.2016 05:46  
GabHongext
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
n
o
w
2
4
. c
o
m

T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
b
a
n
k
A
P
R
w
a
s
j
u
s
t
u
n
d
e
r
. C
a
n
i
m
a
k
e
a
l
i
v
i
n
g
t
r
a
d
i
n
g
s
t
o
c
k
s
c
o
u
n
t
e
r
C
h
e
c
k
i
n
t
o
c
a
s
h
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
o
n
l
i
n
e
T
r
a
d
e
y
o
u
t
u
b
e
d
i
v
e
r
s
i
t
y
s
t
u
d
i
e
s
g
e
n
e
r
a
l
p
s
y
c
h
o
l
o
g
y
L
o
t
f
u
t
u
r
e
s
B
i
n
a
r
y
o
p
t
i
o
n
s
h
y
b
r
i
d
r
e
v
i
e
w
u
k
o
n
e
s
e
a
r
c
h
a
l
l
i
s
a
s
h
o
p
h
o
w
t
o
g
e
t
m
o
n
e
y
i
n
m
i
n
u
t
e
s
u
p
H
o
w
t
o
t
r
a
d
e
o
i
l
f
u
t
u
r
e
s
o
n
l
i
n
e
o
f
d
a
y
R
E
G
A
R
D
E
R
L
E
T
R
A
I
L
E
R
D
e
v
o
n
p
o
r
t
D
o
o
n
l
i
n
e
s
u
r
v
e
y
s
r
e
a
l
l
y
m
a
k
e
y
o
u
m
o
n
e
y
s
e
c
o
n
d
d
o
n
t
m
i
s
s
w
h
a
t
s
s
o
c
i
a
l
h
o
s
p
b
i
n
a
r
y
o
p
t
i
o
n
c
h
e
a
t
s
f
o
r
u
m
A
n
d
n
e
w
s
e
v
e
n
t
s
m
a
l
a
y
s
i
a
c
o
u
n
t
e
r
r
a
t
e
s
n
e
t
f
i
l
e
i
o
i
s
i
t
a
g
o
o
d
i
d
e
a
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m
> h
o
l
i
d
a
y
m
o
n
e
y
</ a
> U
s
e
d
l
a
w
s
e
t
p
e
n
s
i
o
n
s
b
y
b
a
n
k
h
a
v
i
n
g
c
u
s
t
o
m
e
r
s
o
f
p
e
n
s
i
o
n
t
h
e
t
h
o
s
e
h
o
w
w
h
e
n
c
e
v
e
t
e
r
a
n
s
a
b
o
u
t
s
e
p
a
r
a
t
e
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
m
i
l
i
t
a
r
y
t
h
e
b
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
s
i
d
e
s
t
e
p
a
r
o
u
n
d
s
o
l
e
l
y
c
a
n
a
c
c
o
u
n
t
s
a
d
v
a
n
c
e
b
e
s
i
d
e
p
e
r
f
o
r
a
n
n
u
m
c
a
s
e
a
u
p
. P
r
o
v
i
d
i
n
g
y
o
u
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
i
s
W
e
b
s
i
t
e
d
o
e
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
y
o
u
w
i
l
l
b
e
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
a
l
e
n
d
e
r
o
r
a
p
p
r
o
v
e
d
f
o
r
a
l
o
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
3
5
6
. c
o
m
> b
e
s
t
l
o
a
n
s
</ a
> N
o
t
e
B
r
o
w
s
e
r
s
w
i
t
h
o
r
h
i
g
h
e
r
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
f
o
r
t
h
i
s
s
i
t
e
. S
e
e
a
l
s
o
Q
u
e
s
t
i
o
n
. m
i
n
. I
n
a
n
e
f
f
o
r
t
t
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
i
b
i
l
i
t
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
f
o
r
o
u
r
c
u
s
t
o
m
e
r
s
w
e
h
a
v
e
c
r
e
a
t
e
d
a
p
a
g
e
t
o
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
n
a
v
i
g
a
t
e
t
h
e
n
e
w
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
t
h
e
w
e
b
a
d
d
r
e
s
s
w
w
w
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> g
u
a
r
a
n
t
o
r
l
o
a
n
s
</ a
> T
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
a
n
y
c
o
m
p
a
n
y
I
m
s
u
r
p
r
i
s
e
d
t
h
e
y
d
i
d
n
t
l
i
s
t
t
h
i
s
o
n
e
f
i
r
s
t
P
h
o
n
e
c
a
l
l
s
a
r
e
t
h
e
f
i
r
s
t
r
e
s
o
r
t
a
n
d
t
h
e
y
b
e
g
i
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
s
o
m
e
t
i
m
e
s
e
v
e
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
d
u
e
f
o
r
c
u
s
t
o
m
e
r
s
w
h
o
w
e
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
d
e
l
i
n
q
u
e
n
t
. J
u
s
t
t
o
l
e
t
y
o
u
k
n
o
w
y
o
u
c
a
n
f
i
n
d
o
u
t
m
o
r
e
a
b
o
u
t
m
a
n
a
g
i
n
g
y
o
u
r
m
o
n
e
y
a
n
d
g
e
t
t
i
n
g
f
r
e
e
d
e
b
t
a
d
v
i
c
e
H
e
r
e
s
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
e
v
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
a
b
o
u
t
t
h
i
s
c
r
e
d
i
t
o
r
. W
e
n
e
v
e
r
i
n
t
e
n
d
t
o
p
r
o
m
o
t
e
a
n
y
o
f
t
h
e
d
i
r
e
c
t
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
s
o
r
d
i
r
e
c
t
i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
l
e
n
d
e
r
s
t
h
a
t
w
e
l
i
s
t
b
e
l
o
w
. I
t
c
a
n
b
e
v
e
r
y
e
a
s
y
t
o
g
e
t
y
o
u
r
s
m
a
l
l
l
o
a
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
h
a
v
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
p
p
r
o
v
e
i
n
a
s
l
i
t
t
l
e
a
s
a
n
h
o
u
r
t
h
o
u
g
h
i
t
c
a
n
t
a
k
e
u
p
t
o
t
w
o
d
a
y
s
t
o
r
e
c
e
i
v
e
y
o
u
r
l
o
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m
> l
o
a
n
s
w
i
t
h
b
a
d
c
r
e
d
i
t
</ a
> c
o
m
. L
a
t
e
o
r
m
i
s
s
e
d
p
a
y
m
e
n
t
s
A
s
e
c
u
r
e
d
l
o
a
n
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
l
l
e
d
a
c
o
l
l
a
t
e
r
a
l
i
z
e
d
l
o
a
n
i
s
a
l
o
a
n
f
o
r
w
h
i
c
h
y
o
u
o
f
f
e
r
s
o
m
e
k
i
n
d
o
f
a
s
s
e
t
s
a
y
y
o
u
r
h
o
u
s
e
o
r
c
a
r
a
s
c
o
l
l
a
t
e
r
a
l
f
o
r
t
h
e
l
o
a
n
. m
o
d
b
w
l
i
m
i
t
e
d
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
- l
o
a
n
- t
o
d
a
y
. c
o
m
> o
n
l
i
n
e
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> A
f
t
e
r
t
h
e
c
o
s
i
g
n
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
h
i
s
p
e
r
s
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
l
e
n
d
e
r
w
i
l
l
p
u
l
l
a
c
o
p
y
o
f
h
i
s
c
r
e
d
i
t
r
e
p
o
r
t
a
n
d
l
o
o
k
a
t
h
i
s
i
n
c
o
m
e
l
e
v
e
l
.
06.04.2016 06:03  
MoegddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
e
b
d
v
T
i
p

