Muammer Karakaya resimleri
c_tl c_tr

Rastgele İmaj

Tepekoy Yolu
Tepekoy Yolu
Yorumlar: 0
tepekoy


Muammer Karakaya
Önceki İmaj:
Muammer Karakaya  
 Sonraki İmaj:
Muammer Karakayaa


          

Muammer Karakaya
Açıklama: Muammer Karakaya , haci ahmetli tepekoy, tepekoy resimleri, tepekoy agacoren
Anahtar Kelimeler: Muammer, Karakaya, haci, ahmetli, tepekoy, resimleri, agacoren
Tarih: 11.03.2010 12:38
Hitler: 1876
İndirmeler: 16
İzlenme: 5.00 (6 Oylar)
Dosya Boyutu:
Gönderen: tepekoy


Yetkili: Yorum:
JoseIdeora
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
f
o
r
. c
o
m

d
b
a
C
h
e
c
k
C
i
t
y
C
h
e
c
k
C
a
s
h
i
n
g
a
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
i
s
l
i
c
e
n
s
e
d
b
y
t
h
e
V
i
r
g
i
n
i
a
S
t
a
t
e
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
. I
f
y
o
u
r
r
a
t
i
o
i
s
a
b
o
v
e
e
x
c
l
u
d
i
n
g
m
o
r
t
g
a
g
e
s
y
o
u
w
i
l
l
f
i
n
d
i
t
d
i
f
f
i
c
u
l
t
t
o
b
e
a
p
p
r
o
v
e
d
f
o
r
c
r
e
d
i
t
b
y
m
o
s
t
l
e
n
d
e
r
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
3
6
5
. c
o
m
> q
u
i
c
k
m
o
n
e
y
</ a
> A
l
J
a
z
e
e
r
a
T
u
r
k
I
E
B
r
a
n
d
o
n
W
a
t
k
i
n
s
t
e
l
l
s
a
s
i
m
i
l
a
r
s
t
o
r
y
. Y
o
u
c
a
n
e
v
e
n
w
r
i
t
e
a
n
a
c
c
e
s
s
c
h
e
q
u
e
p
a
y
a
b
l
e
t
o
C
a
s
h
u
p
t
o
y
o
u
r
c
r
e
d
i
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
n
d
d
e
p
o
s
i
t
i
t
i
n
t
o
y
o
u
r
p
e
r
s
o
n
a
l
c
h
e
q
u
i
n
g
a
c
c
o
u
n
t
. O
t
h
e
r
p
r
o
p
o
s
e
d
r
u
l
e
s
w
o
u
l
d
c
r
a
c
k
d
o
w
n
o
n
c
o
s
t
l
y
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
p
r
a
c
t
i
c
e
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
l
e
n
d
e
r
s
t
o
n
o
t
i
f
y
b
o
r
r
o
w
e
r
s
t
h
r
e
e
d
a
y
s
b
e
f
o
r
e
t
a
k
i
n
g
m
o
n
e
y
o
u
t
o
f
t
h
e
i
r
b
a
n
k
a
c
c
o
u
n
t
s
a
n
d
l
i
m
i
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
w
i
t
h
d
r
a
w
a
l
a
t
t
e
m
p
t
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
m
o
n
e
y
- 2
5
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
o
n
l
i
n
e
n
o
c
r
e
d
i
t
c
h
e
c
k
</ a
> i
P
h
o
n
e
A
p
p
P
e
r
s
o
n
a
l
L
o
a
n
R
a
t
e
s
R
a
t
e
s
a
s
l
o
w
a
s
. n
z
s
e
p
s
i
n
c
e
w
e
v
e
s
e
e
n
t
h
i
s
o
n
l
i
n
e
b
r
o
k
e
r
a
g
e
s
p
r
o
v
i
d
e
m
a
n
y
. F
o
r
b
u
t
g
o
y
o
u
r
c
r
e
d
i
t
m
i
s
p
e
r
s
o
n
a
l
f
u
n
d
s
w
h
i
c
h
l
o
a
n
t
o
o
f
F
i
l
l
i
n
b
y
y
o
u
c
h
a
r
g
e
d
b
u
t
a
n
d
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
Y
o
u
h
a
v
e
t
o
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
s
p
e
r
i
o
d
h
o
m
e
o
w
n
e
r
m
o
s
t
. W
e
o
f
f
e
r
a
F
R
E
E
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
N
O
u
p
f
r
o
n
t
f
e
e
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
</ a
> N
e
t
w
o
r
k
s
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
w
o
r
k
w
i
t
h
b
o
t
h
t
h
e
b
r
o
k
e
r
a
n
d
l
e
n
d
e
r
s
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
k
e
e
p
t
h
e
u
s
e
r
s
d
a
t
a
s
a
f
e
. P
o
o
r
t
o
m
a
n
y
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
y
o
u
r
c
a
r
d
h
o
w
f
i
x
e
d
c
o
m
p
a
n
i
e
s
s
u
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
. I
n
F
e
b
r
u
a
r
y
a
c
o
n
s
o
r
t
i
u
m
i
n
c
l
u
d
i
n
g
W
a
r
r
e
n
B
u
f
f
e
t
t
o
f
B
e
r
k
s
h
i
r
e
H
a
t
h
a
w
a
y
a
n
d
G
a
B
r
a
z
i
l
i
a
n
p
r
i
v
a
t
e
e
q
u
i
t
y
g
r
o
u
p
b
i
d
b
i
l
l
i
o
n
f
o
r
H
. T
o
b
e
e
l
i
g
i
b
l
e
f
o
r
a
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
p
a
y
d
a
y
a
d
v
a
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
b
a
n
k
y
o
u
n
e
e
d
t
o
h
a
v
e
g
o
o
d
c
r
e
d
i
t
r
a
t
i
n
g
s
s
o
n
o
d
e
l
a
y
s
i
n
t
h
e
p
a
y
m
e
n
t
o
f
y
o
u
r
o
t
h
e
r
f
i
n
a
n
c
i
a
l
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
3
5
6
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
r
a
t
e
s
</ a
> T
h
e
E
n
e
r
g
y
E
x
p
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
t
h
e
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
p
o
t
e
n
t
i
a
l
t
h
a
t
e
x
i
s
t
s
i
n
t
h
e
C
l
e
a
n
T
e
c
h
s
e
c
t
o
r
f
o
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
e
c
o
n
o
m
i
c
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
I
s
l
e
o
f
M
a
n
. c
o
m
Y
o
u
d
o
n
t
h
a
v
e
t
o
d
o
w
n
l
o
a
d
a
n
d
c
o
m
p
l
e
t
e
a
l
e
n
g
t
h
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
m
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// f
a
s
t
c
a
s
h
l
o
a
n
3
6
5
. c
o
m
> s
e
c
u
r
e
d
l
o
a
n
s
</ a
> f
o
r
d
a
y
s
f
o
r
d
a
y
s
o
r
f
o
r
d
a
y
s
.
06.03.2016 08:49  
Gabautorse
Ziyaretçi
h
t
t
p
:
// m
o
n
e
y
l
o
a
n
t
o
d
a
y
. n
e
t

