Tepeköylüler Derneği

Dernegin Tüzügü Türkce

TÜZÜK
Haci Ahmetli Tepeköy Kültür ve Dayanışma Derneği

Genel
§1  Yer mali yıl l Adı

1.- dernek adi
“Hacı Ahmetli Tepeköy Kültür ve Dayanışma”
2.-Dernek siciline kayıt edilir
3.- siciline kayıt olduktan sonra, o eki “eV” eklenir
4.- ikamet Remscheid dayanır
5- mali yıl takvim yılıdır.

§ 2 Amaç
1. Dernek vergi kodu (AO) bölümünde “vergi amaçları” anlamı içinde sadece kar amacı gütmeyen ve hayırsever amaçları peşinde.
Derneğin  uluslararası tutum, kültür ve Mensubiyet- tüm alanlarında hoşgörü düşünce ve muhtaç insanların desteğini teşvik etmektir.
Amaç aşağıdaki önlemleri yoluyla elde edilir:
2.1. Almanya ve Avrupa’da spor ve halk müzik dili temsilcilikleri yakın folklorik mirası getirmek için Türk vatandaşlarını yaşıyor; Özellikle,  karşılıklı önyargıları mevcut uluslararası anlayış kültürel etkinlik ile amaçlanan (örneğin Alman-Türk eğitim etkinlikleri, folklor gösterileri, futbol turnuvaları)
2.2. Türk vatandaşları ve dernek ve kültürlerarası ilişkiler ve bütünleşme arasındaki toplumun birlestirilmesi
2.3. § 53 AO yurtiçinde ve yurtdışında uygun muhtaç kişilerin desteği.
3. Dernek aktif; O kendi ekonomik çıkarlarımızı değil. Dernek fonlar sadece yasal amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyeleri hicbir sahsi cikar icin görevlendirilmez. Derneğin amacına harcamaların ya da orantısız yüksek ücret ödenmez
4. Dernek hicbir siyasi harekete ve görüsde katilamaz ve güdmez
5. Tüm görevliler gönüllü olarak hareket eder.

 • 3 Toplama ve Üyeliğin kaybı
  Üyelik Türleri
  1. “kulüp düzenli ve fahri üyesi bulunmaktadır
  2.- Olağan üyeler katkı yükümlülüğü (yıllık abonelik ücretleri, vb) tabidir ve Genel Kurul’da tam oy hakkı vardır.
  3- Onursal üyeler özellikle derneğin amacını terfi olanlardır. Sen katkıda bulunmak ve Genel Kurul’da tam oy hakkı için herhangi bir yükümlülükten muaftır.

  § 4 Üyelik Toplama
  1.- Bir üyelik herhangi bir bireyi ve herhangi bir tüzel kişi, kamu veya özel hukuk edinebilirler.
  2.- Dernek kabul için başvuru sözlü yazılı veya Kurulu’na sunulacaktır. Bu üzerinde dikkate ve karar için uygun komitesine iletiriz. kararı sonucu yazılı olarak Kurul tarafından başvuru sahibine bildirilir. Başvuru için başvuru reddi, Kurul başvuru ret nedenlerini açıklamak zorunda değildir

  Üyelik 5 Fesih §
  Üyelik uçlarını 1.-
  üye veya dernek dışlanma ile üye istifası ile dernek tarafından iptali nedeniyle dernek ölümünden (gerçek kişiler) veya dağılması (tüzel kişiler) ile
  2.- iyi bir neden için Kurul tarafından Kulübü üyeliği yapabilirsiniz haber vermeden herhangi bir zamanda sona erdirme. bildirim yazılı olmalıdır. Fesih üyesi, 2/3 çoğunluğu ile karar verir Genel Kurul’a bilgilendirmek mı.
  O Derneği çıkarlarına karşı ciddi başarısız olursa 3.- bir üye dernekten ihraç edilebilir.
  dışlama 2/3 çoğunluğu ile Yönetim Kurulu, Genel Kurul isteği üzerine hareket ediyor. Yönetim Kurulu Ausschließungsantrag açıklayıcı muhtıra kopya gönderilecek toplantıdan önce ilgili üye vardır.
  Üyesinin 4. Fesih takvim yılının sonundan önce 3 ay yazılı olmalıdır. Son bir araya geldi değilse, bildirim izleyen yılın sonuna olacaktır.

  Üyeler Mali Fonlama Koşullarının 6 Hak ve Görevleri §
  1.- Tüm düzenli üyeler yıllık ücret ödemek zorundadır.
  2.- yıllık ücret miktarı, vade ve ödeme düzenlemelerinin yanı sıra Genel Kurul karar verir.
  3.- sıradan üyeler Derneği Genel Kurul öngörülemeyen bir mali ihtiyaçlarına da koyma karar verebilir.

  7 Diğer üyelik yükümlülüklerini §
  1.- üyeler derneğin amacını teşvik etmek ve kulübün itibarını tehlikeye atabilecek bir şey kaçınmaları yükümlüdür. üyeleri tüzük ihlalleri önlemek için var; Onlar kulüp üyeleri bölüm emirlerine itaat etmek zorunda.
  2.- adı veya adres değişikliği derhal yazılı bir üye tarafından Derneği Yönetim Kurulu bildirilmelidir.

  Dernek Organları
  8 Mevcut kurumların, yeni organlar oluşumunu §
  1.- şu anda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Dernek organları Mevcut
  Genel Kurul, diğer kulüp üyeleri karar oluşumunu 2.-. Genel Kurul’da tüm tam üyelerin oy vardır Yararlanacak.