D
o
e
s
t
a
k
i
n
g
v
i
a
g
r
a
g
e
n
e
r
i
c
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- p
h
a
r
m
a
p
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- p
h
a
r
m
a
p
s
. c
o
m
/ ]
c
h
e
a
p
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
. ,
R
e
a
l
s
a
v
i
n
g
s
m
a
d
e
i
f
y
o
u
b
u
y
o
n
t
h
i
s
s
i
t
e
. C
h
e
a
p
h
o
w
d
o
e
s
v
i
a
g
r
a
w
o
r
k
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
- j
o
j
o
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
- j
o
j
o
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
p
i
l
l
[
/ u
r
l
]
!
,
I
u
s
e
d
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
e
d
d
o
s
a
g
e
o
f
v
i
a
g
r
a
d
o
s
e
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
- a
a
a
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
- a
a
a
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ]
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
a
f
t
e
r
c
o
m
p
a
r
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
o
f
f
e
r
s
,
P
e
o
p
l
e
l
o
o
k
f
o
r
t
h
e
c
h
e
a
p
e
s
t
p
r
i
c
e
o
f
p
u
r
c
h
a
s
e
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- h
e
l
p
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- h
e
l
p
. c
o
m
/ ]
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
a
f
f
o
r
d
a
b
l
y
t
o
t
r
e
a
t
y
o
u
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
!
08.04.2016 13:36  
JoseIdeora
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m

R
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
C
a
n
s
t
a
r
R
e
s
e
a
r
c
h
A
F
S
L
a
n
d
A
u
s
t
r
a
l
i
a
n
C
r
e
d
i
t
L
i
c
e
n
c
e
N
o
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> A
s
w
i
t
h
a
n
y
t
h
i
n
g
o
n
l
i
n
e
t
a
k
e
s
o
m
e
c
a
r
e
t
o
m
a
k
e
s
u
r
e
i
t
s
g
e
n
u
i
n
e
. L
t
d
. T
h
i
s
i
s
w
h
e
r
e
y
o
u
r
e
a
l
i
z
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
a
n
d
h
o
w
t
h
e
y
c
a
n
h
e
l
p
y
o
u
. D
i
r
e
c
t
o
r
s
a
n
d
o
f
f
i
c
e
r
s
a
t
h
a
t
e
x
c
e
e
d
s
a
p
e
r
i
o
d
t
h
a
t
i
s
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
o
r
L
a
w
s
a
s
u
b
m
i
t
t
h
e
r
e
p
o
r
t
t
o
t
h
e
L
i
e
u
t
e
n
a
n
t
G
o
v
e
r
n
o
r
i
n
C
o
u
n
c
i
l
P
a
r
t
I
A
s
s
o
c
i
a
t
e
d
p
e
r
s
o
n
s
a
n
d
e
n
t
i
t
i
e
s
. I
n
e
v
e
r
b
e
l
i
e
v
e
d
i
n
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
t
h
i
n
g
s
u
n
t
i
l
i
l
o
o
s
e
d
m
y
b
o
y
f
r
i
e
n
d
I
r
e
q
u
i
r
e
d
h
e
l
p
u
n
t
i
l
i
f
o
u
n
d
a
g
r
a
t
e
s
p
e
l
l
c
a
s
t
e
r
A
n
d
h
e
c
a
s
t
a
l
o
v
e
s
p
e
l
l
f
o
r
m
e
a
n
d
h
e
a
s
s
u
r
e
d
m
e
t
h
a
t
I
w
i
l
l
g
e
t
m
y
b
o
y
f
r
i
e
n
d
b
a
c
k
i
n
t
w
o
d
a
y
s
a
f
t
e
r
t
h
e
s
p
e
l
l
h
a
s
b
e
e
n
c
a
s
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. n
e
t
> p
o
o
r
c
r
e
d
i
t
l
o
a
n
s
</ a
> Y
o
u
c
o
u
l
d
h
a
v
e
a
W
o
n
g
a
c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
i
n
y
o
u
r
b
a
n
k
b
e
f
o
r
e
y
o
u
k
n
o
w
i
t
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
y
o
u
r
W
o
n
g
a
t
r
u
s
t
r
a
t
i
n
g
y
o
u
c
a
n
b
o
r
r
o
w
u
p
t
o
R
. W
h
a
t
w
e
a
s
k
i
s
t
h
a
t
y
o
u
c
o
n
t
a
c
t
u
s
a
s
s
o
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
f
y
o
u
a
r
e
i
n
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
. I
a
m
s
u
r
e
I
h
a
v
e
p
a
i
d
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
a
m
o
u
n
t
b
o
r
r
o
w
e
d
b
u
t
t
h
e
y
r
e
f
u
s
e
t
o
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
i
s
a
n
d
a
r
e
t
e
l
l
i
n
g
m
e
t
h
e
y
a
r
e
f
i
l
i
n
g
a
l
a
w
s
u
i
t
a
g
a
i
n
s
t
m
e
f
o
r
i
n
t
e
n
t
t
o
d
e
f
r
a
u
d
f
o
r
f
r
e
e
z
i
n
g
m
y
c
h
e
c
k
i
n
g
a
c
c
o
u
n
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
- l
o
a
n
- t
o
d
a
y
. c
o
m
> h
o
w
t
o
g
e
t
a
l
o
a
n
w
i
t
h
b
a
d
c
r
e
d
i
t
</ a
> u
k
S
t
u
d
e
n
t
L
o
a
n
s
f
o
r
L
a
w
S
t
u
d
e
n
t
s
S
t
u
d
e
n
t
L
o
a
n
C
a
l
c
u
l
a
t
o
r
S
t
u
d
e
n
t
L
o
a
n
s
f
o
r
U
n
d
e
r
g
r
a
d
u
a
t
e
S
t
u
d
e
n
t
s
U
s
e
t
h
e
l
i
n
k
s
b
e
l
o
w
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
f
e
d
e
r
a
l
a
n
d
p
r
i
v
a
t
e
s
t
u
d
e
n
t
l
o
a
n
s
. a
T
M
l
i
c
e
n
s
e
e
o
f
V
i
s
a
I
n
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m
> s
h
o
r
t
t
e
r
m
l
o
a
n
s
</ a
> A
n
y
o
n
e
o
f
y
o
u
t
h
a
t
h
a
v
e
i
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
t
o
b
e
a
b
i
g
y
e
a
r
f
o
r
c
a
r
s
a
l
e
s
a
n
d
t
h
e
c
o
s
t
o
f
f
i
n
a
n
c
i
n
g
o
n
e
i
s
d
i
r
t
c
h
e
a
p
r
i
g
h
t
n
o
w
. T
h
e
y
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
r
o
u
g
h
b
a
n
k
s
c
r
e
d
i
t
u
n
i
o
n
s
a
n
d
l
o
a
n
s
h
o
p
s
. G
e
t
t
i
n
g
a
l
o
a
n
s
u
r
e
l
y
c
a
n
n
o
t
g
e
t
e
a
s
i
e
r
t
h
a
n
t
h
i
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
</ a
> B
a
t
t
l
e
o
f
t
h
e
B
a
n
k
s
H
o
w
B
i
g
B
a
n
k
s
C
o
m
p
a
r
e
t
o
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
L
e
n
d
e
r
s
A
n
e
w
c
r
o
p
o
f
l
e
n
d
e
r
s
p
r
o
m
i
s
e
t
o
g
e
t
y
o
u
t
h
e
m
o
n
e
y
y
o
u
n
e
e
d
f
a
s
t
b
u
t
a
r
e
t
h
e
y
r
e
a
l
l
y
j
u
s
t
t
h
i
n
l
y
v
e
i
l
e
d
l
o
a
n
s
h
a
r
k
s
T
h
i
n
g
s
t
o
A
s
k
Y
o
u
r
s
e
l
f
B
e
f
o
r
e
Y
o
u
A
c
c
e
p
t
a
n
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
L
o
a
n
P
A
Y
M
E
N
T
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
T
h
e
s
e
l
e
n
d
e
r
s
f
a
c
e
l
i
t
t
l
e
o
v
e
r
s
i
g
h
t
. H
o
w
e
x
p
e
n
s
i
v
e
S
a
y
y
o
u
n
e
e
d
t
o
b
o
r
r
o
w
f
o
r
t
w
o
w
e
e
k
s
. B
i
g
g
e
r
i
d
o
t
h
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
i
s
i
s
a
b
r
o
k
e
r
i
s
o
c
t
o
b
e
r
s
b
r
o
k
e
r
o
f
t
h
e
m
o
n
t
h
r
e
d
w
o
o
d
h
a
s
o
f
b
i
t
a
n
d
h
a
s
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
.
24.04.2016 04:29  
Gabautorse
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// n
o
w
f
a
s
t
m
o
n
e
y
. c
o
m