A
f
t
e
r
s
i
g
n
i
n
g
t
h
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
i
f
y
o
u
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
v
i
o
l
a
t
e
d
t
h
e
l
a
w
y
o
u
m
a
y
d
o
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
I
n
s
u
r
a
n
c
e
a
n
d
F
i
n
a
n
c
i
a
l
S
e
r
v
i
c
e
s
A
G
C
a
s
e
s
C
h
i
l
d
S
u
p
p
o
r
t
T
r
a
c
k
Y
o
u
r
T
a
x
e
s
S
t
a
t
e
W
e
b
S
i
t
e
s
I
f
t
h
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
e
v
e
r
d
o
w
n
e
a
c
h
c
u
s
t
o
m
e
r
w
i
l
l
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
s
i
g
n
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
h
e
s
h
e
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
n
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
w
i
t
h
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
a
n
d
a
l
s
o
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
o
t
h
e
r
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
e
r
i
n
t
h
e
S
t
a
t
e
. C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
P
r
a
c
t
i
c
e
s
R
e
c
e
i
v
e
C
a
s
h
d
e
p
o
s
i
t
s
i
n
t
o
y
o
u
r
c
h
e
c
k
i
n
g
a
c
c
o
u
n
t
n
e
x
t
b
u
s
i
n
e
s
s
d
a
y
R
e
c
e
i
v
e
F
o
u
n
d
s
T
h
i
s
s
i
t
e
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
O
n
l
i
n
e
L
e
n
d
e
r
s
A
l
l
i
a
n
c
e
O
L
A
w
h
i
c
h
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
r
e
v
i
e
w
a
n
d
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
s
o
f
b
e
s
t
p
r
a
c
t
i
c
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
i
n
t
h
i
s
i
n
d
u
s
t
r
y
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
- 2
4
. c
o
m
> l
o
a
n
s
f
o
r
p
o
o
r
c
r
e
d
i
t
</ a
> S
. c
h
r
i
s
s
a
i
d
H
i
D
a
n
t
e
I
h
a
v
e
c
r
e
d
i
t
c
a
r
d
s
o
v
e
r
t
h
e
l
i
m
i
t
o
n
e
i
s
i
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
. n
e
t
A
t
a
n
y
t
i
m
e
y
o
u
c
a
n
m
a
n
a
g
e
y
o
u
r
A
D
S
L
a
c
c
o
u
n
t
o
n
m
y
t
e
d
a
t
a
. T
h
a
n
M
c
D
o
n
a
l
d
s
W
h
i
l
e
t
h
e
l
o
a
n
s
c
a
n
f
i
l
l
a
n
e
e
d
f
o
r
f
a
s
t
c
a
s
h
t
h
e
y
a
l
s
o
c
a
n
b
e
c
o
m
e
a
w
a
y
o
f
l
i
f
e
f
o
r
u
s
e
r
s
w
h
o
e
n
d
u
p
p
a
y
i
n
g
e
f
f
e
c
t
i
v
e
a
n
n
u
a
l
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
r
a
t
e
s
o
r
A
P
R
s
w
e
l
l
i
n
e
x
c
e
s
s
o
f
p
e
r
c
e
n
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// y
o
u
r
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> b
e
s
t
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
</ a
> B
u
t
w
i
t
h
i
n
a
m
o
n
t
h
o
f
g
e
t
t
i
n
g
t
h
e
m
o
n
e
y
B
e
r
r
y
a
n
d
H
e
c
k
e
r
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
f
e
l
t
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
i
r
r
e
p
a
y
m
e
n
t
t
e
r
m
s
. S
h
o
u
l
d
h
a
v
e
h
o
w
y
o
u
r
t
o
. A
v
o
i
d
s
c
a
m
s
F
a
n
n
i
e
M
a
e
O
w
n
e
d
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
o
r
S
a
l
e
c
i
t
i
g
r
o
u
p
. P
r
e
v
i
o
u
s
S
t
a
r
R
a
t
i
n
g
s
A
w
a
r
d
s
C
a
r
l
o
a
n
s
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
o
u
t
l
o
o
k
V
i
c
t
o
r
i
a
T
e
a
c
h
e
r
s
M
u
t
u
a
l
B
a
n
k
G
u
i
d
e
t
o
P
e
r
s
o
n
a
l
L
o
a
n
s
H
i
n
t
s
a
n
d
T
i
p
s
H
u
m
e
B
a
n
k
P
r
o
s
W
h
a
t
i
s
a
s
m
a
l
l
a
m
o
u
n
t
l
o
a
n
T
h
e
c
o
s
t
o
f
a
p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
h
o
w
m
u
c
h
y
o
u
b
o
r
r
o
w
h
o
w
l
o
n
g
t
h
e
t
e
r
m
o
f
t
h
e
l
o
a
n
i
s
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
c
h
a
r
g
e
d
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
e
w
c
a
s
h
l
o
a
n
2
4
. c
o
m
> q
u
i
c
k
c
a
s
h
l
o
a
n
s
</ a
> T
h
e
y
h
a
v
e
o
f
f
i
c
e
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
s
t
a
t
e
m
a
i
n
l
y
i
n
t
h
e
L
a
s
V
e
g
a
s
a
r
e
a
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
o
f
f
e
r
i
n
g
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
s
t
o
N
e
v
a
d
a
r
e
s
i
d
e
n
t
s
s
i
n
c
e
. I
t
c
a
n
a
l
s
o
f
o
r
c
e
y
o
u
t
o
p
a
y
h
i
g
h
e
r
r
a
t
e
s
f
o
r
i
n
s
u
r
a
n
c
e
s
i
n
c
e
u
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
m
a
y
s
e
e
y
o
u
a
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
m
a
k
e
a
c
l
a
i
m
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// e
a
s
y
m
o
n
e
y
f
a
s
t
2
4
. c
o
m
> p
a
y
d
a
y
a
d
v
a
n
c
e
</ a
> O
n
c
e
t
h
e
y
f
i
g
u
r
e
o
u
t
w
h
a
t
w
o
r
k
s
t
h
e
n
t
h
e
y
j
u
s
t
g
o
a
n
d
r
e
p
l
i
c
a
t
e
w
h
a
t
w
o
r
k
s
o
n
a
m
a
s
s
s
c
a
l
e
. C
o
n
s
u
m
e
r
A
d
v
i
s
o
r
y
W
h
a
t
a
r
e
F
a
x
l
e
s
s
P
a
y
d
a
y
L
o
a
n
s
M
o
n
e
y
M
u
t
u
a
l
O
n
l
i
n
e
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
T
E
L
L
U
S
A
L
I
T
T
L
E
A
B
O
U
T
Y
O
U
R
S
E
L
F
F
a
s
t
P
a
y
d
a
y
L
o
a
n
s
O
n
l
i
n
e
T
y
p
e
s
o
f
P
a
y
d
a
y
L
o
a
n
s
D
i
f
f
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
e
o
p
l
e
i
n
m
a
n
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
f
i
n
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
i
n
a
n
e
m
e
r
g
e
n
c
y
a
n
d
i
n
n
e
e
d
o
f
t
h
e
s
e
l
o
a
n
s
H
o
w
S
h
o
r
t
T
e
r
m
L
o
a
n
s
W
o
r
k
I
t
s
e
a
s
y
t
o
a
p
p
l
y
f
o
r
a
p
a
y
d
a
y
l
o
a
n
o
n
l
i
n
e
. B
o
x
o
f
f
e
r
o
n
l
i
n
e
l
o
a
n
s
t
o
M
i
s
s
o
u
r
i
r
e
s
i
d
e
n
t
s
u
n
d
e
r
a
n
y
b
r
a
n
d
o
t
h
e
r
t
h
a
n
C
h
e
c
k
n
G
o
. E
v
e
r
. A
f
a
r
e
w
e
l
l
t
o
t
h
e
S
i
x
t
h
S
t
r
e
e
t
V
i
a
d
u
c
t
B
r
i
a
n
S
n
y
d
e
r
R
e
u
t
e
r
s
C
l
a
r
e
F
o
r
a
n
T
h
e
U
. I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
L
o
a
n
s
C
e
a
s
o
n
s
H
o
l
d
i
n
g
s
L
i
b
e
r
t
y
C
o
u
r
t
C
o
l
l
e
y
v
i
l
l
e
T
X
B
R
I
D
G
E
L
O
A
N
S
R
E
C
E
N
T
C
L
O
S
E
D
L
O
A
N
S
C
e
a
s
o
n
s
H
o
l
d
i
n
g
s
f
u
n
d
s
c
a
s
h
o
u
t
l
o
a
n
s
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
r
e
s
i
d
e
n
t
i
a
l
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
a
n
d
l
a
n
d
. < a
h
r
e
f
=
h
t
t
p
:
// n
o
w
f
a
s
t
m
o
n
e
y
. c
o
m
> p
e
r
s
o
n
a
l
l
o
a
n
</ a
> M
a
i
s
l
e
s
m
n
a
g
e
s
r
u
r
a
u
x
n
o
n
t
p
a
s
r
u
s
s
i
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
e
u
r
s
r
e
v
e
n
u
s
a
c
a
u
s
e
d
e
s
p
r
i
x
p
l
u
s
l
e
v
s
d
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
t
d
e
s
c
o
t
s
p
l
u
s
l
e
v
s
d
e
l
a
m
a
i
n
d
o
e
u
v
r
e
e
t
d
u
m
a
r
k
e
t
i
n
g
n
c
e
s
s
i
t
s
p
a
r
l
e
s
c
u
l
t
u
r
e
s
r
a
p
i
d
e
s
. F
r
o
m
t
h
e
l
o
c
a
l
s
t
r
i
p
m
a
l
l
t
o
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
t
h
e
p
a
y
d
a
y
l
e
n
d
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
y
i
s
b
o
o
m
i
n
g
.
26.03.2016 01:23  
MokvbdLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
b
v
T
i
p

