Yöresel Halk İnançları

Doğumla İlgili Halk İnanışları

Aile, toplumları ayakta tutan ve varlığın sürdürülmesini sağlayan en temel
kurum olması itibariyle evrensel bir karakterdir. Toplumun en küçük birimi gibi
görünen; fakat bütününe etki etme gücü en fazla olan yapıdır. Nitekim fertlerin
şekillenmesi bu yapı vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Türk kültüründe ‘Baba/ata ocağı’
ifadesiyle de kutsal bir kimliğe büründürülmüştür (Balaban 2006, 74).
Ailenin oluşmasından sonra, büyüyüp devam edebilmesi ancak doğumla
mümkün olmaktadır. Bundan dolayı doğum Türk milletinde hemen her zaman mutlu bir
olay olarak kabul edilmiştir. Dünyaya gelen her çocuk, sadece anne ve babasını değil,
aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu sopu da sevindirmiştir. Çünkü her doğum
ailenin, akrabaların, soyun ve sopun sayısını arttırmaktadır; sayı artışıysa gücün,
dayanışmanın artması demektir. Yaygın olarak kullanılan ‘Çocuk ailede ocağı tüttürür’
sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını açığa vurmaktadır.
Diğer taraftan doğum, annenin ve babanın toplum içerisindeki statüsünü de
yükseltir. Kadın artık anne olduğu için ona daha çok saygı gösterilir. Erkek de çocuk
sahibi olduğu için akraba ve eş, dost arasındaki itibarı yükselir.
20
Anne babaya güven kazandıran, onların toplum içerisindeki itibarlarını
yükselten, soyun devamını sağlayan doğum, hem anne baba tarafından hem de
çevredeki akrabalar, komşular tarafından çok önemsenmektedir. Bu kadar önemli bir
olayın etrafında bazı töre ve törenlerin olması da kaçınılmazdır.
Doğum da bir geçiş dönemi olduğu için “İnançlar ve gelenekler gebe kadını
daha doğum öncesinden, hatta çocuk sahibi olma isteğinden başlayarak birtakım
adetlere uymaya, bu adetlerin gerektirdiği işlemleri yerine getirmeye zorlamaktadır.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Başa dön tuşu