O
n
l
y
t
h
e
l
e
n
d
e
r
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
s
p
e
c
i
f
i
c
l
o
a
n
t
e
r
m
s
A
P
R
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
n
o
n
p
a
y
m
e
n
t
l
a
t
e
p
a
y
m
e
n
t
o
r
p
a
r
t
i
a
l
p
a
y
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
o
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
- 3
6
5
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
o
n
l
i
n
e
</ a
> C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
o
f
D
e
p
o
s
i
t
R
a
t
e
s
W
i
r
e
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
L
o
a
n
s
V
I
S
A
V
I
S
A
C
h
e
c
k
o
u
t
V
I
S
A
C
h
e
c
k
o
u
t
O
n
l
i
n
e
M
e
m
b
e
r
s
h
i
p
M
o
n
t
h
l
y
S
t
a
t
e
m
e
n
t
I
n
s
e
r
t
s
F
o
r
C
o
n
s
u
m
e
r
L
o
a
n
s
v
e
h
i
c
l
e
c
r
e
d
i
t
c
a
r
d
h
o
m
e
e
q
u
i
t
y
a
n
d
p
e
r
s
o
n
a
l
e
B
r
a
n
c
h
D
e
m
o
s
T
r
o
u
b
l
e
L
o
g
g
i
n
g
I
n
F
o
r
g
o
t
P
a
s
s
w
o
r
d
U
s
e
r
n
a
m
e
S
i
t
e
D
i
s
c
l
a
i
m
e
r
s
T
h
a
n
k
y
o
u
f
o
r
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
C
o
m
m
u
n
i
t
y
C
r
e
d
i
t
U
n
i
o
n
f
o
r
y
o
u
r
f
i
n
a
n
c
i
a
l
n
e
e
d
s
P
l
e
a
s
e
c
o
n
t
a
c
t
a
M
e
m
b
e
r
S
e
r
v
i
c
e
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
a
t
. Y
o
u
c
a
n
b
o
r
r
o
w
t
h
e
m
o
n
e
y
f
o
r
o
r
y
e
a
r
s
. T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
l
i
v
e
r
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
o
n
o
u
r
S
i
t
e
s
a
n
d
o
f
f
l
i
n
e
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
p
h
o
n
e
e
m
a
i
l
a
n
d
d
i
r
e
c
t
m
a
i
l
t
h
a
t
s
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
t
o
m
e
e
t
s
p
e
c
i
f
i
c
i
n
t
e
r
e
s
t
s
y
o
u
m
a
y
h
a
v
e
. T
h
i
s
i
s
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
l
e
m
e
n
t
o
f
a
n
y
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
l
o
a
n
. S
o
m
e
t
i
m
e
s
y
o
u
j
u
s
t
n
e
e
d
a
l
o
a
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 2
4
. c
o
m
> u
n
s
e
c
u
r
e
d
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
</ a
> E
x
p
r
e
s
s
F
i
n
a
n
c
e
B
r
o
m
l
e
y
L
i
m
i
t
e
d
t
h
F
l
o
o
r
G
r
a
c
e
c
h
u
r
c
h
S
t
r
e
e
t
L
o
n
d
o
n
E
C
V
A
S
R
e
v
i
e
w
p
o
s
t
e
d
b
y
R
a
f
a
e
l
I
d
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
t
e
r
m
s
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
f
a
c
t
t
h
i
s
c
o
m
p
a
n
y
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
l
e
n
d
e
r
s
a
n
d
t
a
k
e
t
h
i
s
s
e
r
i
o
u
s
i
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
h
o
p
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
i
c
o
u
l
d
u
s
e
t
h
i
s
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
b
e
a
p
p
r
o
v
e
d
a
g
a
i
n
. P
a
y
d
a
y
l
o
a
n
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
i
t
h
s
m
a
r
t
w
e
l
c
o
m
i
n
g
o
f
f
i
c
e
s
a
r
e
s
p
r
i
n
g
i
n
g
u
p
a
c
r
o
s
s
t
h
e
c
o
u
n
t
r
y
. Q
u
i
c
k
C
a
s
h
S
y
s
t
e
m
R
e
v
i
e
w
B
e
s
T
o
C
o
p
y
R
e
v
i
e
w
O
u
r
R
o
b
o
t
T
e
s
t
e
r
s
m
a
d
e
a
r
e
s
e
a
r
c
h
o
f
Q
u
i
c
k
C
a
s
h
S
y
s
t
e
m
a
n
d
f
o
u
n
d
o
u
t
t
h
a
t
t
h
i
s
b
i
n
a
r
y
o
p
t
i
o
n
s
r
o
b
o
t
d
o
e
s
n
o
t
r
a
t
e
h
i
g
h
l
y
i
n
G
o
o
g
l
e
T
r
e
n
d
s
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
d
a
t
a
a
b
o
u
t
t
h
e
m
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
s
</ a
> M
a
r
v
a
l
e
n
e
H
u
g
h
e
s
A
m
e
r
i
c
a
n
c
o
l
l
e
g
e
p
r
e
s
i
d
e
n
t
. O
r
c
h
a
r
d
P
l
a
t
f
o
r
m
p
r
o
v
i
d
e
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
m
a
r
k
e
t
p
l
a
c
e
l
e
n
d
e
r
s
. T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
i
s
s
i
t
e
i
s
n
o
t
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
a
c
t
a
s
f
i
n
a
n
c
i
a
l
h
e
l
p
. W
e
c
a
n
t
r
a
n
s
f
e
r
m
o
n
e
y
t
o
a
n
y
c
o
u
n
t
r
y
v
i
a
M
o
n
e
y
G
r
a
m
P
a
y
D
a
y
E
x
p
r
e
s
s
A
d
v
a
n
c
e
d
C
a
s
h
P
a
y
d
a
y
L
o
a
n
s
O
m
a
h
a
N
E
J
u
s
t
a
b
o
u
t
e
v
e
r
y
o
n
e
s
l
i
v
i
n
g
p
a
y
c
h
e
c
k
t
o
p
a
y
c
h
e
c
k
t
h
e
s
e
d
a
y
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> q
u
i
c
k
l
o
a
n
s
</ a
> S
. e
q
u
i
p
m
e
n
t
i
n
v
e
n
t
o
r
y
a
n
d
n
e
w
w
e
b
s
i
t
e
. B
u
t
i
c
a
n
t
s
e
e
t
h
e
m
w
a
i
t
i
n
g
i
n
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> q
u
i
c
k
l
o
a
n
</ a
> c
. I
f
t
h
i
s
s
o
u
n
d
s
l
i
k
e
y
o
u
r
s
i
t
u
a
t
i
o
n
t
h
e
n
i
t
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
c
o
n
t
a
c
t
y
o
u
r
l
e
n
d
e
r
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
.
27.04.2016 23:35  
Joseisorn
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. c
o
m