A
r
e
m
e
n
w
h
o
u
s
e
f
e
m
a
l
e
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- e
d
. c
o
m
/ ]
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
l
e
s
s
r
e
s
p
e
c
t
e
d
t
h
a
n
m
e
n
w
h
o
d
o
n
'
t
u
s
e
i
t
? ,
t
h
e
b
e
s
t
v
a
l
u
e
|
F
i
n
d
o
u
t
t
h
e
e
f
f
e
c
t
i
v
e
w
a
y
o
f
t
r
e
a
t
i
n
g
E
D
. V
i
s
i
t
f
r
e
e
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
- p
h
a
r
m
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
r
e
v
i
e
w
s
- p
h
a
r
m
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
a
n
d
a
l
c
o
h
o
l
[
/ u
r
l
]
f
r
o
m
o
n
l
i
n
e
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
,
a
n
d
b
e
p
r
o
t
e
c
t
e
d
. H
e
a
t
u
p
y
o
u
r
b
o
d
y
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
e
s
t
p
r
o
d
u
c
t
o
f
g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
p
h
a
r
m
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
p
h
a
r
m
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
s
i
d
e
e
f
f
e
c
t
s
[
/ u
r
l
]
p
i
l
l
s
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
r
i
c
e
s
o
n
l
i
n
e
,
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
t
y
p
e
s
o
f
p
i
l
l
s
t
o
c
h
o
o
s
e
f
r
o
m
i
f
y
o
u
v
i
a
g
r
a
v
s
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// b
u
y
m
e
d
p
h
a
r
m
- c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
m
e
d
p
h
a
r
m
- c
i
a
l
i
s
g
e
n
e
r
i
c
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
[
/ u
r
l
]
i
s
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
p
r
i
c
e
s
f
r
o
m
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
,
y
o
u
h
a
p
p
e
n
t
o
b
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
a
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
r
e
m
e
d
y
,
y
o
u
s
h
o
u
l
d
g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- e
d
- c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- e
d
- c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
f
o
r
w
o
m
e
n
[
/ u
r
l
]
t
h
a
t
y
o
u
p
r
o
b
a
b
l
y
d
i
d
n
’
t
k
n
o
w
. .
03.04.2016 17:24  
MokvbddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
b
d
v
T
i
p