  9 Kurulu §
  Yönetim oluşur
  a) 1. Başkan
  b) Yönetim Kurulu Başkanı 2
  c) Sekreter
  d) Sayman
  I.S.d. temsil yasal olarak bağlamak için §26 BGB kurulu iki üyesi tarafından ortak çizim için yeterlidir.
  Bir kişi yönetim kurulu pozisyonlarda bir dizi sendika kabul edilemez.
  yönetim kurulu 2 yıllık bir dönem için Genel Kurul tarafından seçilir.
  Yönetim Kurulu üyeleri, sadece Derneği üyeleri olabilirler.
  Yeniden seçilebilirler.
  Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar görevde kalır Kurulu.
  Kulüp üyeliği sona ve CEO’su uçları konumuna bağlı.
  10 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul §
  1.- yıl takvim yılının Aralık daha sonra genel bir toplantı kez.
  2. “Olağanüstü genel kurul toplandı gerekir:
  a) Kurul tarafından karar eğer. Gerektiriyorsa veya Genel Kurul tarafından tartışma ve karar özellikle acil konular Derneği refah gerektiren bu amaçla, Yönetim Kurulu kararlıdır;
  b) eğer Kurulu üyesi görevinden istifa etti erken temsil;
  c) Düzenli üyelerin 1/3 toplanması Kurulu amacını ve nedenini belirten yazılı talep halinde.

  Genel Kurul 11 ​​Sorumluluklarının §
  Genel Kurul, aşağıdaki konularda münhasır yargı yetkisine sahiptir l.-:
  a) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun kabulü;
  b) Hibe veya akıntı reddetmesi;
  c) Kurul tarafından bütçenin onaylanması;
  d) Yıllık aidat miktarının belirlenmesi; Bir vergisi Kararı;
  e) Seçim ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması
  Derneğin amacı ve derneğin feshine dahil olmak üzere esas sözleşme, tadil f) Çözünürlük;
  2.- Genel Kurul Yönetim direktifleri yetki verebilir.

  12 Genel Kurul §
  1.- genel kurul toplantısı Kurulu tarafından toplanır. O gündemi belirler. başkan toplanma sorumluluk tasarımı, ya da onun yokluğunda Başkan Yardımcısı olarak.
  2.- Yıllık Genel Toplantısı toplanıyor tüm oy kullanan üyelerin yazılı veya elektronik bildirim yoluyla gerçekleşir. haber, en az iki hafta Üyesi bilinen en son (elektronik) adresine toplantıdan önce gönderilir. toplantı alındığı gibi izleyen iş gününde gönderilmesi ile uygulanacaktır.
  Meclis acil hareketler, tedavi 2/3 çoğunluk gerektirir ek gündem maddeleri 3. ‘talepleri, ancak sağlanabilir.

  13 tartışma ve karar §
  1.- Genel Kurul, kamu değildir. Başkanı tarafından karar misafirler Kabul. Bu Kurul tarafından toplantı başlangıcında belirlenir. Çoğunluk oyuyla, başka bir kişi başkan için belirlenen olabilir. protokol Sekreteri tarafından yönetilir. Önlenir, Meclis bir sekreter seçer.
  El kaldırmak suretiyle kamu yürütülen 2. ‘personel kararları (seçenek). Yazılı talebi için mevcut üyelerin üçte biri, gizli oyla (oyla) olması gerekir. Seçilmiş fazla denetim oyların yarıdan aldığı aday.
  Bu oy adaylar arasında bir akış seçim en yüksek oyu elde hangi, gerçekleşir, ulaşılmış değil mi. Seçilmiş en çok oyu alan biridir; Aynı Stimmen2ähl toplantı sürü başkanı çıkarılacak.
  Diğer oylar için 3.- basit çoğunluk ile karar verir. Bir 2/3 çoğunluk oyu konusu sıradan bir üyesi, Derneğin bir değişiklik veya infisah dışlama yalnızca gereklidir. Çekimser sayılmaz.
  Genel Kurul Hakkında 4.- başkan ve sekreter tarafından imzalanmış olmalıdır üretimi için protokol, bir sonucudur.
  En az beş sıradan üyeler varsa 5.- Genel Kurul yeterli çoğunluğu vardır.

  14 nakit yönetimi §
  Nakit ve muhasebe işlemleri dernek denetçiler tarafından her yıl seçilen
  ve tanınmış bir Prüfüngsinstanz test edilmiştir. Sonuç Genel Kurul yazılı denetim raporunda sunulmuştur.

  Derneğin 15 Üyelik §
  Dernek kendini Üye, diğer kar amacı gütmeyen kurum tarafından kabul edilebilir

  Derneğin 16. Kapatılmasını §
  12 para § in ile Derneğin 1.- dağılması. Oy 3. sabit sayıda karar verilmesi. Genel Kurul, aksi takdirde karar verirse, Yönetim Kurulu Başkanı ve Saymanı ortak tasfiye temsil etmek yetkili bulunmaktadır. Dernek herhangi bir nedenle çözülür ya da eğer onun yasal kapasitesini kaybeder Bu kural aynı zamanda “geçerlidir.
  Kamu hukuku veya başka bir vergi Statü’nün Of § 2. maddesi çerçevesinde vergi ayrıcalıklı amaçlarla kullanmak için 2 damla altında dernek veya vergi gözetilen amaçlar bir tüzel kişiye dernek varlıklarının kaybı dağılması halinde 2..

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Başa dön tuşu