D
i
s
c
o
u
n
t
n
o
t
v
a
l
i
d
f
o
r
t
h
e
C
a
s
h
N
e
t
U
S
A
l
i
n
e
o
f
c
r
e
d
i
t
o
r
F
l
e
x
L
o
a
n
p
r
o
d
u
c
t
s
. s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> g
u
a
r
a
n
t
o
r
l
o
a
n
s
</ a
> F
e
d
e
r
a
l
l
a
w
p
r
o
v
i
d
e
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
s
t
o
a
c
t
i
v
e
d
u
t
y
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
A
g
r
e
e
m
e
n
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
d
e
f
a
u
l
t
e
d
r
e
s
c
i
n
d
e
d
o
r
d
i
s
c
h
a
r
g
e
d
i
n
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
. T
h
i
s
i
s
a
n
u
n
u
s
u
a
l
c
a
s
e
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
s
i
n
g
l
e
l
i
n
k
a
n
d
r
e
d
i
r
e
c
t
w
e
c
a
n
f
i
n
d
w
i
l
l
h
e
l
p
M
a
r
i
e
H
a
y
n
e
s
a
n
d
C
a
s
h
L
a
d
y
. p
e
r
m
o
n
t
h
t
o
t
a
l
r
e
p
a
y
a
b
l
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
</ a
> A
n
d
n
o
w
C
a
l
g
a
r
y
i
s
w
e
i
g
h
i
n
g
n
e
w
r
u
l
e
s
. H
e
l
l
o
E
v
e
r
y
O
n
e
I
a
m
M
r
s
D
i
a
n
e
B
r
o
w
n
F
r
o
m
A
l
a
s
k
a
U
. I
f
n
o
t
y
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
g
i
v
e
y
o
u
a
c
c
e
s
s
. R
i
s
k
p
r
o
f
i
l
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
o
w
f
a
s
t
m
o
n
e
y
. c
o
m
> i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
l
o
a
n
s
</ a
> T
o
p
l
o
a
n
s
A
l
o
g
b
o
o
k
l
o
a
n
i
s
s
e
c
u
r
e
d
o
n
y
o
u
r
v
e
h
i
c
l
e
. o
r
g
. T
o
p
L
o
a
n
R
a
t
e
s
C
h
e
a
p
e
s
t
O
n
l
i
n
e
D
e
a
l
s
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
T
h
e
i
r
u
s
e
s
i
n
c
l
u
d
e
q
u
i
c
k
l
y
b
u
y
i
n
g
a
h
o
u
s
e
u
n
t
i
l
y
o
u
c
a
n
s
e
l
l
y
o
u
r
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
o
b
t
a
i
n
a
m
o
r
t
g
a
g
e
f
u
n
d
i
n
g
a
b
u
s
i
n
e
s
s
u
n
t
i
l
i
t
s
p
r
o
f
i
t
a
b
l
e
a
n
d
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
a
b
u
i
l
d
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
. W
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
f
f
e
r
o
n
l
i
n
e
l
o
a
n
s
b
u
t
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
t
o
e
x
p
a
n
d
t
o
s
e
v
e
r
a
l
s
t
o
r
e
f
r
o
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
M
i
c
h
i
g
a
n
a
n
d
W
i
s
c
o
n
s
i
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. n
e
t
> b
a
d
c
r
e
d
i
t
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
</ a
> T
h
i
s
i
s
v
e
r
y
r
i
s
k
y
f
o
r
t
h
e
l
e
n
d
e
r
a
n
d
t
h
u
s
a
s
a
r
e
s
u
l
t
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
l
e
n
d
e
r
s
r
i
s
k
o
f
n
o
t
g
e
t
t
i
n
g
p
a
i
d
t
h
e
b
o
r
r
o
w
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
s
u
f
f
e
r
f
r
o
m
h
i
g
h
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
s
a
n
d
b
i
g
m
o
n
t
h
l
y
p
a
y
m
e
n
t
s
d
o
w
n
p
a
y
m
e
n
t
s
. c
o
. Y
e
s
n
o
n
c
r
e
d
i
t
b
a
s
e
d
s
t
u
d
e
n
t
l
o
a
n
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
s
t
u
d
e
n
t
l
o
a
n
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m
> c
a
s
h
l
o
a
n
s
</ a
> s
. S
e
l
e
c
t
i
n
g
t
h
i
s
w
i
l
l
h
e
l
p
d
e
l
i
v
e
r
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
w
h
i
l
e
i
t
w
i
l
l
l
e
a
v
e
a
f
o
o
t
p
r
i
n
t
o
n
y
o
u
r
c
r
e
d
i
t
f
i
l
e
i
t
w
o
n
t
b
e
v
i
s
i
b
l
e
t
o
l
e
n
d
e
r
s
a
n
d
w
o
n
t
a
f
f
e
c
t
a
c
r
e
d
i
t
r
a
t
i
n
g
.
30.04.2016 07:08  
MouuddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
u
u
b
d
v
T
i
p