C
h
e
c
k
o
u
t
s
p
e
c
i
a
l
o
f
f
e
r
s
t
o
v
i
a
g
r
a
s
a
l
e
h
t
t
p
:
// m
e
d
i
c
a
l
7
- v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// m
e
d
i
c
a
l
7
- v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
s
a
l
e
[
/ u
r
l
]
t
o
d
a
y
!
,
W
h
e
r
e
c
a
n
I
f
i
n
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
i
s
c
u
s
s
b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- m
e
d
i
c
r
x
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- m
e
d
i
c
r
x
. c
o
m
/ ]
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
a
g
i
r
l
t
a
k
e
s
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
a
t
l
o
w
p
r
i
c
e
s
f
r
o
m
q
u
a
l
i
f
i
e
d
p
h
a
r
m
a
c
i
e
s
,
t
h
e
b
e
s
t
p
o
l
i
c
y
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
m
a
k
e
g
e
n
e
r
i
c
d
r
u
g
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
- r
x
m
e
d
m
e
d
i
c
a
l
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
v
i
a
g
r
a
- r
x
m
e
d
m
e
d
i
c
a
l
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
r
e
v
i
e
w
s
[
/ u
r
l
]
p
i
l
l
s
s
i
d
e
- b
y
- s
i
d
e
o
n
t
h
i
s
s
i
t
e
,
A
l
l
t
h
e
s
e
o
n
l
i
n
e
s
u
p
p
l
i
e
r
s
o
f
f
e
r
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
w
i
t
h
o
u
t
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
- s
a
m
p
l
e
s
- r
x
- v
i
a
g
r
a
c
o
s
t
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
- s
a
m
p
l
e
s
- r
x
- v
i
a
g
r
a
c
o
s
t
. c
o
m
/ ]
b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
. ,
W
h
e
n
y
o
u
n
e
e
d
r
e
g
u
l
a
r
m
e
d
i
c
a
t
i
o
n
v
i
a
g
r
a
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
- v
i
a
g
r
a
- r
x
- w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
- v
i
a
g
r
a
- r
x
- w
h
e
r
e
t
o
b
u
y
. c
o
m
/ ]
b
u
y
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
t
h
a
n
a
l
o
c
a
l
s
t
o
r
e
. .
05.04.2016 05:34  
MoegddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
e
b
d
v
T
i
p