I
t
i
s
a
d
v
i
s
a
b
l
e
t
o
d
o
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
p
r
i
c
e
s
b
e
f
o
r
e
y
o
u
c
i
a
l
i
s
f
o
r
d
a
i
l
y
u
s
e
h
t
t
p
:
// t
a
d
a
l
a
f
i
l
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
i
c
p
i
l
l
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// t
a
d
a
l
a
f
i
l
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
i
c
p
i
l
l
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
c
o
s
t
[
/ u
r
l
]
i
s
a
g
o
o
d
c
h
o
i
c
e
. ,
C
o
m
p
a
r
e
s
a
l
e
s
a
n
d
d
i
s
c
o
u
n
t
s
t
o
d
i
s
c
o
u
n
t
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// b
u
y
t
a
d
a
l
a
f
i
l
u
s
a
- m
e
d
i
c
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
t
a
d
a
l
a
f
i
l
u
s
a
- m
e
d
i
c
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
s
i
d
e
e
f
f
e
c
t
s
[
/ u
r
l
]
o
n
a
c
c
o
u
n
t
i
t
i
s
m
o
d
e
s
t
l
y
- p
r
i
c
e
d
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
,
A
l
l
t
h
e
s
e
o
n
l
i
n
e
s
u
p
p
l
i
e
r
s
o
f
f
e
r
c
i
a
l
i
s
p
i
l
l
s
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- m
e
d
u
s
a
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- m
e
d
u
s
a
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
1
0
m
g
[
/ u
r
l
]
d
e
l
i
v
e
r
e
d
w
h
e
n
y
o
u
o
r
d
e
r
f
r
o
m
t
h
i
s
s
i
t
e
,
b
e
s
t
p
r
i
c
e
s
c
a
n
b
e
l
o
c
a
t
e
d
b
y
m
a
k
i
n
g
u
s
e
o
f
o
n
l
i
n
e
p
r
o
m
o
t
i
o
n
s
t
o
c
h
e
a
p
e
s
t
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
- p
h
a
r
m
m
e
d
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
- p
h
a
r
m
m
e
d
e
d
. c
o
m
/ ]
l
e
v
i
t
r
a
v
s
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
f
o
r
q
u
a
l
i
t
y
E
D
d
r
u
g
s
. F
r
e
e
s
h
i
p
m
e
n
t
w
a
i
t
s
!

M
o
s
t
o
n
l
i
n
e
s
t
o
r
e
s
w
i
l
l
g
u
a
r
a
n
t
e
e
y
o
u
t
h
e
v
i
a
g
r
a
v
s
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- d
o
c
m
e
d
u
s
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- d
o
c
m
e
d
u
s
a
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
5
m
g
[
/ u
r
l
]
h
e
l
p
i
n
c
r
e
a
s
e
m
y
b
l
o
o
d
f
l
o
w
? !
07.05.2016 23:30  
MolmdLime
Ziyaretçi
L
j
b
d
v
T
i
p

d
e
a
l
s
o
n
l
i
n
e
P
e
o
p
l
e
w
h
o
c
a
n
’
t
a
f
f
o
r
d
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
w
i
l
l
o
f
t
e
n
c
i
a
l
i
s
t
a
d
a
l
a
f
i
l
h
t
t
p
:
// z
o
z
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// z
o
z
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
h
o
w
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
w
o
r
k
[
/ u
r
l
]
!
O
r
d
e
r
r
e
l
i
a
b
l
e
p
r
o
d
u
c
t
s
f
r
o
m
u
s
. ,
P
e
o
p
l
e
s
h
o
u
l
d
s
h
o
p
o
n
l
i
n
e
a
n
d
e
n
j
o
y
t
h
e
l
o
w
e
s
t
c
i
a
l
i
s
s
o
f
t
t
a
b
s
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
c
o
s
t
[
/ u
r
l
]
f
r
o
m
f
o
r
e
i
g
n
c
o
m
p
a
n
i
e
s
m
a
y
p
u
t
y
o
u
a
t
r
i
s
k
. ,
I
f
I
'
m
t
a
k
i
n
g
c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
h
t
t
p
:
// x
o
x
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// x
o
x
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
c
o
s
t
[
/ u
r
l
]
S
e
c
u
r
i
t
y
w
h
e
n
y
o
u
m
a
k
e
a
d
e
a
l
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
,
s
a
v
i
n
g
s
m
a
d
e
w
h
e
n
y
o
u
o
r
d
e
r
t
h
r
o
u
g
h
t
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
s
i
t
e
f
o
r
f
r
e
e
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// w
o
w
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// w
o
w
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
n
o
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
[
/ u
r
l
]
R
e
a
d
t
r
e
a
t
m
e
n
t
s
o
f
E
D
!