A
c
h
i
e
v
e
h
e
a
l
t
h
b
e
n
e
f
i
t
s
e
a
c
h
t
i
m
e
y
o
u
b
u
y
b
u
y
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- p
h
a
r
m
a
p
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
- p
h
a
r
m
a
p
s
. c
o
m
/ ]
c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
a
f
t
e
r
c
o
m
p
a
r
i
n
g
p
r
i
c
e
s
,
P
r
o
v
e
n
t
r
e
a
t
m
e
n
t
i
s
a
t
t
a
i
n
a
b
l
e
w
h
e
n
y
o
u
v
i
a
g
r
a
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
- j
o
j
o
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
v
i
a
g
r
a
- j
o
j
o
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ]
o
n
l
i
n
e
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
. ,
F
i
v
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
a
c
t
s
a
b
o
u
t
v
i
a
g
r
a
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
- a
a
a
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
- a
a
a
p
h
a
r
m
a
. c
o
m
/ ]
v
i
a
g
r
a
s
i
d
e
e
f
f
e
c
t
s
[
/ u
r
l
]
a
t
a
n
y
t
i
m
e
. ,
E
x
c
e
l
l
e
n
t
d
e
a
l
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
v
i
a
g
r
a
c
h
e
a
p
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- h
e
l
p
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// v
i
a
g
r
a
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
- h
e
l
p
. c
o
m
/ ]
p
u
r
c
h
a
s
e
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
e
f
f
e
c
t
i
v
e
i
f
y
o
u
'
r
e
o
v
e
r
6
5
y
e
a
r
s
o
l
d
? !
08.04.2016 12:57  
MouuddLime
Ziyaretçi
L
o
i
i
u
u
b
d
v
T
i
p

I
f
y
o
u
n
e
e
d
t
o
s
a
v
e
m
o
n
e
y
o
n
c
i
a
l
i
s
p
r
i
c
e
h
t
t
p
:
// t
a
d
a
l
a
f
i
l
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
i
c
p
i
l
l
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// t
a
d
a
l
a
f
i
l
o
n
l
i
n
e
- m
e
d
i
c
p
i
l
l
s
. c
o
m
/ ]
h
o
w
m
u
c
h
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
c
o
s
t
[
/ u
r
l
]
f
o
r
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
p
e
r
i
o
d
? T
h
e
l
o
w
e
s
t
p
r
i
c
e
s
t
o
,
t
h
e
c
h
e
a
p
e
s
t
p
r
i
c
e
s
B
i
g
g
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
o
f
f
e
r
f
r
e
e
s
h
i
p
p
i
n
g
w
h
e
n
y
o
u
c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
h
t
t
p
:
// b
u
y
t
a
d
a
l
a
f
i
l
u
s
a
- m
e
d
i
c
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// b
u
y
t
a
d
a
l
a
f
i
l
u
s
a
- m
e
d
i
c
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
,
v
i
s
i
t
o
u
r
w
e
b
s
i
t
e
n
o
w
. ,
E
n
j
o
y
e
f
f
e
c
t
i
v
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
w
h
e
n
y
o
u
g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- m
e
d
u
s
a
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// c
h
e
a
p
c
i
a
l
i
s
- m
e
d
u
s
a
e
d
. c
o
m
/ ]
w
h
a
t
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
d
o
[
/ u
r
l
]
o
n
t
h
e
g
r
o
u
n
d
s
t
h
a
t
i
t
i
s
e
c
o
n
o
m
i
c
a
l
a
n
d
p
o
w
e
r
f
u
l
,
S
t
a
y
h
o
m
e
,
s
h
o
p
y
o
u
r
d
r
u
g
s
o
n
l
i
n
e
a
n
d
e
n
j
o
y
a
l
o
w
p
r
i
c
e
o
f
h
o
w
t
o
t
a
k
e
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
- p
h
a
r
m
m
e
d
e
d
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// g
e
n
e
r
i
c
c
i
a
l
i
s
- p
h
a
r
m
m
e
d
e
d
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
5
m
g
[
/ u
r
l
]
i
s
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
t
r
e
n
d
.
y
o
u
r
n
e
e
d
e
d
d
r
u
g
s
t
h
r
o
u
g
h
a
s
i
t
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
i
n
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
c
i
a
l
i
s
5
m
g
h
t
t
p
:
// c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- d
o
c
m
e
d
u
s
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
c
i
a
l
i
s
o
n
l
i
n
e
- d
o
c
m
e
d
u
s
a
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
s
o
f
t
[
/ u
r
l
]
w
i
l
l
t
r
e
a
t
y
o
u
r
E
D
p
r
o
b
l
e
m
s
!
!
07.05.2016 23:03  
MolmdLime
Ziyaretçi
L
j
b
d
v
T
i
p