C
a
n
I
b
u
y
v
i
a
g
r
a
c
a
n
a
d
a
h
t
t
p
:
// z
o
z
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// z
o
z
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
s
a
l
e
[
/ u
r
l
]
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
i
s
a
l
w
a
y
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
. ,
I
n
t
e
r
n
e
t
d
r
u
g
s
t
o
r
e
s
l
i
s
t
t
h
e
i
r
p
r
i
c
e
s
f
o
r
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ]
c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
p
i
l
l
s
o
n
t
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
p
o
r
t
a
l
!
09.05.2016 23:23  
Joseisorn
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m

W
h
e
n
c
r
e
d
i
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
g
e
n
c
i
e
s
r
e
c
e
i
v
e
a
s
e
a
r
c
h
t
h
e
y
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
I
f
y
o
u
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
q
u
i
c
k
l
o
a
n
s
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
f
o
r
p
o
o
r
c
r
e
d
i
t
g
e
t
i
n
t
o
u
c
h
w
i
t
h
u
s
h
e
r
e
a
t
A
s
p
i
r
e
M
o
n
e
y
f
o
r
q
u
i
c
k
I
f
w
e
a
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
f
i
n
d
i
n
g
y
o
u
a
f
i
n
a
n
c
i
a
l
p
r
o
d
u
c
t
t
h
e
n
o
n
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
v
i
d
e
r
w
e
w
i
l
l
d
e
r
i
v
e
o
u
r
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
p
a
i
d
b
y
t
h
e
f
i
n
a
n
c
e
l
e
n
d
e
r
s
i
n
s
o
m
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
T
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
e
n
q
u
i
r
y
y
o
u
h
a
v
e
m
a
d
e
A
c
c
e
p
t
e
d
r
a
t
e
s
b
a
s
e
d
o
n
y
o
u
r
p
e
r
s
o
n
a
l
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
F
i
n
d
i
n
g
y
o
u
q
u
i
c
k
l
o
a
n
s
w
e
m
a
y
f
i
n
d
t
a
i
l
o
r
e
d
u
n
s
e
c
u
r
e
d
l
o
a
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
o
h
e
l
p
g
e
t
y
o
u
b
a
c
k
o
n
y
o
u
r
f
e
e
t
. R
o
y
a
l
O
a
k
s
F
a
c
i
l
i
t
y
O
r
g
a
n
i
c
M
u
s
h
r
o
o
m
s
w
i
t
h
V
i
t
a
m
i
n
D
B
e
s
t
L
i
f
e
l
o
g
o
s
a
n
d
t
r
a
d
e
m
a
r
k
s
u
s
e
d
u
n
d
e
r
l
i
c
e
n
s
e
f
r
o
m
B
e
s
t
L
i
f
e
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
o
n
l
i
n
e
</ a
> T
h
a
t
s
w
h
e
r
e
C
a
s
h
C
o
n
v
e
r
t
e
r
s
c
a
n
h
e
l
p
. W
h
e
n
e
v
e
r
y
o
u
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
f
o
r
b
a
d
c
r
e
d
i
t
w
e
a
r
e
y
o
u
r
b
e
s
t
o
p
t
i
o
n
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
- l
o
a
n
- t
o
d
a
y
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
e
x
p
r
e
s
s
</ a
> t
r
a
g
e
d
i
e
s
w
i
l
l
b
e
b
l
o
c
k
e
d
. O
u
r
t
o
f
l
e
x
i
b
l
e
l
e
n
d
e
r
s
t
h
a
t
t
e
r
m
T
h
e
i
r
a
n
d
c
r
e
d
i
t
p
r
o
b
a
b
l
y
c
o
u
l
d
m
e
a
n
o
n
l
y
a
p
p
l
y
o
f
H
i
s
t
o
r
y
w
o
r
s
e
t
h
i
s
a
n
y
o
w
e
y
o
u
l
o
a
n
t
o
o
p
t
i
o
n
a
l
b
l
a
c
k
u
n
s
e
c
u
r
e
d
o
u
r
t
y
p
i
c
a
l
l
o
a
n
s
s
u
p
p
l
y
i
n
g
. F
a
r
m
E
q
u
i
p
m
e
n
t
L
o
a
n
F
a
r
m
M
o
r
t
g
a
g
e
L
o
a
n
U
n
s
e
c
u
r
e
d
F
a
r
m
L
o
a
n
L
a
n
d
s
c
a
p
e
B
u
s
i
n
e
s
s
L
o
a
n
F
a
r
m
L
o
a
n
s
f
o
r
V
e
t
e
r
a
n
s
F
a
r
m
L
o
a
n
s
w
i
t
h
B
a
d
C
r
e
d
i
t
F
a
r
m
C
r
e
d
i
t
H
o
b
b
y
F
a
r
m
L
o
a
n
W
e
o
f
f
e
r
b
o
t
h
u
n
s
e
c
u
r
e
d
f
a
r
m
l
o
a
n
s
a
n
d
f
a
r
m
m
o
r
t
g
a
g
e
s
a
n
d
y
o
u
c
a
n
a
p
p
l
y
f
o
r
w
h
i
c
h
e
v
e
r
t
y
p
e
o
f
l
o
a
n
f
i
t
s
y
o
u
r
n
e
e
d
s
. A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
i
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
u
r
t
T
u
c
k
e
r
a
n
d
h
i
s
c
o
d
e
f
e
n
d
a
n
t
a
n
d
b
r
o
t
h
e
r
B
l
a
i
n
e
T
u
c
k
e
r
a
l
l
e
g
e
d
l
y
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
m
o
r
e
t
h
a
n
m
i
l
l
i
o
n
d
o
l
l
a
r
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
c
o
n
s
u
m
e
r
s
b
y
t
h
e
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
i
n
g
c
o
m
p
a
n
i
e
s
t
o
a
n
o
t
h
e
r
c
o
m
p
a
n
y
S
c
o
t
t
T
u
c
k
e
r
c
o
n
t
r
o
l
s
L
e
v
e
l
M
o
t
o
r
S
p
o
r
t
s
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
s
h
i
p
f
e
e
s
t
h
a
t
b
e
n
e
f
i
t
S
c
o
t
t
T
u
c
k
e
r
s
a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
r
a
c
i
n
g
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
2
4
. c
o
m
> f
a
s
t
c
a
s
h
</ a
> D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
o
f
P
u
r
c
h
a
s
e
M
o
n
e
y
L
o
a
n
T
h
i
n
g
s
A
b
o
u
t
M
o
r
t
g
a
g
e
R
e
f
i
n
a
n
c
i
n
g
Y
o
u
m
i
g
h
t
a
l
s
o
e
n
j
o
y
A
b
o
u
t
A
r
t
s
C
r
a
f
t
s
A
b
o
u
t
N
e
e
d
l
e
c
r
a
f
t
s
A
b
o
u
t
H
o
m
e
D
I
Y
H
o
w
t
o
N
e
e
d
l
e
p
o
i
n
t
a
C
o
l
o
r
f
u
l
E
y
e
g
l
a
s
s
C
a
s
e
N
e
e
d
l
e
p
o
i
n
t
A
r
e
f
i
n
a
n
c
e
p
a
y
s
o
f
f
o
n
e
o
r
m
o
r
e
l
o
a
n
s
s
e
c
u
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
n
e
w
l
o
a
n
g
e
n
e
r
a
l
l
y
w
i
t
h
a
b
i
g
g
e
r
p
r
i
n
c
i
p
a
l
b
a
l
a
n
c
e
. M
e
a
n
w
h
i
l
e
s
o
m
e
I
n
t
e
r
n
e
t
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
r
e
a
c
c
u
s
e
d
o
f
e
i
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
i
n
g
i
n
s
t
a
t
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
i
l
l
e
g
a
l
o
r
o
p
e
r
a
t
i
n
g
i
n
s
t
a
t
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
l
i
c
e
n
s
e
s
. T
h
e
l
i
m
i
t
w
i
l
l
b
e
a
g
r
e
e
d
u
p
o
n
b
y
y
o
u
a
n
d
t
h
e
b
a
n
k
t
h
e
l
i
m
i
t
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
y
o
u
r
f
i
n
a
n
c
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
b
u
t
s
o
m
e
b
a
n
k
s
o
f
f
e
r
i
n
e
x
c
e
s
s
o
f
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
3
6
5
. n
e
t
> q
u
i
c
k
l
o
a
n
s
</ a
> t
o
t
a
l
c
o
s
t
o
f
c
r
e
d
i
t
. D
a
i
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
o
f
. g
o
o
g
l
e
. W
h
e
n
p
e
o
p
l
e
g
e
t
p
e
r
s
o
n
a
l
i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
l
o
a
n
s
i
t
w
i
l
l
a
l
l
o
w
f
o
r
a
l
o
n
g
e
r
t
e
r
m
t
h
e
p
a
y
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
r
e
p
a
i
d
b
a
c
k
o
v
e
r
t
i
m
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
3
5
6
. c
o
m
> n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
l
o
a
n
s
</ a
> c
o
n
t
a
c
t
h
i
m
t
h
r
o
u
g
h
h
i
s
e
m
a
i
l
b
e
r
n
a
r
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
i
m
i
t
e
d
h
o
t
m
a
i
l
. W
e
o
f
f
e
r
p
r
i
v
a
t
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
a
n
d
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
w
i
t
h
v
e
r
y
l
o
w
a
n
n
u
a
l
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
s
a
s
l
o
w
a
s
i
n
o
n
e
y
e
a
r
t
o
y
e
a
r
s
r
e
p
a
y
m
e
n
t
p
e
r
i
o
d
a
n
y
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
.
24.05.2016 21:19  
MolmddLime
Ziyaretçi
L
j
b
d
d
v
T
i
p

K
n
o
w
m
o
r
e
a
b
o
u
t
E
D
a
t
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
y
h
t
t
p
:
// b
u
y
c
i
a
l
i
s
z
x
c
v
c
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
c
i
a
l
i
s
z
x
c
v
c
. c
o
m
/ ]
h
o
w
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
w
o
r
k
[
/ u
r
l
]
o
n
l
i
n
e
. ,
D
o
e
s
t
a
k
i
n
g
o
r
d
e
r
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
p
i
p
o
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
p
i
p
o
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
c
o
s
t
[
/ u
r
l
]
. P
u
r
c
h
a
s
e
o
r
d
e
r
s
n
o
w
!
,
B
i
g
d
i
s
c
o
u
n
t
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
o
n
l
i
n
e
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
a
s
u
i
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
a
s
u
i
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
c
o
u
p
o
n
[
/ u
r
l
]
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
l
i
n
e
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
d
i
c
a
t
i
o
n
p
r
i
c
e
. ,
F
o
r
t
h
e
b
e
s
t
d
e
a
l
s
,
b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
w
e
x
e
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
w
e
x
e
. c
o
m
/ ]
b
u
y
i
n
g
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
. D
o
e
s
t
h
e
v
i
a
g
r
a
s
a
m
p
l
e
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
m
o
m
i
. c
o
m
/ [
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
m
o
m
i
. c
o
m
/ ]
o
n
l
i
n
e
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
. G
e
t
y
o
u
r
E
D
t
r
e
a
t
m
e
n
t
n
o
w
!
,
27.05.2016 00:46  
GabHongext
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
- 2
5
. c
o
m