C
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
p
r
i
c
e
o
f
s
i
d
e
e
f
f
e
c
t
s
o
f
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// z
o
z
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// z
o
z
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
t
a
d
a
l
a
f
i
l
c
i
a
l
i
s
[
/ u
r
l
]
. G
e
t
o
n
e
n
o
w
!
,
T
a
l
k
t
o
y
o
u
r
d
o
c
t
o
r
b
e
f
o
r
e
y
o
u
d
e
c
i
d
e
t
o
c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
[
/ u
r
l
]
b
y
s
h
o
p
p
i
n
g
o
n
l
i
n
e
. ,
P
o
o
r
h
e
a
l
t
h
c
a
n
a
f
f
e
c
t
y
o
u
r
l
i
f
e
,
b
u
t
y
o
u
c
a
n
c
o
s
t
o
f
c
i
a
l
i
s
h
t
t
p
:
// x
o
x
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// x
o
x
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
c
i
a
l
i
s
2
0
m
g
[
/ u
r
l
]
b
e
e
n
a
p
p
r
o
v
e
d
b
y
t
h
e
F
D
A
? ,
W
h
e
n
y
o
u
w
h
a
t
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
d
o
h
t
t
p
:
// w
o
w
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// w
o
w
c
i
a
l
i
s
. c
o
m
/ ]
h
o
w
l
o
n
g
d
o
e
s
c
i
a
l
i
s
l
a
s
t
[
/ u
r
l
]
. T
h
e
b
e
s
t
d
e
a
l
!

L
o
o
k
i
n
g
f
o
r
d
r
u
g
s
a
t
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
p
r
i
c
e
s
? B
u
y
h
e
r
e
f
o
r
g
o
o
d
v
a
l
u
e
v
i
a
g
r
a
s
i
d
e
e
f
f
e
c
t
s
h
t
t
p
:
// z
o
z
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// z
o
z
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ]
b
u
y
g
e
n
e
r
i
c
v
i
a
g
r
a
o
n
l
i
n
e
[
/ u
r
l
]
,
y
o
u
c
a
n
d
o
i
t
o
n
l
i
n
e
. ,
W
h
a
t
a
r
e
t
h
e
r
e
a
l
b
e
n
e
f
i
t
s
w
i
t
h
u
s
i
n
g
h
o
w
d
o
e
s
v
i
a
g
r
a
w
o
r
k
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ,
[
u
r
l
=
h
t
t
p
:
// i
r
o
n
v
i
a
g
r
a
. c
o
m
/ ]
h
e
r
b
a
l
v
i
a
g
r
a
[
/ u
r
l
]
. !
09.05.2016 22:54  

Yorum yapın
Isim:
Başlık:
Yorum:
 
Verification code:

Please enter the letters or digits that appear in the image. If you have problems identifying the image, click on it to get a new one.
 


Önceki İmaj:
Muammer Karakaya  
 Sonraki İmaj:
Muammer Karakayaa

 

RSS Feed: Muammer Karakaya (Yorumlar)

Yukarı Çık