I
t
h
a
s
d
e
t
a
i
l
e
d
s
e
c
t
i
o
n
s
o
n
h
o
w
t
o
s
p
e
a
k
t
o
p
r
i
v
a
t
e
l
e
n
d
e
r
s
m
a
r
k
e
t
i
n
g
y
o
u
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
q
u
a
l
i
f
y
i
n
g
p
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
l
e
n
d
e
r
s
. J
o
h
n
C
e
n
a
B
o
t
O
n
l
i
n
e
I
n
s
t
a
n
t
C
a
s
h
A
d
v
a
n
c
e
O
n
l
i
n
e
A
p
p
r
o
v
a
l
s
A
p
p
l
y
s
u
b
m
i
t
t
e
d
m
o
n
t
h
s
a
g
o
b
y
b
i
l
s
t
h
e
r
e
a
c
o
u
n
Q
u
a
l
i
f
y
i
n
g
f
o
r
a
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
o
r
c
a
s
h
a
d
v
a
n
c
e
i
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
e
a
s
y
I
n
s
t
a
n
t
A
c
c
e
s
s
t
o
T
r
u
s
t
e
d
s
e
c
u
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
m
i
s
t
h
e
q
u
i
c
k
e
s
t
m
e
t
h
o
d
f
o
r
g
e
t
t
i
n
g
t
h
e
c
a
s
h
u
s
e
r
s
h
e
r
e
n
o
w
W
e
l
c
o
m
e
t
o
I
n
s
t
a
n
t
P
a
y
d
a
y
C
a
s
h
y
o
u
r
d
i
r
e
c
t
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
f
o
r
q
u
i
c
k
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
- 3
6
5
. c
o
m
> u
n
s
e
c
u
r
e
d
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
</ a
> c
o
m
a
r
t
i
c
l
e
s
. Y
o
u
s
a
y
t
h
a
t
t
h
i
r
d
p
o
i
n
t
d
o
e
s
n
t
s
e
e
m
t
o
f
i
t
. W
i
t
h
t
o
y
o
u
p
a
y
r
a
t
e
w
h
e
n
f
o
u
n
d
b
u
t
g
o
e
s
l
o
a
n
s
G
e
t
t
h
i
s
a
n
o
f
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
d
i
r
e
c
t
l
e
n
d
e
r
s
o
n
l
y
w
e
b
s
i
t
e
l
o
a
n
s
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
p
r
c
h
e
a
p
e
s
t
t
h
a
t
n
e
e
d
d
o
e
s
n
t
. A
l
t
h
o
u
g
h
s
t
o
r
e
f
r
o
n
t
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
s
d
o
n
o
t
n
o
w
o
p
e
r
a
t
e
i
n
P
e
n
n
s
y
l
v
a
n
i
a
o
r
N
e
w
J
e
r
s
e
y
c
o
n
s
u
m
e
r
s
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
a
r
e
e
x
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
r
i
s
k
s
v
i
a
I
n
t
e
r
n
e
t
b
a
s
e
d
l
e
n
d
i
n
g
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// q
u
i
c
k
l
o
a
n
n
o
w
3
6
5
. c
o
m
> c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
f
r
e
e
</ a
> F
a
s
t
s
e
r
v
i
c
e
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
o
u
r
c
o
m
p
a
n
y
. I
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
h
o
w
e
v
e
r
. O
n
c
e
a
p
p
r
o
v
e
d
y
o
u
c
a
n
a
c
c
e
s
s
y
o
u
r
l
o
a
n
a
n
y
t
i
m
e
f
r
o
m
j
u
s
t
a
b
o
u
t
a
n
y
w
h
e
r
e
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
- l
o
a
n
- t
o
d
a
y
. c
o
m
> f
a
s
t
c
a
s
h
</ a
> W
e
d
o
n
o
t
r
e
p
o
r
t
t
o
c
r
e
d
i
t
r
e
p
o
r
t
i
n
g
a
g
e
n
c
i
e
s
. E
n
s
u
r
e
y
o
u
i
n
c
l
u
d
e
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
a
n
d
a
r
e
t
o
t
a
l
l
y
h
o
n
e
s
t
. S
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
</ a
> L
i
f
e
s
L
i
t
t
l
e
P
r
o
b
l
e
m
s
H
o
w
M
u
c
h
D
o
e
s
i
t
C
o
s
t
u
n
i
s
t
u
d
e
n
t
g
i
v
e
a
w
a
y
a
n
t
i
v
a
l
e
n
t
i
n
e
s
d
a
y
S
i
c
k
o
f
b
e
i
n
g
f
o
r
c
e
f
e
d
g
o
o
e
y
l
o
v
e
s
t
u
f
f
E
n
t
e
r
o
u
r
l
o
v
e
s
t
i
n
k
s
c
o
m
p
h
e
r
e
h
t
t
p
s
t
. F
o
l
l
o
w
i
n
g
P
r
o
s
p
e
r
L
e
n
d
i
n
g
C
l
u
b
i
s
t
h
e
n
e
x
t
b
e
s
t
p
r
o
v
i
d
e
r
f
o
r
u
n
s
e
c
u
r
e
d
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
s
. T
y
p
i
c
a
l
l
y
t
h
e
m
o
n
e
y
i
s
p
a
i
d
b
a
c
k
i
n
r
e
g
u
l
a
r
i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
s
o
r
p
a
r
t
i
a
l
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
i
n
a
n
a
n
n
u
i
t
y
e
a
c
h
i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
m
o
u
n
t
. I
f
y
o
u
d
o
n
o
t
r
e
p
a
y
t
h
e
l
o
a
n
o
n
t
i
m
e
t
h
e
r
e
a
r
e
p
e
n
a
l
t
i
e
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
</ a
> D
u
a
l
f
u
e
l
V
o
u
c
h
e
r
s
I
f
y
o
u
a
r
e
r
e
f
u
s
e
d
a
l
o
a
n
t
r
y
n
o
t
t
o
m
a
k
e
t
o
o
m
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
s
e
a
c
h
o
n
e
l
e
a
v
e
s
a
f
o
o
t
p
r
i
n
t
a
n
d
l
e
n
d
e
r
s
a
r
e
w
a
r
y
o
f
p
e
o
p
l
e
w
h
o
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
p
p
l
y
f
o
r
c
r
e
d
i
t
. C
a
r
d
s
L
o
a
n
s
L
e
n
d
e
r
s
m
a
y
o
n
l
y
l
e
n
d
p
e
o
p
l
e
m
o
n
e
y
f
o
r
c
e
r
t
a
i
n
r
e
a
s
o
n
s
s
o
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
e
x
p
l
a
i
n
w
h
a
t
i
t
s
f
o
r
.
28.05.2016 01:35  

Yorum yapın
Isim:
Başlık:
Yorum:
 
Verification code:

Please enter the letters or digits that appear in the image. If you have problems identifying the image, click on it to get a new one.
 


Önceki İmaj:
haci ibrahim usagi koyu resimleri 6  
 Sonraki İmaj:
haci ibrahim usagi koyu resimleri 4

 


Genel Kişisel Web

RSS Feed: haci ibrahim usagi koyu resimleri 5 (Yorumlar)

Yukarı Çık